Trestné stíhanie za detskú pornografiu stúplo tento rok až o 90 percent!

26.10.2020

Zdroj: Milan Jaroš

Páčil sa vám článok?

Za prvých deväť mesiacov tohto roka zaznamenala Generálna prokuratúra (GP) SR vo vzťahu k detskej pornografii celkový nárast trestných stíhaní takmer o 90 percent, pričom sa zvýšil aj počet zistených páchateľov. Informovala o tom prokurátorka GP SR Barbora Hubertová, špecializujúca sa na problematiku trestných činov domáceho násilia a trestných činov páchaných na deťoch.

 Podľa jej slov ide o problematiku trestných činov, pri ktorých dochádza k sexuálnemu zneužívaniu a vykorisťovaniu detí na internete. Konkrétne o trestné činy výroby detskej pornografie, rozširovania detskej pornografie a prechovávania detskej pornografie, ale aj sexuálneho zneužívania formou tzv. groomingu, teda navádzania dieťaťa na sexuálne aktivity pred kamerou, napríklad cez videochat alebo živý prenos, ale aj navádzanie dieťaťa na osobné stretnutie s cieľom jeho sexuálneho zneužitia.

 "V súvislosti s výrobou detskej pornografie je potrebné uviesť, že toto sa v súčasnosti deje najmä tým spôsobom, že osoba navedie dieťa na vyrobenie záznamu (videa alebo fotografií), na ktorých dieťa podľa pokynov páchateľa vykonáva sexuálne aktivity alebo sa obnažuje. Na túto skutočnosť je potrebné obzvlášť upozorniť, keďže predstava o výlučnom faktickom zneužití dieťaťa páchateľom na účely výroby detskej pornografie je dnes už prekonaná, takáto detská pornografia je v podmienkach SR skôr predmetom jej rozširovania. Rodičia by si mali uvedomiť, že ich dieťa sa teda môže stať obeťou sexuálneho zneužitia aj z vlastnej domácnosti, detskej izby, bez potreby fyzického kontaktu s páchateľom," zdôraznila Hubertová.

Nárast je možný podľa prokurátorky pripísať práve presunom života detí do online priestoru, ktorý minimálne v čase zatvorených škôl a následných prázdnin využili sexuálni predátori. Tiež je však potrebné zdôrazniť zvýšenú aktivitu polície a prokuratúry pri odhaľovaní a objasňovaní tohto druhu trestnej činnosti.

(TASR)

Páčil sa vám článok?