Nadácia mesta Bratislavy spúšťa novú grantovú výzvu v  programe kultúra

23.2.2021
Ak je reč o občianskom rozpočte, tak sa nedá hovoriť o víťazoch... - magistrát-BA
Páčil sa vám článok?

V reakcii na pandemickú situáciu zverejnila Nadácia mesta Bratislavy po samostatnej výzve na podporu kultúrnych podujatí ďalšiu výzvu. Tentokrát ide o novú výzvu na podporu kultúry pre rok 2021 zameranú na Rozvoj kapacít organizácií. Okrem toho otvára nadácia výzvy na podporu komunitných aktivít.

"Nadácia mesta Bratislavy chce prostredníctvom novej grantovej výzvy v rámci GP KULTÚRA: Rozvoj kapacít organizácií ponúknuť pomoc kultúrnym aktérom v nestabilnej situácii, ktorá zvyšuje ich zraniteľnosť v dôsledku rôznych faktorov vrátane súčasnej pandémie," uviedla hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.

Cieľom otvorenia tohto programu, na rozdiel od programu na podporu kultúrnych podujatí, je podpora rozvoja a budovanie kapacít jej nezriaďovaných organizácií tak, aby zostalo zachované ich udržateľné fungovanie napriek limitujúcim pandemickým opatreniam a mali priestor venovať sa vlastnému rozvoju napríklad vzdelávaním či profesionálnou prípravou v oblastiach ako podnikateľské a marketingové stratégie, komunikačné stratégie reagujúce na aktuálnu situáciu, práca s publikom.

V rámci samostatnej výzvy v GP KULTÚRA: Kultúrne podujatia podporí nadácia kultúrne podujatia, ktorých realizátori patria zo svojej podstaty medzi najviac zasiahnutých aktérov kultúrnej a umeleckej sféry." Pozornosť bude venovaná aktivitám, ktoré súvisia s mestskými témami 21. storočia a výzvami, ktoré prináša udržateľný rozvoj," spresnila Rajčanová s tým, že tento program dáva možnosť za súčasnej pandemickej situácie uvažovať nad variantami výstupov v závislosti od jej vývoja.

V grantovom programe KOMUNITY sa môžu záujemkyne a záujemcovia uchádzať o grant v oblastiach Komunitné aktivity a Komunitné priestory. "Oba programy poskytujú príležitosť na podporu a rozvoj komunít pri realizácii svojich projektov vo verejnom priestore, ako aj pri budovaní komunitných priestorov, ktoré prispievajú k prehlbovaniu vzťahu Bratislavčaniek a Bratislavčanov v mestskom prostredí," dodala Rajčanová.

Nadácia mesta Bratislavy funguje od roku 2020. Jej hlavným poslaním je napĺňať verejné politiky mesta na princípe „predĺženej ruky“, kedy o kvalite projektov rozhodujú renomovaní odborníci a odborníčky. Mesto deklaruje zrýchlenie schvaľovacieho procesu a zavedenie elektronického systému na podávanie žiadostí.Všetky štyri výzvy sú pre záujemcov a záujemkyne otvorené do 31.3.2021.

FOTO a VIDEO: Spomeniete si na tieto kultové miesta v Bratislave, aj keď dnes už neexistujú?

Naše hlavné mesto sa na prelome 20. a 21. storočia neskutočne zmenilo. Viacero budov bolo zbúraných, aby na ich mieste mohlo vzniknúť niečo nové. A nebyť historických fotografií či záberov, tak by sme si už len ťažko vedeli spomenúť a možno ani predstaviť ako to v jednotlivých lokalitách kedysi vyzeralo. Poďme si niektoré bývalé dominanty Bratislavy aspoň trochu pripomenúť...

(ts,nc)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie