Mesto reaguje na list aktivistov: Od budúceho roka zriadi na magistráte klimatickú kanceláriu

1.10.2023
0

Zdroj: Marek Velček

Páčil sa vám článok?

Mesto Bratislava zariadi od budúceho roka na magistráte klimatickú kanceláriu. Deklaruje, že si je vedomé závažnosti klimatickej krízy a nutnosti znižovania emisií skleníkových plynov. Povedal to hovorca mesta Peter Bubla. Reagoval tak na otvorený list zástupcov odbornej i aktivistickej verejnosti adresovaný primátorovi Matúšovi Vallovi.

Tí v liste upozorňujú, že pozornosť, ktorú vedenie hlavného mesta venuje adaptácii na klimatickú krízu, nevychádza z dostatočne odborných východísk.

"So znepokojením vnímame zverejňované informácie na webových stránkach hlavného mesta, ktoré sú skôr pôsobivými sloganmi a všeobecne formulovanými sľubmi bez konkrétnych politík a návrhov riešení smerujúcich k zníženiu environmentálnej záťaže mesta," ozrejmili aktivisti v liste.

Javí sa im, že politika mesta je v tejto oblasti netransparentná, nezverejňujú údaje o produkcii skleníkových plynov, o očakávaných a skutočných účinkoch či efektivite prijímaných opatrení realizovaných z verejných zdrojov. Otvorený list podpísalo viac ako 50 signatárov, ktorí zastupujú odbornú verejnosť z oblastí prírodných vied, environmentálnych štúdií, architektúry a urbanizmu, ale aj spoločenských vied a aktivizmu.

"Od začiatku tohto roka sa téme intenzívne venuje nový námestník primátora pre životné prostredie a klimatickú krízu Jakub Mrva a zároveň od budúceho roka zriaďujeme priamo na magistráte klimatickú kanceláriu," uviedol Bubla. Podotkol, že jej prioritou bude napríklad koordinácia klimatickej agendy na meste, zosúladenie projektov magistrátu a mestských podnikov so strategickými cieľmi mesta či transparentná komunikácia témy smerom k odbornej aj laickej verejnosti.

Podľa hovorcu mesta v mnohých bratislavských projektoch s klimatickým presahom aplikujú princípy otvorenej a transparentnej diskusie. "Participáciu určite nechceme zanedbať ani pri tvorbe Akčného plánu udržateľnej energetiky a klímy," dodal s tým, že v priebehu jesene chystajú pre odbornú verejnosť a neziskový sektor participatívne workshopy.

(TASR)

Páčil sa vám článok?