Čo urobili pre ľudí? Starostky a starostovia hodnotia rok 2021, ktorý aj tentoraz poznačila pandémia

6.12.2021

Zdroj: ac

Páčil sa vám článok?

Pandémia covidu aj v tomto roku stopla mnohé plány samospráv. Čo sa podarilo, čo považujú za úspech? Prečítajte si odpovede starostiek a starostov zo 17 bratislavských mestských častí.

ČUNOVO, Gabriela Ferenčáková: V tomto roku realizujeme výstavbu novej materskej školy, čo ocenia predovšetkým mladé rodiny, realizuje sa aj osvetlenie Schengenskej ulice z prostriedkov hlavného mesta. Za veľký úspech považujeme predovšetkým naplnenie dlhoročnej snahy mestskej časti a začiatok  rekonštrukčných prác na objekte  kaštieľa a jeho prestavbu na ekocentrum, ktorú síce realizuje  BSK zo zdrojov EÚ, avšak všetky podklady, dokumentácie a povolenia roky pripravovala, a zároveň aj financovala  mestská časť.

DEVÍN, Ľubica Kolková: Keďže sme v nútenej správe, žiadne projekty u nás neprichádzajú do úvahy. Smieme len opravovať zverený majetok ako správca. Z opráv sú možno takými najviditeľnejšími klimatizácia a vzduchotechnika v MŠ, čo deťom výrazne spríjemnilo pobyt v škôlke. Rozbehla sa sanácia objektu Hradná 3 (v Devíne mu vravíme Zelený dom), práce sa začali v novembri. Meníme strešnú krytinu  v havarijnom stave na objekte miestneho úradu a Domu kultúry. Na základe žiadostí od obyvateľov rozširujeme sieť košov a aj košov na psie exkrementy.

Zdroj: ms

O chýbajúci obchod  s potravinami sa v Devíne postaral finančník Patrik Tkáč.

DEVÍNSKA NOVÁ VES, Dárius Krajčír: Práca v samospráve nikdy nie je o jednom človeku. Preto by som vás rád opravil - čo sa podarilo urobiť nám, Devínskonovovešťanom v našej mestskej časti :-) Prvé mesiace roka 2021 boli poznačené pandémiou. Obyvateľom, a najmä našim deťom, ktoré zostávali doma, chýbal sociálny kontakt, stretávanie sa s priateľmi, rodinou, spolužiakmi či kolegami. Preto sme sa snažili pripraviť Devínskonovešťanom leto, aké si pamätáme spred pandémie.

Kultúra spája ľudí. Usporadúvali sme veľa kultúrnych a športových akcií, festivalov, hodov, koncertov, súťaží a podujatí pre najmenších. Za všetky spomeniem tradičný Festival chorvátskej kultúry, na ktorý máme každý rok veľmi pekné ohlasy, na čo sme patrične hrdí, a oslavy 570. výročia našej mestskej časti. 

Samozrejme, popri tom sme ďalej rozvíjali našu mestskú časť. Obnovili sme vodnú nádrž Mlynská, pričom pokračujeme v revitalizácii jej okolia pre oddych a rekreáciu obyvateľov Devínskej. Rekonštrukciami sme zvýšili kapacity a kvalitu našich materských a základných škôl. Naša mestská časť je, čo sa týka vekového priemeru, najmladšia v Bratislave, preto sa snažíme predchádzať nedostatku miest pre deti, čo sa nám úspešne darí a budeme v tom pokračovať. Rekonštrukcie a opravy ciest a chodníkov, cyklotrás či výsadba mestskej zelene sú samozrejmosťou.

Zdroj: FB Devínska Nová Ves – oficiálna stránka

Fotofórum 2021 - 13. ročník peknej fotografickej tradície v Devínskej Novej Vsi

DÚBRAVKA, Martin Zaťovič: Máme za sebou neľahké obdobie s pandémiou, obmedzeniami, s ktorými sme sa museli naučiť žiť. A aby sme do nového roku štartovali pozitívne a motivovali sa k ďalšej práci, vyzdvihol by som rekonštrukcie a opravy, ktoré sa v Dúbravke podarili vlani dokončiť. A podarili sa vďaka spolupráci.

V spolupráci s hlavným mestom a mestskými poslancami za Dúbravku – Zdenkou Zaťovičovou, Jurajom Káčerom a Ľubošom Krajčírom sa podarilo zrevitalizovať verejné priestory na Bagarovej aj na ulici M. Sch. Trnavského pod bývalou Brestovkou, kde vznikol malý parčík s oddychovou zónou.

Najväčším projektom bola premena územia na ploche 2 500 m² za približne 400-tisíc eur na Hanulovej ulici, podarilo sa to vďaka externým zdrojom z Úradu vlády SR a magistrátu. Vznikla tu športovo-oddychová lokalita. Dokončili sme tiež vonkajšie športoviská, workout na Talichovej a neďalekú pumptrackovú dráhu, podobne vďaka spolupráci s hlavným mesto a obyvateľmi.

Podarilo sa nám tiež pokračovať v postupnej rekonštrukcii školských budov. V základných školách sme opravovali školskú kuchyňu, vymieňali podlahu v jedálni, pripravili bezbariérovú toaletu pre imobilných aj kamerový systém. Vo viacerých materských školách sne menili podlahy, kopility, čiže pôvodné sklené výplne, rekonštruovali kuchyne v jednej materskej škole a maľovali vo viacerých.

Zdroj: Facebook MČ Dúbravka

​Výsadba stromov v Dúbravke

Z projektov, ktoré, myslím, potešili aj viacerých Dúbravčanov, spomeniem kvetinové záhony. Vysadili sme nové, kvetinky tak netešia len na jar, ale aj v lete. Dokončili sme tiež jesennú výsadbu 80 nových stromov a novinkou sú takzvané Dúbravské včielky, čiže päť úľov, ktoré sme osadili v záhrade miestneho úradu. Včielkam sa tak darí, že sme od mája v záhrade miestneho úradu vyrobili viac ako 100 kíl medu a počas júla sme mohli zažiť jeho stáčanie.

JAROVCE, Jozef Uhler: V uplynulom roku sme rozbehli prípravy na prístavbu základnej školy, ktorá už dnes nemá dostatočné kapacity. Chceli sme začať so stavbou materskej školy, kde sa nám však neplánovane predĺžilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa, a okrem toho čakáme na výzvu, ktorá nám umožní žiadať o financie. Z väčších projektov spomeniem ešte cyklochodník Jarovce - Rusovce, kde už takmer dva roky bojujeme so správcami sietí a verejnou správou, aby sme získali všetky potrebné stanoviská. V tomto roku sme sa výrazne pohli, ale stále nám chýbajú dve stanoviská. Zároveň pripravujeme územný plán zóny Jarovce – sever, čím chceme zabrániť neregulovanej výstavbe a podporiť kontrolovaný rozvoj mestskej časti. Priebežne opravujeme cesty, staráme sa o zeleň a pracujeme na vodozádržných opatreniach.

ANKETA: Primátor Matúš Vallo bilancoval tri roky na čele mesta - ako ste s ním zatiaľ spokojní vy?

Zdá sa mu priam neuveriteľné, že odo dňa, kedy sa ujal funkcie bratislavského primátora, uplynuli dnes už tri roky. Matúš Vallo sa o svoje súčasné pocity podelil s priateľmi a priaznivcami na sociálnej sieti, pričom o problémoch, s ktorými sa v úrade stretáva, písať veľmi nechcel. Svoj názor na jeho doterajšie pôsobenie vo funkcii môžete vyjadriť aj v našej ankete...

KARLOVA VES, Dana Čahojová: Najradšej by som vyzdvihla univerzálne hodnoty ako zodpovednosť, vzájomnú pomoc a podporu, ktoré sme v sebe objavili, a ktoré nám v Karlovej Vsi pomohli prekonať tento smutný covidový rok. Napriek sťaženým  podmienkam sa nám v nádeji na lepšie časy podarilo spustiť hĺbkovú rekonštrukciu jednej z našich materských škôl, kompletne zrekonštruovať najväčšie detské ihrisko s prihliadnutím na potreby zdravotne znevýhodnených detí, vybaviť Karlovu Ves novými športoviskami – hokejbalovým ihriskom, multifunkčným ihriskom na Tilgnerovej, novým umelým trávnikom pre futbalistov, beachvolejbalovým ihriskom, menším deťom pribudlo aj vytúžené dopravné ihrisko a chodcom spojovací chodník z Dlhých dielov na Karloveskú ulicu. Nové parkové úpravy a kvetinová výsadba výrazne oživili mnohé fádne miesta.

