Ktoré veľké projekty ste realizovali v roku 2021? Odpovedá starosta Nového Mesta

7.1.2022
0

Zdroj: Rudolf Kusý

Páčil sa vám článok?

Na prelome rokov sme požiadali starostov 17 bratislavských mestských častí o odpovede na dve otázky. Ak by mali vybrať jednu až dve veci, ktoré sa podarilo počas uplynulého roka urobiť a pokladajú ich za najdôležitejšie, ktoré by to boli? A taktiež sme im dali vybrať jednu až dve veci, ktoré pokladajú za najdôležitejšie a chceli by ich realizovať počas roka 2022. Dnes prinášame odpovede starostu Nového Mesta Rudolfa Kusého.

Ako sa pre banoviny.sk vyjadril Kusý, v roku 2021zrealizovali množstvo investičných projektov, pričom prioritou boli investície do školstva. "Vybudovali sme nové triedy pre škôlkarov a nové triedy školákov. Vyregulovali, prečistili radiátory, doplnili ventily a zlepšili sme tepelnú pohodu na dvoch základných školách a dvoch materských školách. Vybudovali sme dve nové odborné učebne na dvoch základných školách. Odpojili sme dve jedálne základných škôl a vytvorili nové kotolne," uviedol starosta.

Druhou veľmi dôležitou investíciou bola rekonštrukcia Bárdošovej ulice. "Zrekonštruovali sme cestu, osvetlili a vybudovali chodník, čím sme vytvorili bezpečný miestny prejazd medzi Kolibou a Kramármi," vysvetlil.

Čo významné sa podarilo a čo plánujú urobiť v Rači? Odpovedá starosta Michal Drotován

Na prelome rokov sme požiadali starostov 17 bratislavských mestských častí o odpovede na dve otázky. Ak by mali vybrať jednu až dve veci, ktoré sa podarilo počas uplynulého roka urobiť a pokladajú ich za najdôležitejšie, ktoré by to boli? A taktiež sme im dali vybrať jednu až dve veci, ktoré pokladajú za najdôležitejšie a chceli by ich realizovať počas roka 2022. Dnes prinášame odpovede starostu Rače Michala Drotována.

Starosta ešte pripomína aj ďalšie projekty, ktoré sa v Novom Meste za minulý rok realizovali. "Kompletne sme obnovili dve detské ihriská a dva športové areály. Urobili sme dva nové parky. Zrekonštruovali sme Stredisko kultúry na Vajnorskej 21. Vyhlásili sme dôležitú stavebnú uzáveru na Železnej studničke a Kamzíku. Odstránili sme torzo bývalej výletnej reštaurácie Snežienka na Železnej studničke, ktoré už bolo pre ľudí nebezpečné. Vyskúšali sme pre hlavné mesto pilotný projekt parkovacej politiky. Pustili sme sa tiež do dôležitej rekonštrukcie dolnej a hornej stanice lanovky zo Železnej studničky na Kamzík," menuje Kusý.

FOTOGALÉRIA (zrekonštruovaná Bárdošova):

A čo môžu Novomešťania očakávať v roku 2022? "Počítame s ďalším rozširovaním kapacít našich škôlok, so skvalitňovaním podmienok pre naše školy, priestorov na šport a aktívne trávenie voľného času, ale tešia ma aj investície do bezpečnosti v našej mestskej časti," uviedol Kusý.

(ms)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie