Komunálne a župné voľby 2022: Naozaj máte veľa dôvodov povedať im „áno“

15.10.2022
0

Zdroj: ms

Páčil sa vám článok?

V sobotu 29. októbra od 7.00 h do 20.00 h budeme voliť starostov a poslancov mestských častí, primátora a poslancov mesta a župana a poslancov BSK. Vyplniť šesť hlasovacích lístkov zaberie čas, takže sa pripravte v niektorých okrskoch aj na „zápchy“. V týchto spojených voľbách je zvlášť dobré zorientovať sa aj vopred, aby váš hlas neprepadol.

Komunálna politika je nám bližšia ako tá „veľká“. Ešte väčšie sympatie si miestne samosprávy získali počas pandémie. Za ostatné roky sa navyše čoraz lepšie orientujeme v tom, s čím nám môže byť nápomocný miestny úrad.

Vďaka miestnej samospráve máme alebo nemáme dosť miest v materských školách, ona zodpovedá aj za to, v akých budovách sa učia a stravujú deti základných škôl a ako vyzerajú ich areály. Samospráva dotuje miestny šport aj kultúru, v denných centrách a v klubovni robí program seniorom, rozváža im aj dotované obedy, pre sociálne slabších prevádzkuje sociálnu výdajňu. Vracia život na ihriská, osadí vám pred domom lavičku, ak sa na nej so susedmi zhodnete, opravuje zničené koše a často zbiera smeti aj v častiach, ktoré nemá v správe. Prispeje vám na predzáhradku a pomôže s jej realizáciou, sadí nové stromy a orezáva staré. Vaše bezprostredné okolie môžete zveľadiť aj vďaka jej dotáciám.

Samozrejme, nie všetko ide ideálne. Mnoho budov - aj chátrajúcich - či pozemkov patrí v mestských častiach mestu alebo župe. Za kosenie nezodpovedá len miestna samospráva. Cesty, kde jazdí MHD, sú zodpovednosťou magistrátu, cesty 3. a 4. triedy na sídliskách zas miestneho úradu. A napríklad k terasám pri panelákoch v takej Petržalke, až na zopár výnimiek, sa nehlási nikto. Je čo riešiť. Schopná samospráva so šikovnými ľuďmi však dokáže u mesta vylobovať zámenu pozemkov a budov, vziať ich do správy, zrekonštruovať, vytvoriť z nich škôlky či denné centrá, v spolupráci s mestom premeniť chátrajúce územia na funkčné verejné priestory. 

Ak stále váhate, či má zmysel zúčastniť sa na voľbách, povedzte minimálne tým komunálnym „áno“.

Zapamätajte si mená kandidátov, ktorých ste vo svojom obvode volili za poslancov. To sú tí, na ktorých sa máte obracať s problémami vo vašom bezprostrednom okolí. Kontakty na nich nájdete po voľbách na stránkach mestských častí. Ak to budú ľudia aktívni, dokážu pre vás mnohé. Vybojovať na zastupiteľstve financie pre vaše ihrisko, ak ste komunita ochotná prispieť aj vlastnými zdrojmi.
Môžu vám pomôcť s napísaním projektu pre dotácie z mestskej časti, „pretlačiť“, aby sa konečne riešil zničený chodník pred vaším domom alebo bezbariérový priechod pre chodcov.
Ak je problém väčší, môžu pomôcť s petíciou. Neraz na miestnom zastupiteľstve dokáže jeden verbálne dobre vybavený poslanec dostať na svoju stranu zvyšok neinformovaných. A tí vďaka nemu zahlasujú za vašu vec.

Rovnako má zmysel zvoliť šikovných miestnych obyvateľov do mestského zastupiteľstva, kde môžu presadzovať záujmy mestskej časti. Nerezignujte preto na voľby.

Oplatí sa naštudovať kandidátky vopred

Ak si preštudujete kandidátky na miestnych, mestských a župných poslancov vo svojom volebnom obvode, určite si všimnete, že niektoré mená sa opakujú. Kandidáti argumentujú tým, že pôsobnosťou vo viacerých zastupiteľstvách sa im zväčšujú možnosti niečo presadiť. Niečo na tom bude. Otázka je, ako to popri svojom zamestnaní stíhajú... No, niektorí si z pozície „poslanec“ spravili prácu na plný úväzok.
Výhodu v týchto voľbách budú mať známe, neraz aj skúsenosťou overené, mená. A tie budú mnohí ľudia krúžkovať na všetkých troch hlasovacích lístkoch. Nebojte sa však vsadiť aj na nové tváre. V regionálnych voľbách majú často úspech aj, od politických strán, „nezávislí“ kandidáti.

Dôležité:

- Dvoje voľby v jeden deň, to sme tu ešte nemali. Aj preto sa skrátil čas ich konania len do ôsmej večer. Sčítavanie hlasov totiž bude náročnejšie.
- Voliť môžete len v mieste svojho trvalého bydliska, inde to možné nie je. Nie je teda možné požiadať o hlasovací preukaz, ako to poznáme z iných druhov volieb.
- Župným voľbám, ktoré tradične prilákajú menej voličov, môže spojenie s komunálnymi len pomôcť. Nie je však vaša povinnosť zúčastniť sa na oboch. Rozhodnutie je len na vás.

Koho volíme:

Župan (predseda BSK)
Poslanci a poslankyne župného zastupiteľstva
Volebný obvod č. 1 (Staré Mesto) - volia sa 3
Volebný obvod č. 2 (Ružinov) - volia sa 6

Volebný obvod č. 3 (Vrakuňa) - volia sa 2
Volebný obvod č. 4 (Podunajské Biskupice) - volia sa 2
Volebný obvod č. 5 (Nové Mesto) - volia sa 3
Volebný obvod č. 6 (Rača, Vajnory) - volia sa 2
Volebný obvod č. 7 (Karlova Ves) - volia sa 3
Volebný obvod č. 8 (Devín, Devínska Nová Ves)
Volebný obvod č. 9 (Dúbravka) - volí sa 1
Volebný obvod č. 10 (Záhorská Bystrica, Lamač) - volí sa 1
Volebný obvod č. 11 (Petržalka) - volia sa 9
Ostatné zoznamy pre volebné obvody v BA kraji mimo Mesta BA nájdete tu
Primátor
Poslanci mestského zastupiteľstva
Volebný obvod č. 1 - Staré Mesto (volia sa 4)
Volebný obvod č. 2 - Podunajské Biskupice (volia sa 2)
Volebný obvod č. 3 - Ružinov (volia sa 7)
Volebný obvod č. 4 - Vrakuňa (volia sa 2)
Volebný obvod č. 5 - Nové Mesto (volia sa 4)
Volebný obvod č. 6 - Rača (volia sa 2)
Volebný obvod č. 7 - Vajnory (volí sa 1)
Volebný obvod č. 8 - Devín (volí sa 1)
Volebný obvod č. 9 - Devínska Nová Ves (volí sa 1)
Volebný obvod č. 10 - Dúbravka (volia sa 3)
Volebný obvod č. 11 - Karlova Ves (volia sa 3)
Volebný obvod č. 12 - Lamač (volí sa 1)
Volebný obvod č. 13 - Záhorská Bystrica (volí sa 1)
Volebný obvod č. 14 - Čunovo (volí sa 1)
Volebný obvod č. 15 - Jarovce (volí sa 1)
Volebný obvod č. 16 - Petržalka (volia sa 10)
Volebný obvod č. 17 - Rusovce (volí sa 1)
Starostovia jednotlivých mestských častí
Staré Mesto
Podunajské Biskupice
Vrakuňa
Nové Mesto
Vajnory

Devín
Devínska Nová Ves
Dúbravka
Karlova Ves

Lamač
Záhorská Bystrica

Čunovo
Jarovce

Petržalka
Poslanci miestnych zastupiteľstiev
(voľby do miestnych zastupiteľstiev sú rozdelené na ďalšie volebné obvody podľa jednotlivých ulíc, na ktorých bývate)
Staré Mesto
Podunajské Biskupice
Nové Mesto
Devínska Nová Ves
Dúbravka

Karlova Ves
Záhorská Bystrica
Petržalka
Rusovce
(in)

Páčil sa vám článok?