Odpočet samospráv/1. časť: Čo sľubovali pred štyrmi rokmi a ako dnes hodnotia svoju prácu?

22.10.2022

Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa

Páčil sa vám článok?

Pripomeňte si priority, o ktorých hovorili starostky, starostovia a primátor v Bratislavských novinách bezprostredne po zvolení pred štyrmi rokmi. Zároveň prinášame ich dnešné odpovede na otázku, čo sa im podarilo a čo napriek snahe nevyšlo. Uverejňujeme prvú časť, druhú si prečítajte zajtra.

HLAVNÉ MESTO, Matúš Vallo:

2018: Prioritou budú naše štyri hlavné témy, a to je doprava, ktorá bude hlavnou témou dňa, životné prostredie, rozvoj mesta a transparentnosť. Urobím tiež všetko pre to, aby sme s vládou čo najviac komunikovali. Vláda musí pochopiť, že Bratislava je hlavným mestom, ktoré má málo peňazí.

2022: V meste sa nám podarilo obnoviť atmosféru dôvery a spolupráce. Nezaťažovali sme verejnosť korupčnými škandálmi ani hádkami, odstrihli sme od mesta záujmové skupiny, vďaka čomu šetríme milióny eur. Zmenili sme tiež vzťah mesta a obyvateľov k verejnému priestoru. Zaviedli sme prísnejšie pravidlá pre developerov a začali nielen obstarávať, ale už aj vo vlastnej réžii stavať nájomné byty. Skvalitnili a zrýchlili sme MHD. Spustili sme parkovaciu politiku a reakcie obyvateľov z prvých PAAS zón už potvrdzujú, že rezidentom sa v nich parkuje výrazne lepšie ako v minulosti. Na výsledkoch našej práce vidieť, že každý deň sa dá urobiť niečo, čo ľuďom zlepšuje život, od najväčších vecí až po najmenšie drobnosti, na ktoré sa v minulosti zabúdalo. Stojí to veľa vysvetľovania, veľa námahy, aj veľa kritických slov, ale to čaká každé vedenie mesta - zlaďovať záujmy rôznych skupín obyvateľov tak, aby vo výsledku prispeli k lepšej kvalite života v meste. Nie je to o tom, že každým rozhodnutím vyhoviete všetkým, ale o tom, že vo výsledku z toho budú mať všetci osoh.

Mrzí nás, že sme neurobili viac v téme cyklodopravy. Sľúbili sme, že vybudujeme 24 km segregovaných cyklotrás. Vzniklo 17 km novej cyklistickej infraštruktúry, z toho 6 km tvoria najbezpečnejšie, samostatné cyklotrasy. Vnímame dôležitosť tejto témy pre Bratislavu. Bohužiaľ, po nástupe v roku 2018 sme na magistráte nenašli žiaden tím, ktorý by sa systematicky venoval cyklodoprave. Teraz sa nám podarilo silný tím vybudovať.

ČUNOVO, Gabriela Ferenčáková:

2018: Spolu s poslancami sa budeme snažiť pokračovať v rozbehnutých projektoch a dotiahnuť ich do úspešného konca. Naďalej sa budeme zapájať do rôznych výziev, aby sme získali finančné prostriedky z externých zdrojov na ďalšie aktivity, keďže náš rozpočet je veľmi obmedzený.

2022: Po  rokoch prípravy rekonštruujeme kaštieľ. V roku 2022 sme ukončili výstavbu novej materskej školy, ktorú sme uviedli do prevádzky k 1. septembru. Na Schengenskej ulici sme vybudovali nové verejné osvetlenie, nový sklad pre DHZ s oplotením areálu, zrekonštruovali sme chodníky na troch uliciach, prebehla rekonštrukcia objektu v  športovom areáli, ako aj budovy Okál, kde sa zriadili klubové priestory pre deti a seniorov.

• Asi naviac nás mrzí, že nedošlo k rekonštrukcii vstupnej komunikácie do našej mestskej časti. Jej prvá etapa je v pláne ešte do konca roka 2022 a pevne verím, že bude aj realizovaná. Pandémia covidu pozastavila plánované aktivity určené pre seniorov, deti a širokú verejnosť.

DEVÍN, Ľubica Kolková:

2018: Prioritou bude dokončiť opravu materskej školy, ktorou pribudne cca 30 miest pre našich najmenších, získať do Devína obchod s potravinami, opraviť Devínsku cestu spojenú s vybudovaním cyklotrasy, nájsť východisko z nútenej správy, opraviť ďalšie dva chátrajúce objekty v našej správe, zlepšiť zdravotnú starostlivosť priamo v Devíne.

2022: Podarilo sa dokončiť opravu materskej školy, ktorá má dnes 3 triedy s kapacitou cca 50 miest. Devín má konečne aj obchod s potravinami, ktoré postavil a otvoril finančník Patrik Tkáč. Rozbehnutý je projekt opravy zdravotného strediska, ktoré  máme v správe, plus súkromný investor stavia v Devíne novú očnú kliniku.

• Naďalej hľadáme východisko z nútenej správy, s tým sme ani nepohli, čo ma mrzí najviac. Nevyšla ani oprava Devínskej cesty (v gescii magistrátu), stále je v štádiu projektovej prípravy. Tzv. Zelený dom v našej správe je opravený do stavu, keď sme mohli na jeho ďalšie využitie vyhlásiť VOS, ale ďalší chátrajúci dom v našej správe sa nám, žiaľ, opraviť nepodarilo.

DEVÍNSKA NOVÁ VES, Dárius Krajčír:

2018:: Najdôležitejšie bude vytvoriť 24-hodinové dohľadové centrum a kamerový systém. Pripravíme aj prehľadnejší web a aplikáciu, ktorá bude poskytovať občanom potrebné informácie. Akútne musíme riešiť bezpečnosť, dopravu, a popri parkovacej politike aj zeleň a rozpracované projekty vrátane centrálneho námestia.

2022: Zrealizovali sme výstavbu vyhliadkovej veže na Devínskej Kobyle, rekonštrukciou prešiel objekt veľkej terasy na Ulici Milana Marečka, zmodernizovali sme klub dôchodcov, čo bola najväčšia investícia do obnovy budovy po sto rokoch. Uspokojili sme záujem každého rodiča o umiestnenie dieťaťa v škole alebo škôlke, zriadili sme dohľadové centrum napojené na bezpečnostné kamery, otvárame novú stanicu mestskej polície. Zrealizovali sme technickú rekonštrukciu vodnej nádrže na Mlynskej ulici, zrevitalizovali mnohé športoviská, ihriská, zrekonštruovali sme Ulicu Na kaštieli, Charkovskú, Jána Smreka, Poniklecovú... kilometre ciest aj chodníkov, vysadili sme stovky drevín a stromov.

• Všetky naše zámery a projekty žijú, pracujeme na nich. Už je všetko pripravené na začiatok výstavby turbo-okružnej križovatky Eisnerova, pokračovať budeme v spolupráci na magistrátnom projekte okružnej križovatky Jána Jonáša a na štátnom projekte obchvatu priemyselnej zóny, v rekonštrukcii  bývalého kina Devín, máme pripravenú štúdiu na dve športové haly a hotovú projektovú dokumentáciu pre cyklotrasu popri železnici do Dúbravky...

DÚBRAVKA, Martin Zaťovič:

2018: Prioritou bude vytvárať nové športoviská, vyriešiť chátrajúce budovy, v spolupráci s magistrátom zlepšiť dopravu, dokončiť rozšírenie Harmincovej ulice, opäť otvoriť rokovania o predĺžení Saratovskej ulice a riešiť križovatku a obratisko električiek na ulici Pri kríži. Chcem pokračovať vo výsadbe stromov, začať s vytváraním parku Pod záhradami, otvoriť záhradu pri miestnom úrade verejnosti, zefektívniť upratovanie aj posilnením vlastnej upratovacej skupiny.

2022: Prvý zámer vystihuje slovo rekonštrukcia (opravy) - išlo o rekonštrukcie a opravy detských ihrísk, športovísk, školských budov a objektov, ciest a chodníkov aj verejných priestorov. Zrekonštruované sú všetky veľké telocvične na dúbravských školách, všetky umyvárne v materských školách, máme 7 kompletne opravených detských ihrísk.

Druhý zámer vystihuje slovo novinky - ide o nové ihriská, športoviská, máme 7 nových workoutových ihrísk, 3 nové multifunkčné ihriská, nový verejný multifunkčný priestor Hanulova, nové hokejbalové ihrisko, novú pumptrackovú dráhu, nový parčík pri Brestovke, novú promenádu alebo pešiu zónu pre chodcov...

Tretí zámer charakterizuje slovo generácie a spolupráca komunít -  deti a seniori: podarilo sa prijať všetky trojročné dúbravské deti do materských škôl, 500 seniorov združiť v 4 denných centrách, 120 obedov rozvážať seniorom denne a denne opatrovať 100 Dúbravčanov, generácie sa stretávajú na rôznych spoločných kultúrnych a športových podujatiach.

• Pracovali sme aj na vzniku cyklomosta Dúbravka – Lamač, tento zámer sa však nepodarilo dopracovať, pretože ho brzdia nevysporiadané pozemky, ktoré rieši hlavné mesto.

JAROVCE, Jozef Uhler:

2018: Chcem veľa komunikovať a informovať nielen poslancov, ale všetkých, ktorí majú o verejné veci záujem. Chcem, aby som v každej chvíli vedel, čo ľudia potrebujú. Preto sa plánujem bezodkladne po zložení sľubu stretnúť so zástupcami všetkých aktívnych organizácií a občianskych združení, ktoré pôsobia v Jarovciach, aby sme začali intenzívne komunikovať, aby som poznal ich predstavy a mohli sme robiť veci spoločne.

2022:  Zrejme najviac sa nám podarilo posunúť kvalitu ciest a verejnej zelene. Posunuli sme sa aj so zvyšovaním kapacít školy a škôlky. V oboch prípadoch máme stavebné povolenie a v prípade novej materskej školy máme aj vysúťaženého dodávateľa a schválené eurofondy. Čoskoro chceme spustiť výstavbu.
• Najviac ma mrzí zdĺhavé získavanie stanovísk a vyjadrení potrebných k stavebnému povoleniu na cyklochodník Jarovce - Rusovce. Sme síce už blízko k vydaniu stavebného povolenia, ale trvalo to tri roky a päť mesiacov. Očakával som, že v tomto čase už budeme po ňom jazdiť.

KARLOVA VES, Dana Čahojová:

2018: Mojou prioritou bude pokračovať v nastavených trendoch, zvyšovať kvalitu nášho servisu obyvateľom a, samozrejme, plniť volebný program.

2022: Za najvýznamnejšie považujem kapitálovo náročné investície do ciest a chodníkov. Spomeniem Perneckú alebo Púpavovú ulicu a napríklad spojovací chodník Sumbálova – Karloveská. Podarilo sa vybaviť naše školské areály krásnymi novými multifunkčnými ihriskami a tartanovou atletickou dráhou. Skolaudovali sme materskú školu na Kolískovej, ktorá prešla unikátnou rekonštrukciou zameranou na úsporu energií, využívanie slnečnej energie, dažďovej vody, a zároveň sme zvýšili jej kapacitu.

• Najviac ma mrzí, že sa nám nepodarilo presvedčiť niektorých našich obyvateľov o výstavbe parkovacieho domu v blízkosti ich bydliska, tobôž, keď bolo toto bremeno ochotné prevziať na seba hlavné mesto. Trápia nás aj zdĺhavé procesy pri príprave prvého zariadenia sociálnych služieb pre seniorov, hoci sa už pomaly začínajú prípravné práce na ďalšom.

Pokračovanie ankety zverejníme zajtra. 

(ac)

Páčil sa vám článok?