Čo sa nám podarilo a čo plánujeme? Odpovedá starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová

4.1.2022
0

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Páčil sa vám článok?

Na prelome rokov sme požiadali starostov 17 bratislavských mestských častí o odpovede na dve otázky. Ak by mali vybrať jednu až dve veci, ktoré sa podarilo počas uplynulého roka urobiť a pokladajú ich za najdôležitejšie, ktoré by to boli? A taktiež sme im dali vybrať jednu až dve veci, ktoré pokladajú za najdôležitejšie a chceli by ich realizovať počas roka 2022. Dnes prinášame odpovede starostky Karlovej Vsi Dany Čahojovej.

"Napriek sťaženým podmienkam sa nám podarilo spustiť hĺbkovú rekonštrukciu jednej z našich materských škôl, kompletne zrekonštruovať najväčšie detské ihrisko s prihliadnutím na potreby zdravotne znevýhodnených detí, vybaviť Karlovu Ves novými športoviskami – hokejbalovým ihriskom, multifunkčným ihriskom na Tilgnerovej, novým umelým trávnikom pre futbalistov, beachvolejbalovým ihriskom, menším deťom pribudlo aj vytúžené dopravné ihrisko a chodcom spojovací chodník z Dlhých dielov na Karloveskú ul. Nové parkové úpravy a kvetinová výsadba výrazne oživili mnohé fádne miesta. V spolupráci s mestom finišujeme s vybudovaním nového športového parku na Karloveskej ulici," uviedla pre banoviny.sk Čahojová.

Pokiaľ ide napríklad o multifunkčné ihrisko na Tilgnerovej, je najväčším v mestskej časti. Jeho hracia plocha je určená pre streetbal, volejbal, hádzanú či malý futbal. Dopoludnia ho využívajú deti z tunajšej školy, popoludní je určené širokej verejnosti.

Zdroj: MÚ Karlova Ves

Multifunkčné ihrisko na Tilgnerovej.

Na začiatku Karloveskej (oproti Molecovej) zas vzniká okolo sakurovej  aleje veľký multifunkčný park. Je riešený v horizontálnom rozmiestnení viacerých športových stanovísk a  "obkreslený" bežeckou dráhou. Vo vnútri parku vybudujú skatepark s tribúnou na sedenie, cross-fit alebo parkour plochu. Na opačnom konci od skateparku bude detské ihrisko so šmykľavkou či malým tunelom pre najmenších. 

Začali s rekonštrukciou kaštieľa i výstavbou škôlky. Najdôležitejšie udalosti prezrádza starostka Čunova

Na prelome rokov sme požiadali starostov 17 bratislavských mestských častí o odpovede na dve otázky. Ak by mali vybrať jednu až dve veci, ktoré sa podarilo počas uplynulého roka urobiť a pokladajú ich za najdôležitejšie, ktoré by to boli? A taktiež sme im dali vybrať jednu až dve veci, ktoré pokladajú za najdôležitejšie a chceli by ich realizovať počas roka 2022. Dnes prinášame odpovede starostky Čunova Gabriely Ferenčákovej (druhá sprava).

Zaujímavým prvkom v parku bude takzvaná dažďová záhrada, ktorá má prirodzene oddeľovať vodný spád na hranici parku od jeho ostatných funkcií. V dažďovej záhrade bude vysadená zeleň, ktorá dokáže zniesť aj veľké množstvo vody, ktoré sa tu bude v čase prívalových zrážok zhromažďovať a postupne vsakovať. 

Zdroj: MČ Karlova Ves

Dana Čahojová. 

Na Adámiho ulici zas vzniklo inkluzívne ihrisko. Okrem bežných hracích prvkov je vybavené i takými, ktoré môžu využiť deti s rôznym znevýhodnením. Pri jeho tvorbe mestská časť oslovila v ankete rodičov zdravotne znevýhodnených detí. Diagnostikované majú rôznorodé ochorenia vrátane epilepsie, poruchy autistického spektra, detskej mozgovej obrny, ochrnutia dolných končatín, Downovho syndrómu, svalovej dystrofie či rôznych ďalších mentálnych aj motorických postihnutí.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Hojdačka na ihrisku a Adámiho. 

A čo plánuje Karlova Ves v roku 2022? "Za najväčšie výzvy nového roka považujem plán generálnej opravy Púpavovej ulice, chodníka a cesty na Perneckej, výstavbu parkovacieho domu na Ľ. Fullu, rekonštrukciu ZŠ Dubčeka vrátane novej kuchyne a budovanie ďalších športovísk," prezradila starostka.

(ms)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie