Štyria bratislavskí poslanci sú podozriví z neoprávneného prijatia štátnych dotácií – jeden už opustil Team Vallo!

25.5.2021

Zdroj: koláž abn - MsZ

Páčil sa vám článok?

Mimovládna organizácia Transparency International Slovensko zverejnila informácie o tom, že štyria bratislavskí poslanci prijali podozrivé štátne dotácie. Najväčšiu čiastku dostal mestský poslanec Rastislav Tešovič z Teamu Vallo, ale v správe figurujú aj mestskí poslanci Tomáš Korček a Soňa Svoreňová ako aj Radoslav Olekšák z lamačského zastupiteľstva. Ako na tieto podozrenia reagovali?

„Vedeli ste, že bratislavský mestský poslanec Rastislav Tešovič (Team Vallo) je v schéme štátnej pandemickej pomoci nájomcom najväčším prijímateľom spomedzi politikov na Slovensku? Od ministerstva hospodárstva získal spolu už šesť rôznych dotácií vo výške viac ako 92-tisíc eur. Radí sa tak medzi jedno percento najväčších poberateľov nájomných dotácií vôbec, na úrovni známych maloobchodov či turistických zariadení.

Tešovič pritom riadi len dve občianske združenia a dve firmy, ktoré mali v posledných výkazoch nulové tržby. Keď sme tú schému jeho dotácií rozplietali, vynorili sa ďalšie tri mená lokálnych poslancov - Tomáš Korček, Soňa Svoreňová a Radoslav Olekšák. Ide o rôzne obchody s nájomným, ktoré spája to, že boli uzavreté tesne pred pandémiou, väčšinou nakoniec ani žiadnu činnosť nerealizovali, no od štátu si vypýtali veľmi slušné dotácie (viď obrázok):

Zdroj: FB Transparency International Slovensko

„Keď sme sa začali na nájomné pýtať, dostali sme často nepresvedčivé odpovede. Tešovič s Korčekom už deň po našich otázkach jednu dotáciu za 22-tisíc eur vrátili, vraj si omylom od štátu vypýtali 10-násobne viac, ako chceli. Pri overovaní prevádzok, na ktoré poslanci čerpali nájomné, sme mali veľký problém na daných adresách či na internete nájsť po nich stopy. Olekšák si napríklad vypýtal 34-tisíc na paintballové centrum v Poprade, no nik o ňom netuší. Tešovič dostal 19-tisíc za dve kaviarne, na ktorých existenciu si prevádzkári v okolí nijako nevedeli spomenúť. V uplynulých mesiacoch sme už viackrát upozornili, že schéma dotácií Sulíkovho ministerstva je terčom zvláštnych žiadateľov. Je čas zvýšiť kontrolu! Naše podozrenia posúvame ministerstvu ako ďalší podnet na šetrenie,“ uvádza sa v správe mimovládnej organizácie Transparency International Slovensko.

Krátko po publikovaní týchto záverov v dennej tlači poslanecký klub Team Vallo oznámil, že poslanec Rastislav Tešovič opúšťa jeho rady. „Toto rozhodnutie padlo na dnešnom mimoriadnom zasadnutí najväčšieho bratislavského poslaneckého klubu po tom, ako Transparency International Slovensko zverejnilo závažné informácie o čerpaní dotácií zo schémy štátnej pandemickej pomoci nájomcom, v ktorých figuruje aj poslanec Tešovič. Veríme, že Ministerstvo a ďalšie orgány riadne prešetria uvedené dotácie, je pre nás však neprijateľné, aby nad schémou pomoci pre sektory najviac zasiahnuté pandémiou vznikali pochybnosti aj kvôli konaniu poslanca mestského zastupiteľstva. Vzniknutá situácia nás mrzí o to viac, že Rasťo Tešovič patril medzi aktívnych členov poslaneckého klubu a s jeho prácou pre mesto doteraz neboli spájané nijaké pochybnosti. Poslanec Tešovič v uvedenom prípade konal ako súkromná osoba a žiaden iný poslanec nášho klubu v tejto schéme nefiguroval a nemal o týchto aktivitách žiadne vedomosti,“ uviedol poslanecký klub na svojom oficiálnom FB profile.

Bratislavské noviny sa skontaktovali s poslancom Rastislavom Tešovičom, ktorý medzitým zverejnil celé svoje vyjadrenie na blogu denníka, kde boli informácie o podozrivých dotáciách zverejnené. Prečítať si ho môžete TU. Okrem iného v ňom uvádza: „Úprimne ma mrzí, že som podcenil citlivosť témy dotácií ako takej a ako verejne činná osoba som sa mal od vládnej pomoci radšej držať bokom, i keď štátna pomoc nemá žiadny súvis s mojou prácou mestského poslanca. Odmietam však spájanie mojej osoby so spleťou ďalších osôb a spoločností. Príjemcom dotácie na nájomné je nájomca a jediná mnou riadená spoločnosť, ktorá benefitovala ako nájomca zo štátnej podpory, je Spoločnosť priateľov vinárstva a vinohradníctva spolu na tri prevádzky vo výške 53.168,59 eur. Okrem nej ešte podporu získala rodinná firma Political Consulting, s.r.o. na tri prevádzky vo výške 11.376,25 eur. Nájomca pritom dotáciu nedostáva priamo, ale vo forme úhrady časti nájomného prenajímateľovi. Sú to spoločnosti, ktoré majú reálny obrat a naša rodina podniká v oblasti pohostinských služieb a občerstvenia prakticky od roku 1992. Obe spoločnosti dosiahli obrat za minulý rok vyše 100.000 eur a to napriek pandemickej situácii. Všetky zmluvné vzťahy sú riadne zaúčtované a tým pádom aj zdanené.“

„Nájomné zmluvy občianskeho združenia Devínska Inak boli ukončené ešte predtým, ako sa o vec začala zaujímať Transparency International Slovensko. Jednak preto, že vzhľadom na pandemickú situáciu sa nepodarilo zamýšľané projekty rozbehnúť a tiež preto, že s odstupom času som podanie žiadosti o dotáciu pre občianske združenie s dosahom na miestnu politiku nepovažoval za správne. Združenie preto momentálne nemá nárok na žiadnu štátnu pomoc,“ dodal Tešovič.

Namiesto ľudí bez domova nasťahovať učiteľov a policajtov: Vallo prichádza s novým riešením pre Vrakuňu

Namiesto útulku pre ľudí bez domova vzniknú v bývalej robotníckej ubytovni na Čiližskej v bratislavskej Vrakuni nájomné byty pre policajtov a učiteľov. To je najnovší plán, ktorý predstavil primátor Matúš Vallo po tom, čo sa zámer mesta zriadiť vo Vrakuni útulok pre ľudí bez domova stretol s nesúhlasom miestnach obyvateľov i poslancov. Sľubuje aj intenzívnejšie riešenie problémov spojených so známou bytovkou Pentagon (na fotografii).

​Na zverejnenie informácie o podozrivých dotáciách pre bratislavských poslancov reagovala na sociálnej sieti aj mestská poslankyňa Soňa Svoreňová, ktorá napísala: „Vážim si dlhoročnú prácu Transparency International Slovensko, žiaľ, informácie, ktoré zverejnili, nie sú presné. V oblasti turizmu pôsobím viac ako 15 rokov a podobne ako ďalšie tisíce mojich kolegov, aj ja som prakticky zo dňa na deň ostala bez práce, s naplánovanými zákazkami, za ktoré som musela vracať peniaze. Pokles obratu mojej cestovnej kancelárie bol minulý rok vyše 80%. Z 90 tisíc som klesla na 18 tisíc. Využila som preto možnosť získať dotácie, ktoré by aspoň trošku pomohli v tejto náročnej situácii. Uplatnila som si aj zľavu na nájomné, na časť ktorej čerpal môj prenajímateľ dotáciu. Len aby ste mali predstavu, celková suma pomoci ktorú som vyčerpala za 14 mesiacov krízy, bola 15 tisíc eur. To je len niečo viac ako tisícka mesačne. Takže ako sami vidíte, nie sú to žiadne závratné sumy. Transparency International Slovensko sa snaží umelo vytvoriť dojem akejsi organizovanej skupiny mestských poslancov, ale v mojom prípade spája nespojiteľné. Nemám žiadnu vedomosť o tom, aké ďalšie dotácie získali iné subjekty, na čo ich čerpali a preto sa dôrazne ohradzujem, aby som bola dávaná s nimi do súvisu. Moje podnikanie nemá nič spoločné s pôsobením mestskej poslankyne. Skôr naopak, moje dlhoročné skúsenosti v oblasti cestovného ruchu využívam v prospech mesta.“

Oslovili sme v tejto súvislosti aj zvyšných dvoch z kvarteta poslancov – Tomáša Korčeka z Nového Mesta a Radoslava Olekšáka z Lamača. Tomáš Korček nám poslal dnes poobede nasledujúce vyjadrenie: "Dovolím si stručne vysvetliť situáciu. V prvom rade som žiadnu štátnu pomoc neprijal. Nebytové priestory, garáž a priľahlý pozemok som prenajímal občianskemu združeniu. Keďže nájomca neplatil riadne a včas nájomné, nájomná zmluva bola ukončená k 31. 3. 2021, čiže oveľa skôr ako vznikla táto kvázi kauza, do ktorej sa cítim byť neprávom vtiahnutý. Dlžné nájomné sa rozhodol nájomca za čas sťaženého užívania uhradiť cestou dotácie, nakoľko tento je podľa príslušnej legislatívy oprávneným žiadateľom dotácie. Prenajímateľ poskytuje zľavu, teda prichádza o finančné prostriedky. Pri vypĺňaní žiadosti o dotáciu zástupcom nájomcu, teda nie mojou osobou, prišlo k chybe pri jej vypĺňaní, následkom čoho bola dotácia žiadaná v nesprávnej výške. Nebolo však z nej použité ani euro. Hneď ako som sa o tejto chybe dozvedel, som situáciu riešil a dotácia bola v plnej výške vrátená Ministerstvu hospodárstva. O ostatných dotáciách spomínaných v blogu nemám absolútne žiadne informácie a netýkajú sa mojej osoby." Poslanec Olekšák zatiaľ na náš mail nereagoval. 

(ars)

Páčil sa vám článok?