Nadácia mesta Bratislavy otvára štipendijný program určený na podporu umelcov

7.5.2020
Vo v-klube bude v piatok umenie pre každého - dom_kultury_noc
Páčil sa vám článok?

Nadácia mesta Bratislavy spustila v týchto dňoch výzvu v rámci štipendijného programu „UMENIE“. Mesto Bratislava prostredníctvom nadácie vyčlenilo v roku 2020 vo svojom rozpočte sumu 50 tisíc eur na podporu jednotlivcov – profesionálnych umelcov a umelkýň. Žiadosť o podporu treba podať do konca mája...

Týka sa to aj profesionálnych kritikov/kritičiek, teoretikov/teoretičiek, historikov/historičiek, výskumníkov/výskumníčok ako aj iných odborných pracovníkov a pracovníčok profesionálne pôsobiacich v oblasti reflexie umenia a kultúry v Bratislave. 

Žiadosť o štipendium je možné podať v dvoch oblastiach: (1) TVORBA DIELA, (2) VÝSKUM A REFLEXIA. Výška štipendia je 2.500 EUR. Realizovaný projekt musí reflektovať jedno zo špecifík výzvy, prípadne ich prepájať. Zvolené témy (GLOBÁLNE VÝZVY, IDENTITA) nadväzujú na európske strategické dokumenty, predovšetkým na ciele udržateľného rozvoja, v zmysle záverov Rezolúcie Valného zhromaždenia OSN - Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj (2015).

„Chceme podporovať také uvažovanie o globálnych výzvach, ktorým Bratislava čelí, v ktorom zohrávajú rovnocennú úlohu kultúra, sociálne otázky (kvalita života a sociálna inklúzia) a životné prostredie (environmentálna zodpovednosť). Zaujíma nás tiež tvorivé uvažovanie o identite mesta, ktoré nabúra často falošné predstavy a mýty a poskytne aktualizovaný mnohoznačný obraz Bratislavy.“, uvádza správkyňa nadácie, Zuzana Ivašková.

Pred podaním žiadosti je potrebné dobre si naštudovať podmienky výzvy – predovšetkým informácie o oprávnených žiadateľoch, ako aj neoprávnených aktivitách a výdavkoch. Nájdete ich TU.

Nadácia mesta Bratislavy je novým moderným a transparentným systémom grantovej podpory mesta. Hlavným poslaním Nadácie mesta Bratislavy je napĺňanie verejných politík mesta v špecifických oblastiach. Základným princípom fungovania nadácie je princíp „predĺženej ruky“, kedy sa dôvera vkladá do rúk renomovaných odborníkov, nezávislých od mesta a jeho orgánov, ktorí dokážu svojimi skúsenosťami a odbornou erudíciou najlepšie posúdiť kvalitu projektov. Výhody sú tiež v zrýchlení schvaľovacieho procesu a v zavedení elektronického systému na podávanie žiadosti o granty. V prvom roku fungovania sa nadácia zameriava prevažne na podporu kultúry. Pridanou hodnotou je systematická podpora neformálnych iniciatív v oblasti komunít, ako aj jednotlivcov formou umeleckých štipendií.

(ts)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie