Odpočet samospráv/3. časť: Čo sľubovali pred štyrmi rokmi a ako dnes hodnotia svoju prácu?

24.10.2022

Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa

Páčil sa vám článok?

Uverejňujeme záverečnú časť našej predvolebnej ankety. Pripomeňte si priority, o ktorých hovorili starostky a starostovia v Bratislavských novinách bezprostredne po zvolení pred štyrmi rokmi. Zároveň prinášame ich dnešné odpovede na otázku, čo sa im podarilo a čo napriek snahe nevyšlo.

RUŽINOV, Martin Chren:

2018: Bude potrebné venovať sa zimnej údržbe. Obávam sa, že pre novelu cestného zákona dnes Ružinov nie je na prípadnú kalamitu dobre pripravený. Zároveň musíme začať obnovovať úrad, ktorý momentálne nefunguje tak, ako by mal a mohol. A postupne začneme pracovať na realizácii všetkých našich priorít – chrániť to, čo je v Ružinove vzácne, teda hlavne riešiť problém zahusťovania, zveľaďovať mestskú časť a neprestávať komunikovať s občanmi.

2022: Do volieb som išiel s heslom chránime, čo je vzácne, naprávame, čo treba, a presne takto sme uplynulé štyri roky fungovali. Podarilo sa nám odkúpiť naspäť pre Ružinov desiatky hektárov pozemkov, na ktoré si brúsili zuby rôzni developeri, ako futbalový štadión na Sklenárovej, pozemky pri Štrkoveckom jazere a asi tretinu územia Ostredkov. Okrem toho sme získali aj pozemky vo Vlčom hrdle pri Slovnafte, kde konečne môžeme začať kosiť, odhŕňať sneh a opravovať komunikácie. Zrekonštruovali sme historickú hasičskú zbrojnicu a odkúpili sme aj budovu historickej radnice v Prievoze. Po viac ako 50 rokoch sme začali konečne stavať nové školy, pribudli aj nové priestory pre škôlky. Vďaka zámene pozemkov s ministerstvami sme získali viac dôležitých pozemkov – napríklad okolie jazera Rohlík a pri zimnom štadióne, Areál hier Radosť a mnohé vnútrobloky, ktoré konečne môžeme poriadne zrekonštruovať. Kompletne obnovujeme detské ihriská a športoviská, zrekonštruovaný je aj bežecký ovál na Štrkovci. A napokon... Už čoskoro zmizne i ruina Hirošimy, ktorá hyzdila okolie takmer pätnásť rokov, a podarilo sa nám tiež vymeniť dodávateľa tepla, a ušetriť tak peniaze ružinovským domácnostiam.

• Nepodarila sa rekonštrukcia Domu kultúry na Bulharskej – máme hotový projekt, ale zatiaľ stále riešime financovanie. Takisto rekonštrukcia komunikácie na Trenčianskej pri Rozadole, o ktorú Ružinov žiada už veľmi dlho. Je to však cesta, ktorá patrí magistrátu a mesto ju doteraz nezaradilo medzi priority. Nevyriešené je tiež priecestie na Ivanskej ceste – aj v tomto prípade ide o agendu hlavného mesta, ale keďže sa viac ako desať rokov problém nikam nepohol, začali sme sa mu venovať aj v Ružinove. K výsledku sme sa však zatiaľ nedopracovali.  

STARÉ MESTO, Zuzana Aufrichtová:

2018: Mám záujem zvýšiť participáciu občanov na rozpočte, pretože ľudia vedia najlepšie, ako riešiť problémy svojho okolia. Manažérsky riadiť úrad a poskytnúť obyvateľom maximum informácií o dianí v Starom Meste, aktívnym vytvoriť priestor na realizáciu a pasívnym na pohodlný prístup k informáciám. Mojím prvým krokom bude dať do poriadku krízové rozhodnutia na stavebnom úrade. Priorita je bezpečnosť. Rada by som napríklad postupne odstránila nebezpečné úseky ciest v Starom Meste.

2022: Za jednu z najdôležitejších vecí považujem vybudovanie Zariadenia opatrovateľskej starostlivosti pre seniorov na Palárikovej ulici. Ide o najväčší a najnáročnejší projekt mestskej časti za uplynulé roky a výsledok ma teší. Vybudovali sme kvalitné moderné zariadenie pre seniorov na európskej úrovni, ktoré poskytuje vysokokvalitné služby. Vyzdvihla by som aj rekonštrukcie našich škôl a škôlok. Spomínam to aj preto, lebo ide o projekty, ktoré nie sú na frekventovaných miestach, nie sú robené pre efekt, ale preto, že je to potrebné a roky sa tým moji predchodcovia nezaoberali. Zrenovovali sme kuchyne a jedálne vo viacerých školách, opravili ihriská, vybudovali odborné učebne aj nové triedy, keďže počet detí nám narastá. V súčasnosti riešime nadstavbu ZŠ Dubová, kde pribudne šesť kmeňových tried a odborné učebne. Navyše, tento projekt sa nám podarilo financovať z externých zdrojov, vďaka čomu sme ušetrili 2,6 milióna z rozpočtu Starého Mesta.

• Mrzí ma, že napriek snahe úradu nevyšiel prenájom budovy na Palisádach, kde sme plánovali zriadiť alokované stredisko niektorej z našich základných a materských škôl.

