FOTO: Petržalka vytvára nové triedy pre škôlkarov

14.9.2020

Zdroj: MČ Petržalka

Páčil sa vám článok?

Mestská časť Bratislava-Petržalka realizovala počas letných prázdnin rekonštrukčné práce v troch materských školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti za účelom navýšenia ich kapacít. Reaguje tak na dlhodobý problém s umiestnením detí do MŠ.

Vďaka rekonštrukcii existujúcich priestorov materských škôl sa petržalskej samospráve podarilo vytvoriť tri nové triedy pre 69 detí v MŠ Röntgenova, MŠ Turnianska a MŠ Lietavská, do konca tohto roka sa ich počet ešte navýši. Mestská časť priznáva, že niektoré rekonštrukcie istý čas meškajú, no má to svoje dôvody. „Väčšina opráv sa viaže na havarijné stavy, ktoré majú dlhodobý charakter a MČ sa v súčasnosti snaží vyriešiť aj to, čo by si zaslúžilo riešenie už dávno predtým. Robí tak v roku, ktorý je značne komplikovaný vzhľadom na jarné obdobie koronakrízy,“ konštatoval starosta Petržalky Ján Hrčka.

Koronavírus spôsobil, že mestská časť začala s rekonštrukčnými prácami v lete, čo vyústilo do spomínaných zdržaní. „Pevne verím, že zdržanie bude vykompenzované dobrými výsledkami za zodpovedne investované prostriedky,“ dodal starosta.

Zdroj: MČ Petržalka

​Prerobením školníckeho bytu na triedu mohla MŠ Röntgenova prijať o 25 detí viac. V MŠ Lietavská pribudla rekonštrukciou práčovne jedna trieda pre 22 detí, rovnako je na tom aj MŠ Turnianska. Na rekonštrukcii MŠ Turnianska a Lietavská sa podieľal Referát správy verejných priestranstiev mestskej časti. „Po realizovaní búracích prác sme vykonali stavebné úpravy. Tie zahŕňali inštaláciu elektriny, vzduchotechniky, vody do nových toaliet aj radiátorov. Následne sme priestory vymaľovali a na zem položili nové linoleum,“ opísal proces stavebných prác Róbert Marek z Referátu správy verejných priestranstiev.

Zdroj: MČ Petržalka

Triedy sú vybavené novým nábytkom, postieľkami, šatňami a hračkami. K dispozícii majú deti aj nové toalety s umývadlami a sprchami, čím sa zvýšil hygienický štandard materských škôl.

Mestská časť s navyšovaním kapacít materských škôl nekončí. Do konca tohto roka majú pribudnúť ešte prinajmenšom dve triedy v MŠ Bohrova a následne sa bude pokračovať v rozširovaní kapacít o jednu triedu v MŠ Iľjušinova aj MŠ Pifflova. Projekty rekonštrukcie v týchto MŠ sú momentálne v príprave.

(ts)

Páčil sa vám článok?