Nadácia Bratislavy rozdá takmer 150.000 eur na komunitný život a umelecké štipendiá - koho vybrali?

27.7.2020

Zdroj: Magistrát

Páčil sa vám článok?

Nadácia mesta Bratislavy rozdelí v grantovom programe Komunity a štipendijnom programe Umenie takmer 150.000 eur medzi vybrané projekty. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.

Grantový program Komunity otvorili medzi 20. májom až 15. júnom v troch oblastiach, komunitné aktivity, verejné priestranstvá a komunitné priestory. "Oprávnenými žiadateľmi boli nezriaďované subjekty pôsobiace v Bratislave, pričom v oblasti komunitné aktivity sa mohli uchádzať aj neformálne iniciatívy zastúpené fyzickou osobou," spresnila hovorkyňa. Na hodnotenie bolo postúpených 57 žiadostí. Podporu získalo 39 projektov v celkovej sume 72.000 eur. Podporu získali rôzne komunitné a susedské iniciatívy či priestory, v ktorých trávia komunity svoj čas. "Umožnená bude aj drobná fyzická revitalizácia verejných priestranstiev," podotkla Rajčanová.

Medzi podporené projekty patrí napríklad komunitná záhrada vo vnútrobloku, akadémia aktívnych seniorov, oslava komunitnej záhrady Ostredky, komunitná cyklodielňa 2020, komunitné záhradníčenie Vajnorská 26-30, komunitné podujatia pre transrodovú mládež či univerzitná komunitná záhrada Dobrá Myseľ. Taktiež aj živý val pre komunitu záhradkárov v Novej Cvernovke, miniskatepark Malokarpatské námestie, komunitná relax záhrada Kadnárová 91-99, revitalizácia vnútrobloku Mýtna/Šancová, rekonštrukcia dvoch herní pre materské centrum Kukulienka či komunitný priestor pre LGBTI ľudí.

Štipendijný program Umenie bol otvorený medzi 30. aprílom a 31. májom. Záujemcovia o štipendium mohli reflektovať na špecifiká výzvy, ktorými boli identita mesta a globálne výzvy. Výška štipendia pre jednotlivca bola stanovená na 2500 eur. "Na hodnotenie bolo postúpených 84 žiadostí o štipendium. Vzhľadom na alokáciu v programe bolo možné udeliť 30 štipendií v celkovej sume 75.000 eur," uviedla Rajčanová. Štipendium získali profesionálni umelci a umelkyne tvoriaci v Bratislave z oblasti vizuálneho umenia, scénického umenia – divadla, hudby, tanca, ako aj literatúry, odbornej reflexie či medziodborových aktivít. Medzi podporené projekty patria napríklad Bratislava v súčasnom slovenskom filme, Mestá v Meste - štúdia urbanistickej typológie Bratislavy, aktualizácia súpisu sôch Bratislavy či Bratislava City Station - Odev ako komunikácia.

Projektové žiadosti hodnotila odborná hodnotiaca komisia, ktorá následne odporučila projekty na podporu s uvedením navrhovanej sumy. Konečné rozhodnutie o podpore projektov bolo na Správnej rade nadácie. Systém hodnotenia vrátane kritérií, oprávnených žiadateľov a postupu bol vopred známy a zverejnený na webovej stránke mesta Bratislavy. Pred mesiacom nadácia zverejnila aj výsledky v grantovom programe Kultúra, v ktorom budú podporené projekty sumou 450.000 eur. Naplní sa tak historicky najvyššia alokácia mesta na podporu kultúry a komunít v celkovej sume 600.000 eur.

Nadácia mesta Bratislavy je novým systémom grantovej podpory mesta. V prvom roku fungovania sa nadácia zameriava prevažne na podporu kultúry. Pridanou hodnotou je systematická podpora neformálnych iniciatív v oblasti komunít, ako aj jednotlivcov formou umeleckých štipendií.

(TASR)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie