ÚV SR: Verejné obstarávanie na rekonštrukciu kaštieľa v Rusovciach pokračuje

26.11.2021
kaštieľ Rusovce

Zdroj: nc

Páčil sa vám článok?

Úrad vlády SR predĺžil lehotu na predloženie základných ponúk a návrh technologického riešenia rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky (NKP) kaštieľa v Rusovciach. Oznámil to ÚV v nadväznosti na informáciu, že v rámci vyhlásenej výzvy prišlo k súťažným podkladom 300 doplňujúcich otázok od potenciálnych záujemcov.

 "Je to znakom rozsiahlosti a náročnosti verejného obstarávania, ako aj samotnej rekonštrukcie kaštieľa. Viac ako tretina otázok už bola zodpovedaná a na ďalších odpovediach pracujeme," uviedol vedúci ÚV Július Jakab. "Posunuli sme preto lehotu na predloženie základných ponúk i vyhodnotenie navrhovaného technologického riešenia odbornou komisiou. Uskutočnia sa až v roku 2022," dodal. Podľa pôvodného predbežného harmonogramu sa mala táto fáza tendra dokončiť do konca aktuálneho roka. "Aktuálne je časový harmonogram posunutý o dva mesiace," skonštatoval Jakab

Po vyhodnotení základných ponúk budú potenciálni zhotovitelia vyzvaní na predloženie konečnej ponuky vrátane tej cenovej, v rámci nového harmonogramu sa termín podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom odhaduje na obdobie polovice roka 2022. Jakab zopakoval, že ide len o odhad, pričom trvanie procesu verejného obstarávania môžu predĺžiť prípadné námietky zo strany uchádzačov.

Verejné obstarávanie na rekonštrukciu NKP Rusovce - stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie kaštieľa, parku vrátane objektu čeľadníka vyhlásil ÚV SR v decembri 2019. Začatý proces zbrzdila námietka jedného z účastníkov, smerovaná proti výberu záujemcov spĺňajúcich podmienky účasti v tendri. Odhadovaná cena zákazky podľa oznámenia je 71.351.790,93 eura bez DPH. Cieľom rekonštrukcie je obnoviť objekt tak, aby mohol byť využívaný na reprezentatívne účely, no zároveň umožniť sprístupnenie aj pre verejnosť.

(TASR)

Páčil sa vám článok?