VAJNORY, Michal Vlček:

2018: Mám ambíciu ešte viac otvoriť úrad a zapájať občanov  do vecí verejných, oboznamovať ich s plánom vedenia a priebežne vyhodnocovať dosiahnuté kroky. Vajnory čaká začiatkom decembra referendum, takže prvé kroky budú iste smerovať k motivácii ľudí, aby bolo úspešné. Zároveň chcem vytvoriť jednotu v rámci miestneho zastupiteľstva a dohodnúť sa na programových prioritách pre nasledujúce obdobie.

2022: Som rád, že sa nám podarilo zachovať súčasný ráz Vajnôr ako dediny v meste, ktorá si napriek masívnej výstavbe všade naokolo zachováva svoj jedinečný a pokojný charakter. Teší ma tiež, že sme zásadne ozdravili financie a rozbehli veľké investičné projekty. Zvýšili sme transparentnosť samosprávy a nemali sme žiadne kauzy. Realitou je, že na začiatku volebného obdobia bolo zadlženie 25 %, na sklonku volebného obdobia je to už len 8 %. Zároveň sa nám podarilo efektívne využívať možnosti financovania z EÚ a iných dotačných schém, kde sme dohromady získali 4,4 milióna eur. Sú medzi nimi aj veľké projekty ako prístavba základnej školy, nové zariadenie pre seniorov alebo integrované parkovisko na železničnej stanici. Spomeniem aj starostlivosť o verejné priestranstvá, vodozádržné opatrenia, množstvo vysadených kvetín, stromov a ďalšej zelene.

• Viac vecí sa nám nepodarilo pre pandémiu, keď sme museli neraz suplovať povinnosti štátu. Napriek všetkému úsiliu ma neteší, že sme nedotiahli do zdarného konca zámenu pozemkov pod futbalovým ihriskom. Mrzí ma i to, že sme sa takmer nepohli v zonálnom pláne Šuty. Ten stojí nepohnutý na okresnom úrade už päť rokov napriek tomu, že sme vyvíjali v tomto smere tlak všetkými smermi. Je to pre mňa nová skúsenosť aj studená sprcha, že napriek maximálnemu úsiliu a neexistencii relevantných prekážok môže byť vec, ktorá sa nepodarí.

VRAKUŇA, Martin Kuruc:

2018: Chceme pokračovať v naštartovaných projektoch z minulého volebného obdobia a prioritne sa budeme venovať parkovaniu, dopravným zápcham a bezpečnosti.

2022: Plánov a projektov, ktoré sa podarili, je, samozrejme, viac, ale ako hlavné musím spomenúť dokončenie rekonštrukcií ZŠ a MŠ, otvorenie policajnej stanice v Pentagone, dokončenie osvetlenia v lesoparku či opravu osvetlenia na uliciach Priehradná/Na piesku.

• Nepodarilo sa začať s likvidáciou skládky vo Vrakuni, dedičstva po závodoch ChZJD, ale tam to musí riešiť štát. Trápi ma, že s tým opäť napriek sľubom nezačal, a tiež ma mrzí, že sa nezačala budovať cyklotrasa ani chodník z Vrakune do Ružinova. Už je však vydané územné rozhodnutie, tak pevne verím, že sa začne budovať budúci rok.

ZÁHORSKÁ BYSTRICA, Jozef Krúpa:

2018: Plánujeme zväčšiť kapacitu materskej školy o 2 triedy a jedáleň, urobiť nadstavbu základnej školy s ďalšími 6 triedami a odbornými učebňami. Taktiež chceme dokončiť rozostavanú multifunkčnú športovú halu v areáli základnej školy. Okrem toho chcem pokračovať v snahe o rekonštrukciu bývalého Elektrovodu, kde by mohli byť nové školské zariadenia, ale aj športoviská či plaváreň. Tento objekt je však vo vlastníctve župy, preto ho potrebujeme čo najskôr získať do vlastníctva alebo prenájmu. Na tom už pracujem. Chcem tiež posilniť mestskú hromadnú dopravu, pokračovať v obnove ciest a pracovať na zriadení vlastnej mestskej polície.

2022: V roku 2019 sme dokončili výstavbu športovej haly, rozšírili sme základnú školu o 8 nových tried a modernú jedáleň s funkčnou kuchyňou - v týchto týždňoch finišujeme so stavebnými prácami. Rozšírili sme aj kapacitu materskej školy, ktorá má aktuálne 9 tried. Začali sme s výstavbou nového športovo-oddychového areálu, v prvej etape realizujeme pumptrack, ktorý si Bystričania vyžiadali. Každý rok sme zrekonštruovali jednu cestu, taktiež tri detské ihriská a podarilo sa nám získať do správy najväčšiu časť bývalého SOU energetického (Elektrovod) - zámerom je rekonštrukcia na novú základnú a materskú školu.

• Zatiaľ sa nám nepodarilo zrealizovať cyklotrasu na Hodonínskej ulici, ktorá by spájala Záhorskú Bystricu a Lamač. Všetky projekty máme pripravené, čakáme však na udelenie výnimky z Ministerstva dopravy a výstavby SR, keďže ide o cestu 1. triedy.

(ac)

Páčil sa vám článok?