MIB zbiera podklady na vypísanie architektonickej súťaže pre Sad Janka Kráľa

18.6.2021
Sad Janka Kráľa

Zdroj: Archív Martin Kleibl

Páčil sa vám článok?

Metropolitný inštitút Bratislavy začal participatívny proces, ktorého cieľom je zozbierať čo najviac podkladov pre budúcu revitalizáciu Sadu Janka Kráľa ako aj Tyršovho nábrežia. Na základe získaných informácii sa plánuje vypísať na prelome rokov 2021 a 2022 urbanisticko-krajinársko-architektonická súťaž, ktorá bude východiskovým podkladom pre komplexnejšiu obnovu parku

Najstarší verejný park v strednej Európe Sad Janka Kráľa čaká v najbližších rokoch revitalizácia. Aby očakávaná urbanisticko-krajinársko-architektonická súťaž priniesla kvalitné návrhy pre budúci obnovu parku, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) uskutočňuje počas letných mesiacov participatívne plánovanie s verejnosťou, odborníkmi a ostatnými kľúčovými aktérmi," informovala Marcela Glevická z Metropolitného inštitútu.

„Cieľom participatívnych stretnutí je zistiť, aké skupiny obyvateľov využívajú Sad Janka Kráľa a následne skúmať ich potreby, názory či preferencie pre budúcu podobu tohto obľúbeného miesta na nábreží Dunaja. Na základe získaných informácií budeme schopní sformulovať detailné architektonické zadanie zohľadňujúce potreby čo najširšej skupiny obyvateľov a kľúčových aktérov,“ priblížila Milota Sidorová, riaditeľka sekcie mestských štúdií a participácie z MIB.

Zber údajov aktuálne prebieha mapovaním územia a v priebehu leta sú naplánované ďalšie aktivity ako sú okrúhle stoly, pološtrukturované rozhovory, dotazníkový prieskum, anketa v území, vychádzky či cykloklovychádzky. Súťaž má podľa Glevickej priniesť návrhy na obnovu a zlepšenie tejto oddychovej funkcie a zlepšiť podmienky a kvalitu zelene.

Súčasťou podkladov pre súťaž budú aj viaceré analýzy a prieskumy, ktoré sú tiež v štádiu prípravy. Ide o rôzne technické a historické podklady, ako napríklad architektonicko-historický výskum a sadovnícky prieskum, ktorý aktuálne pripomienkuje Krajský pamiatkový úrad. Prebehol tiež dendrologický prieskum a geodetické zameranie. Rovnako MIB komunikuje so všetkými zainteresovanými aktérmi v danej lokalite.

„Ak sa súťaž vypíše na prelome rokov 2021 a 2022, víťazný návrh súťaže očakávame v priebehu budúceho roka. Po návrhu bude nasledovať fáza dopracovania návrhu do ďalších stupňov projektovej dokumentácie, na základe ktorých bude prebiehať realizácia,“ spresnil Peter Lényi, riaditeľ sekcie súťaží z MIB.

Kým sa začne s komplexnejšou revitalizáciou, v Sade Janka Kráľa aj priľahlom Tyršovom nábreží prebiehajú čiastočné zásahy, ktoré zlepšujú aktuálny stav. "V parku sa podarilo opraviť lavičky, pribudli nové kvety a v najbližších týždňoch sa pre ľudí otvoria verejné toalety, ktoré tu dlhodobo chýbali. MIB a hlavné mesto Bratislava v nasledujúcich mesiacoch začnú s realizáciou obnovy okolia pamätníka obetiam extrémizmu na Tyršovom nábreží, ktorý pripomína aj vraždu študenta Daniela Tupého," spresnila Glevická s tým, že aktuálne sa čaká na povolenie stavebného úradu a následne sa do pár mesiacov začne s realizáciou.

Mesto pracuje aj na vytvorení oficiálneho parkoviska mimo oddychovej časti nábrežia so 155 parkovacími miestami pre autá a s 10 parkovacími miestami pre motorky, aby Tyršovo nábrežie a Sad Janka Kráľa boli aj naďalej prístupné návštevníkom, ktorí potrebujú použiť auto. Zároveň nechceme, aby tento významný mestský priestor slúžil ako neregulovaná odstavná plocha pre dlhodobé parkovanie.  

Bratislava chce získať posledný objekt, ktorý v Sade Janka Kráľa nevlastní - ide o bývalý erotický salón...

Hlavné mesto Bratislava považuje Sad Janka Kráľa za významný verejný priestor, ktorý má v pláne komplexne zveľaďovať a zabezpečiť jeho adekvátne využitie. Mesto má preto záujem o kúpu nehnuteľnosti, ktorá sa na území Sadu Janka Kráľa nachádza a predstavuje posledný objekt, ktorý v tomto vzácnom priestore mesto nemá vo svojej správe. Ide o bývalý erotický salón...

 (ts,nc)

 

Páčil sa vám článok?