V Starom Meste sa bude znova diskutovať o otváracích hodinách prevádzok

7.10.2021
0
Panská - terasy november

Zdroj: ms

Páčil sa vám článok?

Bratislavské Staré Mesto opätovne otvorí tému otváracích hodín prevádzok na svojom území. Do diskusie chce prizvať všetky zainteresované strany, súkromný sektor aj obyvateľov. Hľadať chce konsenzus prijateľný pre všetkých.

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) zakotvujúce pravidlá je totiž neustále napádané prokuratúrou, naposledy na diskrimináciu v niektorých častiach dokumentu upozornil aj Protimonopolný úrad (PMÚ) SR.

"Je to chúlostivá téma. Nájsť riešenie, kde by sa skĺbil kontakt sektora súkromného, ktorý poskytuje služby pre domácich i návštevníkov s rezidentným, teda s obyvateľmi žijúcimi v Starom Meste, je veľmi ťažké," uviedla starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.

Mestská časť sa s tým podľa nej borí o to viac, že všetky navrhnuté úpravy sú nejakou stranou napadnuté na prokuratúre, keďže sa vždy dá nájsť taký právny argument, ktorému je prokurátor povinný vyhovieť. Pri poslednej úprave VZN mestskú časť upozornil listom PMÚ SR, že je diskriminačná. Konštatuje, že ten istý typ prevádzky nemôže byť inak regulovaný, ak je vo dvore a inak, ak je na ulici, keďže ponúka rovnaký sortiment. "Nemôže byť jeho podnikanie zo strany samosprávy obmedzené len preto, že chceme zabezpečiť 'kľud'," vysvetlila Aufrichtová.

Miestne zastupiteľstvo na svojom septembrovom rokovaní predmetné VZN upravilo. Odstránilo diskriminačné časti a skrátilo prevádzkové hodiny pri pohostinstvách a krčmách i terasách. Tie sa majú skrátiť z 24.00 na 23.00 h, respektíve z 3.00 na 2.00 h. Účinnosť má VZN nadobudnúť 1. januára 2022.

"Do januára, keď sme dali odklad účinnosti VZN, sa budeme snažiť nájsť zmier a spôsob, v ktorých zónach a prevádzkach je čo ideálne," podotkla Aufrichtová poukazujúc na to, že ani časť Staromešťanov nechce zatvorené podniky už o 22.00 h.

Na otázku, či je obdobie do januára budúceho roka dostatočný čas na hľadanie konsenzu vymožiteľného na úrovni mestskej polície, odpovedala starostka kladne. Poznamenala, že ide len o pár prevádzok notoricky porušujúcich pravidlá. Problémovou lokalitou je Šancova ulica v okolí budovy YMCA, niektoré prevádzky pod Michalskou bránou a na pešej zóne a tiež okolie Starej tržnice.

(TASR) 

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie