V Karloveskej zátoke môže vyrásť ďalšia lodenica, vybuduje ju Kanoistický klub Slávia UK

13.11.2021
Kanoe Karloveské rameno

Zdroj: nc

Páčil sa vám článok?

Vybudovať ju má Kanoistický klub Slávia UK Bratislava na pozemkoch magistrátu, ktoré sú zverené do správy Karlovej Vsi. Pozemky v Karloveskej zátoke majú dostať vodáci do prenájmu s tým, že do dvoch rokov od podpisu zmluvy ich vyčistia a do piatich rokov postavia lodenicu. Karlova Ves o zámere informovala na svojom webe.

Zástupcovia Kanoistického klubu Slávia UK Bratislava podpísali v polovici októbra s Karlovou Vsou zmluvu o prenájme pozemkov na dobu 20 rokov za cenu jedno euro na rok do doby postavenia novej lodenice. Na základe podmienok, ktoré schválilo karloveské zastupiteľstvo ešte koncom minulého roka, je výška nájomného po jej postavení a uvedení do prevádzky stanovená na jedno euro na meter štvorcový.

"Nová lodenica bude slúžiť členom klubu rýchlostnej kanoistiky a širokej verejnosti na prevádzkovanie vodáckej činnosti. Podmienkou nájmu je spolupráca klubu so školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti na rozvíjanie vzťahu detí k vodáckemu športu a iným voľnočasovým aktivitám naviazaným na územie Karloveskej zátoky," Karlovoveská samospráva na svojom webe.

​V súčasnosti sa na pozemkoch nachádza hospodársky dvor, ktorý bol v minulosti využívaný príspevkovou organizáciou Verejnoprospešné služby Karlova Ves na uskladnenie a manipuláciu s veľkorozmernými kontajnermi.

(nc)

Páčil sa vám článok?