Odpočet samospráv/2. časť: Čo sľubovali pred štyrmi rokmi a ako dnes hodnotia svoju prácu?

23.10.2022

Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa

Páčil sa vám článok?

Prinášame druhú časť našej predvolebnej ankety. Pripomeňte si priority, o ktorých hovorili starostky a starostovia v Bratislavských novinách bezprostredne po zvolení pred štyrmi rokmi, a prečítajte si ich dnešné odpovede na otázku, čo sa im podarilo a čo napriek snahe nevyšlo. Záverečnú časť uverejníme zajtra.

LAMAČ, Lukáš Baňacký:

2018: Po nástupe do funkcie budem riešiť fungovanie miestneho úradu, ale tém je, samozrejme, viac (konkrétnejšie sa v ankete Bratislavských novín nevyjadril, pozn. red.).

2022: Mojou absolútnou prioritou bola nadstavba a prístavba základnej školy na Malokarpatskom námestí. Podarilo sa nám získať 2,9 milióna eur z fondov EÚ. Tieto financie boli kľúčové, aby sme mohli začať rozsiahlu investíciu, ktorú by si mestská časť nemohla z vlastných zdrojov dovoliť, hoci dobrým hospodárením nakumulovala značnú finančnú rezervu. Podarilo sa nám do správy mestskej časti získať Kaplnku sv. Rozálie, ktorú postupne vďaka donorom opravujeme. Rozšírili sme kapacity predprimárneho vzdelávania, otvorili sme elokované pracovisko materskej školy v lokalite Bory, vďaka čomu sme umiestnili do škôlok všetky deti od 3 rokov. Rád spomeniem aj revitalizáciu verejných priestranstiev a efektívne služby Klientskeho centra, Centra sociálnych služieb a Komunálnych služieb Lamač pre našich obyvateľov.

• Mrzí ma, že sa plánovaná realizácia Vrančovičovej ulice nehýbe promptnejšie. Nepodarilo sa nám uspokojivo vyriešiť ani parkovaciu politiku na území mestskej časti či zrealizovať projekt denného stacionára.

NOVÉ MESTO, Rudolf Kusý:

2018: Mojimi prioritami bude zlepšiť parkovanie v Novom Meste, vytvoriť dve nové škôlky a dokončiť rekonštrukcie ďalších škôl a škôlok, obnoviť a vytvoriť niekoľko parkov, nové zariadenie pre seniorov, spracovať viaceré územné plány zón, pokračovať v politike transparentného a férového úradu.

2022: Zmodernizovali sme najväčší športový areál na Pionierskej ulici, kompletne zrekonštruovali najväčšie športovisko na Kramároch na Ladzianskeho ulici, na Kramároch pribudlo ďalšie vynovené ihrisko na Jelšovej, zrekonštruovali sme vnútorné priestory so športovými halami nášho športového centra Školak klub na Riazanskej ulici, kde pokračujeme veľkou modernizáciou multigeneračného vonkajšieho športového areálu. Máme za sebou mimoriadne dôležitú rekonštrukciu Bárdošovej ulice, významnej dopravnej spojnice medzi Kramármi a Kolibou. Okrem nového povrchu cesty sme tu vybudovali nový chodník a nové osvetlenie, čím sme zvýšili bezpečnosť ulice. Zvládli sme aj dôsledky krízy v súvislosti s pandémiou a vojnou na Ukrajine.

• Tento rok sme rozbehli výstavbu materskej školy na Teplickej ulici pre 100 detí, v poradí už štrnástu. Mrzí ma však, že náš zámer mať škôlku hotovú skôr prekazila spleť rôznych okolností a rozhodnutí, ktoré sme, žiaľ, nevedeli ovplyvniť. Mám na mysli opakujúce sa verejné obstarávania, zmeny v legislatíve, nesúhlas poslancov s pôvodnou vysúťaženou cenou, čo sa neukázalo ako šťastné, lebo konečná cena pre neustály rast cien stavebných materiálov a prác nakoniec výrazne stúpla.

PETRŽALKA, Ján Hrčka:

2018: Mojím prvým krokom bude rozhovor s vedúcimi pracovníkmi na miestnom úrade. Prioritou okrem rezidenčného parkovania bude aj zmena myslenia ľudí na úrade.

2022: Podarilo sa nám prijať všetky deti od 3 rokov a bez špeciálnych potrieb do materských škôl - za uplynulé štyri roky sme vytvorili 25 nových tried pre zhruba 580 detí za viac ako 3,5 milióna eur. Na porovnanie, v roku 2019 sme do našich MŠ nedokázali prijať až 915 detí, a aj vlani sme zamietli stovky žiadostí rodičov. V tomto školskom roku sme vyhoveli dokonca i žiadostiam rezidentov iných samospráv či ukrajinských odídencov. V ZŠ Prokofievova, Černyševského a Gessayova sme vybudovali bezbariérové prístupové rampy a inštalovali stoličkové výťahy pre zdravotne znevýhodnených žiakov, ktoré do konca októbra pribudnú aj na našich zvyšných ôsmich ZŠ. Zaviedli sme Petržalský parkovací systém zvýhodňujúci rezidentov, ktorý už po roku priniesol pozitívne výsledky. Podarilo sa nám čiastočne uvoľniť parkovacie kapacity pre Petržalčanov vo večerných hodinách a presunúť mimopetržalských vodičov z parkovísk pri bytových domoch na menej atraktívne miesta.

• Veľa energie a financií sme investovali do rozširovania kapacít MŠ a dobiehania investičného dlhu na ZŠ, takže sme sa dostatočne nevenovali rekonštrukcii ciest a chodníkov. Vyčlenili sme na ne identickú sumu, ako v minulom období, no ukázalo sa, že nepostačuje vzhľadom na postupne sa zhoršujúci stav komunikácií. Financie, ktoré nám stačili pred desiatimi rokmi, by sme v súčasnosti museli minimálne zdvojnásobiť.

Počas posledných štyroch rokov sme sa zameriavali viac na funkčnosť verejných priestranstiev ako na ich estetiku. Podarilo sa nám osadiť nové smetné koše, lavičky, zefektívniť údržbu, kosenie a podobne, no nevenovali sme sa napríklad tvorbe parkov, revitalizácii námestí (s výnimkou Šrobárovho) a celkovo vytváraniu nových estetických prvkov. Prioritou súčasného vedenia bolo aj osadenie kamerového systému v uliciach, každý rok sme si na to vyčlenili 100-tisíc eur. Žiaľ, vždy sa našlo niečo, čo bolo dôležitejšie, a nakoniec tieto financie putovali na podporu projektov s vyššou prioritou.

PODUNAJSKÉ BISKUPICE, Zoltán Pék:

2018: Plánujem pokračovať už v začatej ceste, no určite sú veci, ktoré sa dajú vylepšiť. Aktuálne chcem upriamiť pozornosť na prípravu zimnej údržby.

2022: Ako prvé spomeniem inštaláciu nového informačno-navigačného systému pre chodcov, ktorý slúži  na lepšiu orientáciu v našej mestskej časti. Značné financie sme investovali do rekonštrukcie a modernizácie vzdelávacích inštitúcií, podarila sa nám rozsiahla rekonštrukcia budovy a areálu MŠ Komárovská. Na riešenie problémov súvisiacich s globálnym otepľovaním sme vytvorili ucelený koncept dažďovej záhrady na nádvorí miestneho úradu, prístupný verejnosti - výsledkom je unikátny systém na zachytávanie dažďovej vody zo striech budovy. Zrekonštruovali a zmodernizovali sme detské ihriská na uliciach Ipeľská, Podzáhradná, a Baltská. Medzi najväčšie investície patrilo vytvorenie udržateľných kruhov – zelených oddychových oáz na uliciach Bieloruská, Estónska, Lotyšská, ktoré významne zmenili estetickú aj funkčnú úroveň danej obytnej zóny. V máji toho roku bol odovzdaný projekt „Zelené srdce Podunajských Biskupíc“, kde išlo o zásadnú revitalizáciu verejného priestoru pred miestnym úradom s prvkami drobnej mestskej architektúry, ružovým záhonom, vodným prvkom i detským ihriskom. Jeho samozrejmou súčasťou je osvetlenie priestoru a monitorovanie bezpečnostnou kamerou.

• Napriek enormnej snahe a komunikácii s vedením magistrátu sa nepodarilo zrealizovať projekt novej električkovej trate do Podunajských Biskupíc. V projekte sa, samozrejme, pokračuje, pričom v územnom pláne hlavného mesta je už jasne zadefinovaná trať, ktorá bude viesť zo Slovnaftu po Slovnaftskej a Kazanskej ulici. Mrzí ma tiež, že sa nepodarilo zrealizovať revitalizáciu vnútrobloku na Uzbeckej ulici za poštou, pretože pôvodná štúdia mnohonásobne prekračovala finančné možnosti miestnej časti a neobsahovala dnes už nevyhnutné „zelené opatrenia“.

RAČA, Michal Drotován:

2018: Mojou prioritou sú verejné priestranstvá a nové nastavenie fungovania stavebného úradu a informovania verejnosti i poslancov mestskej časti. Prvým krokom bude zabezpečenie zimnej údržby na cestách aj na všetkých chodníkoch. Potrebné budú rýchle riešenia, aby obyvatelia mali v zime bezpečné chodníky a komunikácie.

2022: Po dlhých rokoch sa nám podarilo začať s kompletnou rekonštrukciou ZŠ Plickova, rozšíriť detské jasle,  otvorili sme novú škôlku Novohorská, začali sme systematické opravy verejných priestorov a chodníkov, pripravili tiež projekty nových parčíkov. Zároveň sa každý rok podarilo vybudovať alebo opraviť minimálne jedno športovisko (bežecký ovál s ihriskom, hokejbalové ihrisko, urban park, tenisové ihrisko, multifunkčné ihrisko v Krasňanoch, aktuálne sa revitalizujú tri ihriská na Rendezi), rozšírili sme výrazne plochy kvetín či rozbehli podporu viacdetných rodín.

• Mrzí ma, že sa stále nezačala stavať škôlka Kadnárova, ktorá je pre naše deti veľmi potrebná, pevne verím, že stavebné práce sa začnú čo najskôr.

RUSOVCE, Lucia Tuleková Henčelová:

2018: Jednoznačnou prioritou je, a to hneď od prvých dní, komunikácia a tlmočenie informácií smerom k obyvateľom, pretože správne a transparentné informovanie prostredníctvom technológií i osobne výrazne prispieva ku kvalite vzťahov v obci. V prvom rade sa budem snažiť v čo najkratšom čase oboznámiť so stavom a fungovaním úradu. Mojou snahou je v maximálnej možnej miere otvoriť úrad potrebám občanov.

2022: Pri nástupe do funkcie som deklarovala zintenzívnenie získavania financií do obecného rozpočtu z projektových zdrojov, čo sa mi podarilo. Za uplynulé štyri roky sme získali z dotačných a grantových výziev takmer 4 mil. eur. Nezaťažujeme tak našu pokladnicu, a vieme robiť aj významné investičné aktivity. Takto sa nám podarilo vybudovať nové autobusové obratisko, kamerový systém aj obľúbené športovisko skejtpark a workout. Osobne mám najväčšiu radosť zo začatia výstavby nových školských priestorov. Chceme pokračovať predovšetkým s obnovou našich vlastných budov. Stále je totiž na nich veľký investičný dlh, ktorý si nesieme z minulých rokov.

• Naopak, a to ma mrzí, nepodarilo sa nám zrealizovať opravu chodníkov a vozovky v niektorých lokalitách Rusoviec.

Poslednú časť ankety uverejníme zajtra.

(ac)

Páčil sa vám článok?