Devín žiada o preskúmanie územného rozhodnutia

8.8.2007
0
Páčil sa vám článok?

Mestská časť Devín požiadala ministerstvo výstavby o preskúmanie platnosti územného rozhodnutia z roku 2005 na výstavbu viladomov pre spoločnosť Skanska Development SK. Stavebný úrad totiž začiatok územného konania k viladomom neoznámil neznámym vlastníkov pozemkov.

"Konanie im mal oznámiť verejnou vyhláškou na úradnej tabuli, čo sa nestalo," vysvetlila starostka Devína Ľubica Kolková. Stavebník chce postaviť na vlastnom pozemku 23 murovaných viladomov. Pozemky neznámych vlastníkov sa tu nachádzajú medzi jeho pozemkami.

Ak ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja zruší územné rozhodnutie, celý proces územného a stavebného konania sa začne odznova. "Postupujeme v súlade so stavebným zákonom a správnym poriadkom, konzultovali sme aj na krajskom stavebnom úrade," informoval devínsky stavebný úrad.

Podľa devínskeho stavebného úradu, ktorý vznikol 1. mája 2007, bývalý spoločný stavebný úrad v uplynulom volebnom období samosprávy Devína, Devínskej Novej Vsi a Záhorskej Bystrice neoznámil konanie neznámym vlastníkom. Na chybu v územnom konaní prišiel pracovník stavebného úradu v máji pri revízii jej spisov z bývalého spoločného úradu.

Pozemky neznámych vlastníkov, vedených ako pozemkovo-knižné vložky, spravuje Slovenský pozemkový fond. Ten bola riadnym účastníkom konania o územnom rozhodnutí a neodvolal sa, uviedla špecialistka vonkajších vzťahov skupiny Skanska na Slovensku a.s.Magdaléna Dobišová. Stavebník trvá na tom, že územné rozhodnutie je platné.

V týchto dňoch čaká stavebník na posledné stavebné povolenie na 13 objektov v prvej a druhej etape výstavby viladomov v Devíne, dodala. "Sme presvedčení, že v procese územného a stavebného konania ide o zámerné zdržovanie a vytváranie obštrukcií zo strany starostky Ľubice Kolkovej. Každý náš krok je v súlade so zákonom a obhajujeme si svoje právo vlastníka pozemku," konštatovala Dobišová s tým, že spoločnosť postúpila vec právnikom.

Medzi stavebníkom a mestskou časťou nie je zhoda v predstave o podlažnosti viladomov. Starostka trvá na zachovaní vidieckeho charakteru Devína. Podľa nej postačia dve nadzemné a jedno ustúpené podlažie. Stavebník tvrdí, že už urobil ústupok, keď súhlasil namiesto štyroch s troma nadzemnými podlažiami a jedným ustúpeným.

Petíciu proti výstavbe viladomov podpísalo na jar 2007 vyše 500 z 1100 obyvateľov mestskej časti Devín.

(tasr)
Páčil sa vám článok?