Môžu sa poďakovať vandalom. Petržalka prišla o kontajnery na drobný elektroodpad

7.10.2021
0

Zdroj: FB Asekol SK - Miriam G.

Páčil sa vám článok?

Bratislavská Petržalka prišla nateraz definitívne o kontajnery na drobný elektroodpad, batérie a akumulátory. Dôvodom je pretrvávajúci vandalizmus aj po opätovnom skúšobnom osadení prvých kusov. Mestská časť o tom informuje na svojej webovej stránke.

"Situácia nás veľmi mrzí o to viac, že kontajnery boli verejnosťou využívané a elektroodpad tvorí približne jedno percento z celkového objemu vyprodukovaného odpadu v mestskej časti," konštatuje samospráva.

Projekt spustila mestská časť so spoločnosťou Asekol SK koncom minulého roka. Na vybrané miesta osadila prvých 15 kusov červeno-bielych kontajnerov. Prvé poškodenia týchto kontajnerov boli zaevidované už vo februári 2021, po dvoch mesiacov bola zničená tretina z nich. Situácia vyústila do ich úplného odstránenia z územia Petržalky.

Počas leta však spoločnosť pracovala na zintenzívnení ochrany kontajnerov proti vandalizmu, jej plánom bolo postupne kontajnery do mestskej časti vrátiť. V septembri preto skúšobne vrátila dva z nich. "Radosť trvala iba necelé tri týždne, keď sme znova zaevidovali poškodenie jedného z nich," podotýka mestská časť. Spoločnosť preto stiahla oba skúšobne osadené kontajnery na zber drobného elektroodpadu a s osádzaním ďalších nepokračuje.

Spoločnosť už v minulosti podotkla, že s poškodzovaním zberných nádob v takej miere ako v Petržalke sa v ostatných častiach Slovenska nestretávajú.
(TASR) 

Páčil sa vám článok?