Obyvatelia Karlovej Vsi budú mať k dispozícii participatívny rozpočet - aké projekty môžu podporiť?

21.10.2021

Zdroj: FB Karlova Ves

Páčil sa vám článok?

Jednotlivci, registrované organizácie či skupiny susedov sa môžu zapojiť do participatívneho rozpočtu Karlovej Vsi. Obyvatelia mestskej časti môžu navrhnúť, aké zlepšenia verejného priestoru sa majú zrealizovať zo sumy, ktorá bude súčasťou budúcoročného rozpočtu.

"Karlova Ves pomáha niekoľko rokov aktívnym komunitám prostredníctvom dotácií, ktoré schvaľuje miestne zastupiteľstvo. Finančná podpora sa zavedením participatívneho rozpočtu rozšíri aj na neorganizované skupiny, napríklad na susedov, ktorým záleží na svojom okolí, podporí tak aj komunitnú spoluprácu," vysvetľuje dôvody zavedenia participácie obyvateľov starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

Registráciu návrhov chce samospráva spustiť na začiatku novembra. Projekty by sa mali týkať revitalizácie a úpravy verejného priestoru či podpory a rozvoja komunitných a susedských vzťahov. Musia mať verejnoprospešný charakter a byť realizované na území Karlovej Vsi, najneskôr do konca roka 2022. Plánovaná alokácia participatívneho rozpočtu je vo výške 20.000 eur, o presnej sume rozhodnú poslanci miestneho zastupiteľstva v decembri. Celý proces bude mať pod taktovkou koordinačná rada participatívneho rozpočtu, zriadená podľa pravidiel schválených zastupiteľstvom.

(TASR)

Páčil sa vám článok?