Okrem toho sme pre Karlovešťanov otvorili občiansku poradňu, ktorá pomáha so širším spektrom ich životných ťažkostí. Pokračovali sme v odstraňovaní bariér, aby sa rodičom s kočíkmi či starším ľuďom chodilo jednoduchšie. V školskej plavárni sme rozšírili ponuku služieb pre deti, mládež aj dospelých. V spolupráci s mestom finišujeme s vybudovaním nového športového parku na Karloveskej ul. V kombinácii s novou električkovou traťou Karlova Ves konečne vstúpila do tretieho tisícročia. Najviac ma však hreje pri srdci malý zázrak, a totiž, že sa nám podarilo kompletne zrekonštruovať uvoľnený nájomný byt a prideliť ho rodine so šiestimi malými deťmi. Kiežby sa takýchto zázrakov podarilo v budúcom roku viac.

Zdroj: MÚ Karlova Ves

​Multifunkčné ihrisko na Tilgnerovej ulici v Karlovej Vsi

LAMAČ, Lukáš Baňacký: Podarilo sa nám uskutočniť a rozbehnúť viacero projektov.
Som veľmi rád, že sme v septembri v spolupráci so súkromným investorom otvorili nové elokované pracovisko našej materskej školy v lokalite Bory na ulici M. Šimečku 4. Pracuje sa na nadstavbe základnej školy, rekonštrukcii Kina Lamač, rekonštrukcii Malokarpatského námestia, organizujú sa výstavy v exteriéri a ožíva budova požiarnej zbrojnice. Otvorili sme zberné miesto Pod násypom 19, ihrisko Žabka, oddychovú oázu Podháj, získali sme dotáciu z ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na rekonštrukciu detského ihriska na Bakošovej ulici. V spolupráci s hlavným mestom sme začali triediť kuchynský bioodpad, po piatich týždňoch Lamačania vyzbierali viac ako 20 ton. V spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy sme začali proces participácie pri plánovanej rekonštrukcii Vrančovičovej ulice.

NOVÉ MESTO, Rudolf Kusý: Tento rok sa niesol v znamení čísla 2. Urobili sme dva nové parky. Vybudovali sme dve nové triedy pre škôlkarov a dve nové triedy školákov. Kompletne sme obnovili dve detské ihriská a dva športové areály. Pripravili sme projekty a získali povolenia na nadstavbu a rekonštrukciu dvoch materských škôl. Vyregulovali, prečistili sme radiátory, doplnili ventily a zlepšili sme tepelnú pohodu v dvoch základných školách a dvoch materských školách. Odstránili sme dve stavby, ktoré už boli pre ľudí nebezpečné. Vytvorili sme projektové dokumentácie na rozšírenie dvoch základných škôl. Získali sme povolenia pre dve nové parkoviská. Vybudovali sme dve nové odborné učebne na dvoch základných školách. Vyhlásili sme dve stavebné uzávery. Získali sme peniaze z únie na dva veľké projekty pre deti. Odpojili sme dve jedálne od dvoch základných škôl a vytvorili dve nové kotolne.

Plus vyskúšali sme pre hlavné mesto pilotný projekt parkovacej politiky, zrekonštruovali sme Stredisko kultúry na Vajnorskej 21 a zrekonštruovali, osvetlili a vybudovali sme chodník na Bárdošovej ulici, čím sme vytvorili bezpečný miestny prejazd medzi Kolibu a Kramármi.

Zdroj: FB Rudolf Kusý

Nové Mesto zapája do výsadby ľudí - navrhnúť môžu lokality pre stromy.

PETRŽALKA, Ján Hrčka: Ako prvé spomeniem zefektívnenie procesu celoplošného testovania vďaka čítačkám dokladov Po vypuknutí pandémie v marci 2020 sme nevedeli, čo môžeme očakávať, a to sa odrazilo na nedostatku ochranných pomôcok aj dezinfekčných prostriedkov. Na jeseň toho istého roka sme boli postavení pred organizovanie celoplošného testovania obyvateľov, najväčšiu logistickú operáciu v histórii Slovenska, ktorú sme napriek šibeničným termínom a nedostatočnej informovanosti zo strany štátnych inštitúcií zvládli bravúrne. Táto ťažká úloha nás však pripravila na zvládnutie ďalších výziev spojených s testovaním obyvateľov, čo sa ukázalo v tomto roku, keď sme na Hrobákovej ulici zriadili najväčšie MOM na Slovensku. Za 6 mesiacov v plnom nasadení sme tu otestovali takmer 395-tisíc ľudí, z ktorých 2 080 malo pozitívny výsledok. Proces testovania zefektívnilo najmä zavedenie čítačiek dokladov a možnosť dostať výsledok testu do SMS správy. Teší ma, že sme mali na vysokokapacitné MOM Hrobákova pozitívne ohlasy od obyvateľov a že tento unikátny systém inšpiroval aj ďalšie MČ a obce na Slovensku.

Už dva roky intenzívne pracujeme na navyšovaní kapacít vo vybraných materských školách v našej zriaďovateľskej pôsobnosti, a to rekonštrukciou nevyužívaných priestorov, akými sú školnícke byty či práčovne. Od septembra tohto roka sa nám podarilo sprevádzkovať 6 nových tried v MŠ Lietavská, Iľjušinova, Turnianska 6 a Bohrova, vďaka ktorým sme prijali o takmer 166 detí viac.​

Zdroj: MÚ Petržalka

Na Hrobákovej ulici v Petržalke zriadila mestská časť najväčšie MOM na Slovensku.

V rámci otvorenej samosprávy sme sa opäť posunuli o level vyššie v snahe odstraňovať bariéry medzi Petržalčanmi a správcom verejného priestoru, v ktorom žijú. Preto sme obyvateľom dali na výber ďalšiu z možností nahlasovania podnetov, a to cez mobilnú aplikáciu Whatsapp. Na webovej stránke mestskej časti sme zas zaviedli integrovanú četovaciu aplikáciu Messenger. Používanie oboch aplikácií sa nám osvedčilo. V prípade potreby nám tak môžu občania veľmi rýchlo a jednoducho poslať správu, ale i fotografie s videom či inou prílohou.

Začiatkom októbra sme sprevádzkovali prvú klubovňu pre seniorov v Petržalke, ktorá vznikla rekonštrukciou priestorov bývalej neziskovej organizácie na Osuského ulici č. 8. Seniori tvoria cca 13 % z obyvateľstva Petržalky. Bolo mojou prioritou vytvoriť im pôdu na spoločné stretnutia, podujatia, kreatívne a športové vyžitie.

PODUNAJSKÉ BISKUPICE, Zoltán Pék: Máme za sebou veľmi náročný rok, ktorý preveril nielen našu imunitu, ale aj schopnosť prispôsobiť sa novým situáciám a vzájomnej spolupatričnosti. Napriek tomu sa nám v spolupráci s miestnym zastupiteľstvom podarilo zrealizovať množstvo väčších či menších projektov v prospech obyvateľov Podunajských Biskupíc. Vďaka grantu na rozvoj športovej infraštruktúry sme začiatkom roka odovzdali do užívania novú pumptrackovú dráhu na sídlisku Dolné hony, ktorá sa stala prvou lastovičkou v plánovanej revitalizácii celého areálu. Odovzdané boli aj tri zrekonštruované detské ihriská na Baltskej, Podzáhradnej a Ipeľskej ulici a spĺňajú tak podmienky súčasne platnej legislatívy. Miestni poslanci dali tiež zelenú, aby chátrajúci areál TJ Spoje prešiel zásadnou zmenou a v Podunajských Biskupiciach sa na jeho mieste vybudovala unikátna Bratislavská futbalová akadémia celomestského významu.

Od začiatku mája môžu naši obyvatelia využívať štyri zrevitalizované oddychové oázy na sídlisku Medzi jarkami. Podarilo sa nám zlikvidovať niekoľko čiernych skládok a do inkriminovaných častí sme osadili tabule s nápisom „Zákaz sypania smetí“ a inštalovali fotopasce. Veci sa pohli aj v kauze recyklačného dvora na Lieskovskej ceste. Mestská časť nariadila odstrániť stavbu „Recyklačný dvor Bratislavská recyklačná s. r. o.“, stavebníkovi uložila pokutu a je naďalej súčinná krajským orgánom špecializovaným na boj s environmentálnou kriminalitou. V spolupráci s magistrátom a susednou časťou Vrakuňa sa zlepšuje i bezpečnosť, k čomu prispela aj naša spolupráca s SBS a rozšírený kamerový systém.

Zdroj: FB Podunajské Biskupice – oficiálna stránka MČ

​Vianoce v Podunajských Biskupiciach

Letné mesiace sme využili na opravy výtlkov a vyčistenie krajníc pri chodníkoch, parkoviskách, detských ihriskách a cestách, rekonštrukciou prešli aj naše materské a základné školy. Dôležitou súčasťou stavebných úprav bolo vybudovanie bezbariérových prístupov na školách.

Aj v roku 2021 pokračujeme v sociálnej politike zdôrazňujúcej, že Podunajské Biskupice sú spravodlivé a solidárne, že nám záleží na lepšom živote v našej mestskej časti. Prijali sme VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom, mnohodetným rodinám a na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Poslanci tiež schválili dotačnú schému na podporu športu a mládeže, ktorá zohľadňuje prioritne potreby detí a mládeže. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny schválilo našu žiadosť o nenávratný finančný príspevok 179 520 €, ktorý sa v plnej výške použije na podporu opatrovateľskej služby v našej mestskej časti. Zároveň sme získali finančnú podporu od Bratislavského samosprávneho kraja na svoj projekt pre osamelo žijúcich dôchodcov v našej mestskej časti.

RAČA, Michal Drotován: Podarilo sa nám dokončiť a skolaudovať urban park pre skejterov a kolobežkárov na Tbiliskej, čím sme vybudovali športový areál aj pre mládež, keďže v Rači chýbal.

Uzavreli sme so železnicami zmluvu a prevzali sme do správy ich pozemky na Východnom, kde sme začali pravidelne kosiť a robiť údržbu – do budúcna plánujeme aj veľké opravy chodníkov a námestia.

Rovnako sa nám podarilo začať rekonštrukčné práce na základnej škole Plickova, čo je najväčší investičný projekt mestskej časti za posledných 30 rokov. Na jeseň sme tiež otvorili nový parčík na Hlinickej v Krasňanoch.

Zdroj: RASTISLAV BLAŠKO

​Urban park pre skejterov a kolobežkárov na Tbiliskej ulici

RUSOVCE, Lucia Tuleková-Henčelová: V roku 2021 naša mestská časť napriek pandemickej situácii a dlhému obdobiu testovania zrealizovala niekoľko menších investičných projektov: zrevitalizovali sme časť športovísk, vysadili ďalšiu zeleň a do konca roka nás čaká ešte ukončiť asfaltovanie na významnej časti našich ulíc. Osobne sa veľmi teším, že po takmer 14 rokoch sme do úspešného konca dotiahli proces získania ochrannej známky UNESCO pre našu národnú kultúrnu pamiatku, rímsky kastel Gerulata.

RUŽINOV, Martin Chren: Prvýkrát od roku 1953 sme začali stavať dve nové základné školy a tretiu pripravujeme. Zabránili sme výstavbe na Štrkoveckom jazere a vďaka tomu, že sme odkúpili asi tretiu územia Ostredkov, sa už obyvatelia tejto časti Ružinova nemusia obávať neprimeraného zahusťovania. Získali sme pozemok futbalového štadiónu FC Ružinov, takže nehrozí, že tu namiesto futbalového ihriska vyrastie monštrózna polyfunkčná budova. Začali sme rekonštrukciu hasičskej zbrojnice a odkúpili sme aj starú radnicu v Prievoze, vďaka čomu sa tieto výnimočné budovy zachovajú aj pre ďalšie generácie Ružinovčanov.

Zrekonštruovali sme niekoľko detských ihrísk na sídliskách a vznikli aj športoviská pre všetky generácie obyvateľov. Pripravujeme projekt rekonštrukcie roky zdevastovaného školského areálu na Trnávke. Po 500 bytoch pribudne zóna regulovaného parkovania aj v Starom Ružinove a následne v ďalších lokalitách až po Bajkalskú. Revitalizujeme parky a omnoho intenzívnejšie sa staráme aj o čistotu v uliciach, pred troma rokmi sme nemali ani jednu zametačku a dnes máme v uliciach štyri naraz. Intenzívne pracujeme aj na rekonštrukcii ciest a chodníkov.

Zdroj: FB Martin Chren – starosta Ružinova

​V Ružinove sa pustili aj do opráv viacerých chodníkov.

STARÉ MESTO, Zuzana Aufrichtová: V tomto roku sa nám podarilo realizovať veľké množstvo projektov. Pred pár dňami sme dokončili časť revitalizácie Medickej záhrady, obnovili sme v nej všetky lavičky, vyčistili sa múry a oplotenie, obnovili kvetináče, zrekonštruovaná bola aj ústredná fontána. Údržbu zelene v záhrade sme zverili novému subjektu a je to vidieť, dreviny a zeleň sú teraz vo veľmi dobrom stave. Revitalizácia záhrady ďalej pokračuje obnovou mlatových chodníkov.

Pokračujeme v rekonštrukciách základných škôl a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Starého Mesta a jaslí. Z dôležitých realizácií by som vyzdvihla napríklad multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ Dubová – ide o prvú etapou prác na zväčšenie kapacity tejto školy. Projekt bude pokračovať nadstavbou školy, na jej konci pribudne viacero nových tried. Na ZŠ Mudroňova a ZŠ Milana Hodžu na Podjavorinskej prebehli komplexné rekonštrukcie školských kuchýň a jedální. Novú kuchyňu majú aj v jasliach na Čajkovského. Mestská časť sa podieľala aj na realizácii prvej etapy projektu obnovy multifunkčného ihriska na ZŠ Vazovova, investičné oddelenie zabezpečilo komplexnú rekonštrukciu vonkajšieho schodiska na MŠ Šulekova, obnovu strechy aj telocvičňu. K mimoriadne vydareným realizáciám patrí aj nová moderná jedáleň na ZŠ Jelenia.

Zdroj: Barbora Jančárová/Staré Mesto

​Revitalizácia Medickej záhrady pokračuje obnovou mlatových chodníkov.

Nezisková organizácia Dobrý dom sa vysporiadala s ťarchou, ktorú jej zanechal neslávne známy Maják nádeje. Priestory, ktoré boli celé roky zanedbávané, chátrali a stali sa domovom hlodavcov a holubov, sú dnes čisté a vydezinfikované. Aktuálne prebiehajú obhliadky priestorov subjektami, ktoré by v nich chceli prevádzkovať sociálne služby.

Na Rázusovom nábreží sme vďaka finančnému daru kompletne vymenili dlažbu zo zámkovej na žulovú - ide o kultiváciu verejného priestoru, ktorý sa spolu s Propellerom a priľahlým parčíkom na Vajanského nábreží stáva novým kultúrnym centrom nášho mesta.

Za významnú považujem rekonštrukciu ďalšej časti Blumentálskej ulice. Ulica bola obnovená v súlade a v zhode s prvou fázou obnovy. V obnovenej časti pribudla plnohodnotná cyklotrasa, zeleň, boli zrekonštruované chodníky, cesta, výjazdy. V najbližších týždňoch budú v zeleni vysadené stromy, ako náhrada za tie, ktoré sme museli kvôli zlému zdravotnému stavu odstrániť.

Na jar bolo otvorené Zariadenie opatrovateľskej služby Seniorcentra Staré Mesto, ktoré prijalo svojich prvých klientov a začalo, síce s oneskorením (kvôli covidu) riadne fungovať.

V Starom Meste sme zefektívnili odťahovanie vrakov, čo bol v mestskej časti dlhoročný problém. Okrem podpísania zmluvy s novým dodávateľom služby, sme vytvorili novú aplikáciu na nahlasovanie vrakov, kde možno sledovať aj riešenie podnetov.

Fond architekta Weinwurma pokračuje v podpore dobrých projektov a pomáha zlepšovať kvalitu verejného priestoru. Aj s jeho pomocou sa v meste kvalitne zrekonštruovali historické brány, aktuálne sme vyhlásili výzvu na podporu odstraňovania graffiti. Fond podporil aj viacero kvalitných kultúrnych aktivít (napr. Slovak Press Photo).

S podporou Fondu architekta Weinwurma sme spustili bezplatnú právnu poradňu v priestoroch nášho úradu na Vajanského nábreží. Spustili sme online Staromestské noviny. Uvedomujeme si, že Staré Mesto nie je iba centrom Bratislavy, ale istým spôsobom aj srdcom celého Slovenska. O dianie a novinky v ňom sa intenzívne zaujímajú aj ľudia mimo Starého Mesta, preto je odteraz obsah novým mestskej časti dostupný všetkým. 

Začíname tiež s realizáciou prvej fázy revitalizácie zóny Panenská a okolie. Realizácia bola riadne participovaná s obyvateľmi a stakeholdermi v zóne. Revitalizácia začne rekonštrukciou Soferových schodov, ktoré spájajú Zámockú a Svoradovu ulicu, pokračovať bude Konventnou ulicou v okolí bývalého Evanjelického lýcea. Dobrou správou je, že sa mestská časť dohodla s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, ktorá pri tejto príležitosti v súčinnosti s mestskou časťou komplexne zrekonštruuje kanalizačné a vodárenské inžinierske siete v tejto oblasti.

VAJNORY, Michal Vlček: Rok 2021 bol opäť aj o covide a ako jedna z prvých mestských častí sme zriadili testovacie miesto, ktoré fungovalo až do leta. Podobne sme od mája zriadili očkovacie centrum a umožnili občanom Vajnôr dať sa zaočkovať bezpečne v blízkosti domova. Pre seniorov a imobilných občanov sme v spolupráci s partnermi dokonca zriadili aj očkovací taxík.

Našou najväčšou výzvou v pandemickom roku 2021 bolo ochrániť zdravie našich obyvateľov, a zároveň robiť všetko preto, aby kvalita a poskytované služby boli zachované. Nechceli sme pripustiť, aby sa pandémia stala prekážkou rozvoja Vajnôr. Niektoré procesy a konania sa, samozrejme, predĺžili, ale napriek tomu sa nám podarili významné veci, na ktorých sme ako úrad dlhodobo pracovali. Podarilo sa nám vysporiadať pozemky v lokalite Alviano, vďaka čomu môžeme rozvíjať nový športový areál s víziou vybudovania multifunkčnej športovej haly. Aktuálne tu budujeme pumptrackovú dráhu, ktorá bude dokončená ešte tento rok. Po dlhých rokoch sme získali do vlastníctva bývalú, dnes už schátranú budovu materskej škôlky, ktorú plánujeme premeniť na nové kultúrno-vzdelávacie centrum. Podarilo sa nám zvýšiť bezpečnosť vybudovaním osvetlenia troch priechodov pre chodcov, obnovili sme aj detské ihrisko pri základnej škole, ktoré sme vylepšili modernými hracími prvkami.

VRAKUŇA, Martin Kuruc: V roku 2021 sa aj Vrakuňa trápila hlavne s covidovými opatreniami a s tým spojenými nákladmi, ale aj s negatívnymi finančnými dopadmi. Napriek tomu sa nám podarilo veľa dobrých vecí. Opravili sme a zateplili fasády na MŠ Kríková, v umeleckej škole, ako aj na MÚ Vrakuňa a opravili sme i sociálne zariadenia na MŠ Kríková a MŠ Kaméliová.

Obnovili sme tiež vstupné priestory do ZŠ Rajčianska a ZŠ Železničná, vybudovali športové areály v ZŠ Rajčianska a ZŠ Žitavská. Zriadili sme sociálnu výdajňu pre sociálne slabších občanov a kúpili bývalú robotnícku ubytovňu, ktorú rekonštruujeme na byty pre príslušníkov mestskej polície a mladých učiteľov. Vypracovali sme dokument starostlivosti o zeleň a následne v zmysle dokumentu vysadili cca 200 nových stromov. Vypracovali sme tiež Krajinno-architektonickú štúdiu rozvoja lesoparku.

Zdroj: FB MČ Vrakuňa – oficiálna stránka

​Revitalizácia Vrakunského lesoparku

ZÁHORSKÁ BYSTRICA, Jozef Krúpa: Za úspech považujem rozšírenie kapacít našej materskej a základnej školy, MŠ sme rozšírili o jednu triedu, ZŠ o dve nové triedy vďaka modulárnym systémom. Začali sme práce na nadstavbe školskej jedálne, ktorá po dokončení poskytne 8 nových tried pre základnú školu. Napojili sme náš kamerový systém na operačné stredisko mestskej polície, pričom k štyrom kamerám pribudnú do konca roka ešte dve a v budúcom roku budeme ich sieť ďalej rozširovať. Zrevitalizovali sme detské ihrisko, podarilo sa nám v spolupráci s magistrátom zrekonštruovať povrch niekoľkých frekventovaných ulíc Záhorskej Bystrice (Pútnická, na Podkerepuškách), vytvorili sme nové parkovacie regule na Námestí Rodiny. 

Zdroj: FB Záhorská Bystrica – oficiálna stránka

​Aj v školskom areáli v Záhorskej Bystrici pribudli nové stromy.

(ac)

Páčil sa vám článok?