Dotácia na terasy v Petržalke ako obeť pandémie

13.9.2020
Terasa Rovniankova 5-15

Zdroj: Marián Dekan

Páčil sa vám článok?

„Na terase nám rastie tráva, po ktorej už pomaly budeme chodiť, lebo sa to nečistí. Alebo ju začne niekto kosiť? Keď prší, tak nie je ani kade ísť,“ píše čitateľka Ľudmila z Rovniankovej 5-15.

Darmo žiadajú obyvatelia Rovniankovej o opravu povrchu terasy miestny úrad, táto terasa nie je zverená do správy mestskej časti a tá nemôže investovať do cudzieho majetku. Petržalka má v správe sotva štvrtinu terás, mesto oficiálne len dve! Zbytok sú terasy, kde sa správca so spoločenstvami vlastníkov bytov nevedia dohodnúť, komu vlastne terasa patrí a napokon tie, pri ktorých vám kataster vyhodí údaj „neexistuje záznam o vlastníkoch“, teda sú nevysporiadané, nepatria nikomu.

Zdroj: Marián Dekan

​Pred rokom bola založená pracovná skupina „Pochôdzne terasy“ a pozitívne je, že už ukončená evidencia všetkých terás na území Petržalky. Mesto aktuálne hľadá spôsob, ako opraviť aj terasy, ktoré oficiálne nemá v správe.

Ďalší problém týkajúci sa terás je každoročná 200-tisícová dotácia na rekonštrukciu verejnoprospešných prvkov pochôdznych terás v hlavnom meste. Hoci ju poslanci schválili už v roku 2017, záujemcovia z vysporiadaných terás sa k nej nevedia dostať. „Jednou z obetí pandémie koronavírusu bol aj tohtoročný dotačný systém na terasy. Vedenie mesta sa rozhodlo, že v rámci úspor v rozpočte zruší celú sumu vyčlenenú na tieto účely,“ povedal nám mestský a miestny poslanec Milan Vetrák, ktorý sa dlhodobo téme terás venuje. „Súčasný stav s ohľadom na koronakrízu však už umožňuje prehodnotiť tento prístup.“

Zdroj: Marián Dekan

Zničené schody​ terasy Rovniankova 5-15

Ako nás informoval po stretnutí na magistráte, časť finančných prostriedkov sa v tomto roku opätovne vyčlení na tieto účely a vykonávacie pravidlá sa konečne dotiahnu do konca. „Mrzí ma, že sa veci nehýbu dopredu, hoci od nástupu nového vedenia uplynulo viac ako 1,5 roka, ale záujem o túto problematiku naďalej pretrváva, čo považujem za kľúčové, lebo v minulosti to tak nebolo.“

Za najväčší doterajší problém považuje nepochopenie zo strany magistrátu, ktorý sa snaží riešiť terasy komplexne, t.j. tie, čo sú vo vlastníctve mesta, majetkovo vysporiadané aj majetkovo nevysporiadané. „Je to nesprávny prístup, pretože dotačný systém sa týka výlučne terás, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta, a sú majetkovo vysporiadané,“ vysvetľuje. „Verím, že sa nám v tomto roku podarí podporiť aspoň menšie projekty (napr. vypracovanie projektovej dokumentácie alebo opravy schodísk k terasám) a že na budúci rok to už začne fungovať tak, ako všetci očakávame.“

FOTO: Neskutočná bieda: Čo sa skrýva za čerstvo natretou fasádou Starohájskej hájovne?

Pani Gabriela (80), nájomníčka v Starohájskej hájovni sa len ticho prizerá ako inovujú fasádu a natierajú plot. Štyridsať rokov do tohto objektu Lesy SR neinvestovali. Ale onedlho sa má na toto budúce „významné lesnícke miesto“ prísť pozrieť minister, tak nech nejak vyzerá. Nevadí, že je to v skutočnosti „potemkinovská dedina“. Navonok krajšia, vo vnútri rozpadávajúca sa, bez vody, kanalizácie, kúrenia , so 60-ročnou elektroinštaláciou. 

(in)

Páčil sa vám článok?