Petržalskí záhradníci začali využívať aj špeciálne misky

19.11.2021
0

Zdroj: MČ Petržalka

Páčil sa vám článok?

Starostlivosť o zeleň v Petržalke sa opäť posunula o úroveň vyššie. Tentokrát najmä vďaka práci jej verejných záhradníkov, ktorí do služby pod krídlami Petržalky nastúpili na jar tohto roka.

Samospráva sa tak počas tejto jesene venuje okrem výrubu inváznych druhov drevín a sadeniu nových stromov aj efektívnejšej závlahe, ktorá je dôležitou súčasťou najmä v období po výsadbe.

„Do obnovenia štandardného rastu drevín musí byť zabezpečená systematická závlaha, kontrola kotviacich a ochranných prvkov, odburiňovanie či kontrola chorôb a škodcov,“ vysvetľuje vedúca oddelenia životného prostredia miestneho úradu Daniela Vašková Kasáková.

Povýsadbová starostlivosť o novú zeleň spočíva aj v doplňovaní mulčovacieho materiálu a ak to situácia vyžaduje, tiež v prihnojovaní a takzvanom výchovnom reze.

Donedávna závlahu zabezpečovali pracovníci oddelenia správy verejných priestranstiev, ktorým sa v priebehu apríla podarilo osadiť závlahové vaky k 212 stromom. Všetky vysadila mestská časť vo vlastnej réžii v uplynulých troch rokoch.

Po novom si závlahu stromov vzali na mušku práve záhradníci z referátu zelene, ktorí techniku zalievania ešte viac zjednodušili a zefektívnili. Pravidelnú dávku vody a živín najnovšie drevinám zabezpečujú i pomocou špeciálne upravených výsadbových jám, takzvaných závlahových misiek.

Pravidelná obnova misiek

Novodobý trend polievania závlahovými vakmi je ideálnym riešením predovšetkým počas horúcich a suchých dní v letných mesiacoch. Šetriť vodu i kapacity však pomáha po celý rok.

Proces je pomerne jednoduchý. Prázdny vak sa priloží k stromu a napustí vodou. Otvory v jeho spodnej časti postupne uvoľňujú vodu do hĺbky po dobu niekoľkých hodín, podľa objemu.

Zdroj: MČ Petržalka

Závlahové vaky na Námestí republiky.

Vaky takto uvoľňujú vodu päť až deväť hodín, pričom nedochádza k zbytočným stratám. Výrazne tiež znižujú povýsadbový šok drevín, spotrebu drahocennej tekutiny a taktiež podporujú hlboké zakorenenie stromov.

Nové závlahové misky rovnako vytvárajú čo najlepšie podmienky na ďalší rast a vývoj drevín. Podobne ako vaky, aj misky je potrebné pravidelne obnovovať.

Zásobovanie až ku koreňom

Nový spôsob zalievania je podľa Vaškovej Kasákovej v porovnaní s predchádzajúcim postupom pre celkovú životnosť dreviny a v súlade s ochranou prírody priaznivejší. „Závlahové misky alebo jamy sú vytvorené z dôvodu lepšej priepustnosti vody do koreňového systému dreviny. Priestor okolo bázy kmeňa býva často zarastený a voda neprechádza priamo ku koreňovému systému, v dôsledku čoho drevina vysychá,“ vysvetľuje dôležitosť výsadbových jám. Ďalšou výhodou je pravidelné a rovnomerné dávkovanie spomínaným prekvapkávaním. „Tento závlahový systém je ekologickejším spôsobom, keďže ním dokážeme lepšie regulovať obsah použitej vody,“ vyzdvihuje šetrnejší spôsob závlahy odborníčka na životné prostredie.

Najskôr skvalitnenie pôdy

V rámci povýsadbovej starostlivosti predchádza samotnej závlahe proces skvalitnenia zeminy v okolí dreviny, a to kyprením, odburiňovaním alebo takzvaným mulčovaním. Pod mulčovaním rozumieme pokrývanie pôdy organickým materiálom, napríklad lístím, slamou alebo kôrou, najmä v snahe chrániť pôdu pred vysušovaním a znížiť potrebu zavlažovania.

Pri stromoch, ktoré neboli mulčované, sa realizuje prevzdušnenie pôdy kyprením. Výsadbové plochy je možné ozdraviť aj priebežným odstraňovaním nežiaducich rastlín, čiže odburinením.

„Po vysadení stromu je preto ideálne mulčovanie, aby sa preň vytvorili čo najlepšie podmienky na vývoj a rast,” dodáva Vašková Kasáková s tým, že optimálne sa mulčuje po dobu troch rokov. Petržalka na to najčastejšie využíva drevnú štiepku, ktorá zabraňuje rastu burín, napomáha tvorbe humusu, chráni pôdu pred mrazom, akumuluje teplo i vlahu a znižuje nároky na vlahu.v Starostlivosť o jednu drevinu s vytvorením závlahovej misky a položením štiepky trvá jednému záhradníkovi asi 30 minút.

Niekedy aj počas zimy

Závlaha je najdôležitejšia na začiatku vývoja dreviny, aj preto by sa mala pravidelne realizovať až do obdobia štandardného rastu nadzemnej časti a koreňovej sústavy. Niektoré dreviny však obzvlášť potrebujú vlahu aj počas zimných mesiacov.

„V prípade preschnutia pôdy sa stále zelené rastliny zalievajú aj v zimnom období dovtedy, kým neklesne teplota pôdy pod šesť stupňov,“ dopĺňa kolegyňu Terézia Mesíčková z referátu zelene. Petržalskí verejní záhradníci tak budú v zalievaní niektorých drevín pokračovať aj ďalej, a to podľa daného harmonogramu v závislosti od poveternostných podmienok. Zoznam všetkých lokalít, ktorým sa záhradníci venovali v rámci povýsadbovej starostlivosti je dostupný na webovej stránke mestskej časti.

(ts, ms)

Páčil sa vám článok?