Doktor Igor Bukovský reaguje na urážky Igora Matoviča a žiada ospravedlnenie

27.9.2020

Zdroj: koláž abn

Páčil sa vám článok?

V piatok 25. septembra 2020 sa premiér Igor Matovič vyjadril o MUDr. Igorovi Bukovskom, že je to blázon, ktorý nie je hodný svojho titulu a reakcia známeho doktora na seba nenechala dlho čakať. Požaduje, aby sa mu predseda vlády verejne ospravedlnil a je pripravený podniknúť aj právne kroky na ochranu dobrého mena svojej osobnosti...

Doktor Bukovský poskytol médiám svoje stanovisko k premiérovým slovám s názvom Predseda vlády Slovenskej republiky Igor Matovič nepripúšťa diskusiu, namiesto toho očierňuje, dehonestuje a zastrašuje. Reaguje ním na vyjadrenia, ktoré zazneli v piatok na tlačovej besede Pandemickej komisie, kde Matovič povedal: "Nastal čas pán doktor Bukovský – blázon, z tohto miesta poviem – aby ste prestali šíriť tieto konšpiračné bludy. Máte titul a prečítajte si Hippokratovu prísahu, vy idete proti tomu, čo ste sľúbili, nie ste hodný svojho titulu." Podľa Bukovského sme sa stali svedkami ďalšej nedôstojnej, nekonštruktívnej, priam hysterickej reakcie predsedu vlády, ktorá ignoruje Ústavu Slovenskej republiky (Čl. 12 (1) "Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach") ako aj Občiansky zákonník (§ 11 Ochrana osobnosti). 

"Vedenie diskusie a dialógu vo vzájomnom rešpekte a úcte je v demokratickej spoločnosti prejavom slobody. Podoba vedenia diskusie a dialógu aj v polemických témach je vizitkou úrovne spoločnosti a jej reprezentantov. Prostredníctvom konštruktívnej diskusie a kultúrneho dialógu sa spracovávajú  a profilujú odpovede na dôležité spoločenské otázky," píše Igor Bukovský a pokračuje: "Očierňovanie a spoločenská dehonestácia osôb, ktoré pokladajú oprávnené otázky a predkladajú iné názory k danej téme je v demokratickej spoločnosti práve z pozície najvyššieho predstaviteľa exekutívy v štát prejavom arogancie, nadradenosti, privlastňovania si moci, snahy o devalváciu demokratickej diskusie, prejavom snahy o dehonestáciu názorových oponentov a prejavom uzurpovania jediného výkladu reality. Predseda vlády Igor Matovič si dovoľuje očierňovať a spoločensky dehonestovať tých, ktorí v rámci demokratickej diskusie v spoločnosti vyslovujú argumentačne podložené názory a usilujú sa tak prispievať k dôkladnejšiemu spracovaniu dôležitej témy. Diskreditácia a dehonestácia mojej osoby ako radového občana je bezprecedentným zneužitím spoločenskej pozície premiéra a komunikačných možností, ktoré pán Igor Matovič ako predseda vlády požíva. Ide o prejav zastrašovania ďalších prípadných oponentov opatrení vlády z radov občianskej spoločnosti. Kto z radových občanov Slovenskej republiky bude ďalší, koho premiér označí na tlačovke dehonestujúcim spôsobom?"

"Voči hrubému zásahu do mojich osobnostných práv zo strany premiéra Slovenskej republiky podniknem všetky právne kroky, ktoré mi umožňuje právny systém SR. Súčasne vyzývam terajšieho predsedu vlády p. Igora Matoviča, aby sa mi za svoje dehonestujúce a diskreditačné výroky verejne ospravedlnil a poskytol tak občanom našej krajiny nádej, že najvyšší predstavitelia štátu sú schopní rešpektovať Ústavu SR, Základné ľudské práva a slobody ako aj ľudskú dôstojnosť svojich spoluobčanov," dodal Igor Bukovský.

​(ts)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie