Ako sa bude meniť v najbližších rokoch? Devínska N. Ves si vypracovala plán rozvoja

5.12.2021
0

Zdroj: ms

Páčil sa vám článok?

Bratislavská Devínska Nová Ves vypracovala Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) na obdobie rokov 2021 až 2027.

Ide o strednodobý strategický dokument, ktorý definuje najdôležitejšie oblasti rozvoja mestskej časti na najbližšie obdobie. Obsahuje celkovo 41 zámerov v hospodárskej, sociálnej a environmentálne oblasti. Poslanci sa ním budú zaoberať budúci týždeň.

"Pre nasledujúce programové obdobie bolo identifikovaných celkom 41 zámerov, z toho 20 v hospodárskej, 15 v sociálnej a 6 v environmentálnej oblasti. Ide o najdôležitejšie oblasti rozvoja vrátane prioritných ako je doprava, školstvo, investičná výstavba, či životné prostredie," uviedol pre TASR starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír.  

Plánované zámery reflektujú potreby obyvateľov. Medzi tie najpálčivejšie parí napríklad sanácia terasy M. Marečka, kde prebieha výber dodávateľa, či rekonštrukcia bývalého kina Devín. V spolupráci s hlavným mestom sa pracuje na príprave architektonickej súťaže na návrh centrálneho námestia. Zo sociálnych zámerov vyzdvihuje nutnosť rozširovania kapacít základných škôl, modernizáciu detských ihrísk a vnútroblokov i vybudovanie skateparku/pumptracku. "V environmentálnej oblasti by sme chceli zapracovať na znižovaní energetickej náročnosti objektov a znižovaní znečistenia ovzdušia," podotkol Krajčír.

Vypracovaný dokument prešiel aj pripomienkovaním verejnosti. Po zapracovaní pripomienok ho bude schvaľovať miestne zastupiteľstvo. Dokument bude, pre relatívne veľké časové obdobie, pravidelne vyhodnocovaný a aktualizovaný. "Je to rámcový dokument, ktorý nám dáva veľmi dobré predpoklady na rozvoj a už jeho rozsah nás zaväzuje rozvíjať Devínsku Novú Ves po každej stránke," doplnil Krajčír. Dokument je zverejnený na webovej stránke mestskej časti.

Vypracovanie dokumentu nariaďuje obciam zákon o podpore regionálneho rozvoja. Obce ho musia mať spracovaný obzvlášť v prípade, ak sa uchádzajú o akékoľvek financie z eurofondov alebo o štátne dotácie. Pre mestskú časť je teda nevyhnutnosťou.

(TASR) 

Páčil sa vám článok?