VIDEO: Čo všetko je mesto ochotné spraviť, aby sa znížila hlučnosť električiek na zrekonštruovanej radiále?

22.7.2020

Zdroj: ac

Páčil sa vám článok?

Hneď po dokončení prvej etapy karlovesko-dúbravskej radiály vyvstal problém, s ktorým sa nepočítalo. A to nadmerná hlučnosť električiek spôsobovaná kontaktom kolies s koľajnicami a to najmä v zákrutách, čo vydávalo veľmi nepríjemný zvuk, ktorý prekážal najmä obyvateľom žijúcim v blízkosti trate. Dokonca vznikla petícia proti hlučnej električke...

Členovia spomínanej iniciatívy ešte vo februári zverejnili video, prostredníctvom ktorého sa obrazovo aj zvukovo snažili zdokumentovať všetky nepríjemné zvuky, ktoré električky na zrekonštruovanej trati vydávajú - od škripotu až po dunenie. Pozrieť si ho môžete tu: 

Vo videu sa spomína aj to, ako projektant rekonštrukcie karlovesko-dúbravskej radiály ešte v roku 2015 sľuboval, že: "V rámci údržby električkových tratí a električkových vozidiel bude zavedený systém založený na hlukových emisiách t.j. odstraňovanie plochých miest na kolesách električiek a vlnkovitosti na jazdných plochách koľajníc." Či sa tento zámer realizoval, respektíve, ak áno, tak či sa aj podaril, je viac než otázne. Obyvatelia Karlovej Vsi aj prostredníctvom petičnej iniciatívy mesto žiadali, aby nechalo zmerať hlučnosť priamo v ich bytoch a električky, ktorých premávka by sa ukázala byť najhlučnejšia, by boli stiahnuté zo zrekonštruovanej trate.

V tom čase bol už na svete Technický posudok za účelom zistenia a odstránenia nízkofrekvenčného zvuku na zmodernizovanom úseku električkovej trate, ktorý si nechala vypracovať spoločnosť Reming Consult u žilinských expertov na vibroakustiku, ktorí merali hluk a vibrácie nielen vo viacerých bytoch, ale aj vonku vo vzdialenosti 35 metrov od električkovej trate na Karloveskej ulici. Podobné meranie ešte v decembri 2019 uskutočnil aj Dopravný podnik Bratislava a aj ten nameral o niekoľko decibelov prekročenú maximálnu povolenú hlučnosť vo všetkých troch časových obdobiach - cez deň, večer aj v noci. Napriek tomu však záver znel, že hlučnosť prekročená nebola, pričom v tabuľke figurovali iné čísla pre maximálne povolené limity a to presne o 10 decibelov. 

Zdroj: FB Petícia proti hlučnej električke

Jedným z prejavov zúfalstva obyvateľov bolo aj vyvesenie tohto transparentu začiatkom februára...

"Hluk dráhy bol vyhodnocovaný k prípustným hodnotám uvedeným v prílohe vyhlášky ministerstva zdravotníctva č. 549/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. V predmetnej vyhláške v bode č. 1.6 je pre kategóriu územia č. III (ktorým je aj územie v okolí miestnych komunikácií s hromadnou dopravou či železničných dráh) možné prekročenie  prípustných hodnôt o 10 dB. Trváme preto na tom, že limity hluku nie sú prekračované. Toto vyhodnotenie nameraných hodnôt hlavným mestom je súčasťou oficiálnej odpovede na petíciu a petičný výbor ju má k dispozícii. Definitívne vyhodnotenie výsledkov meraní má však v kompetencii Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava,“ uviedlo mesto vo svojej odpovedi petičiarom, ale faktom je, že v apríli si Bratislava objednala u firmy Euroakustik vyhotovenie technického posudku za účelom zistenia príčiny nízkofrekvenčného zvuku spôsobeného prejazdami električkových vozidiel na už zmodernizovanom úseku Dúbravsko-karloveskej radiály. Mesto za posudok zaplatil 5460 eur a o pár týždňov neskôr aj prostredníctvom námestníčky primátora Tatiany Kratochvílovej priznalo, že hlučnosť zrekonštruovanej električkovej trate na karlovesko-dúbravskej radiále na magistráte za problém považujú.

Dôkazom je napríklad to, že sa pri nedokončených úsekoch rozhodli pre alternatívne riešenie konštrukcie trate, ktorý bol inšpirovaný susednou Viedňou a jeho hlavnou úlohou je eliminovať práve nepríjemné dunenie. Magistrátu bola doporučená rakúska firma Getzner, ktorá je jedným z výrobcov antivibračnej rohože (AVR). Tie sa položia pod drenážny betón, čím by sa mal zvýšiť tlmiaci účinok. Zároveň sa navrhlo skrátenie dosiek z 24 metrov na 6 metrov, pričom medzi dosky sa budú vkladať tzv. kĺzne tŕne. Napríklad v triangli pri tuneli už boli tieto zásahy urobené. Zároveň sa pomerne veľký dôraz kladie aj na brúsenie zvarov koľajníc.

Zdroj: imhd.sk

​A následne aj precíznu kontrolu kvality vykonaného brúsenia:

Zdroj: imhd.sk

Pred niekoľkými dňami, teda presnejšie 10. júla bola do Karlovej Vsi v nočných hodinách na podvalníku privezená nízkopodlažná električka Škoda 30T, ktorá by mala byť použitá pri testovaní úprav v konštrukcii električkovej trate realizovaných za účelom odstránenia vibrácií vznikajúcich pri prejazde električiek.

Zdroj: imhd.sk

​Cestná preprava električky do Karlovej Vsi bola zvolená z dôvodu pokračujúcej modernizácie trate, vzhľadom k tomu už tento úsek nebol už po koľajniciach prístupný. Zhotoviteľ stavebných prác si električku zapožičal od Dopravného podniku Bratislava. Električka pred absolvovaním testov parkovala v obratisku Kútiky a strážila ju súkromná bezpečnostná služba. 

Zdroj: FB Petícia proti hlučnej električke

​Viac otázok než odpovedí však vyvolala táto fotografia, keď z časti zrekonštruovanej trate odstránili koľajnice. Ľuďom, ktorí sa o problém zaujímajú, však nebolo jasné, či sa v kompetentných vďaka aktivistom pohlo svedomie a začali problém riešiť doslova "od podlahy" alebo ide len nejakú kamufláž zo strany mesta či zhotoviteľa. Takisto zatiaľ nikto nevie či by sa to takýmto spôsobom malo opravovať týždeň, mesiac alebo nebodaj ďalší polrok...  

​Napriek tomu to vyzerá tak, že magistrátu a ani zhotoviteľovi zmodernizovanej trate nie je ľahostajné, že je na nej premávka električiek taká hlučná a všetci zainteresovaní cítia potrebu vzniknutú situáciu riešiť ešte skôr než sa dokončí naplánovaná rekonštrukcia Dúbravsko-karloveskej radiály. Pretože v pláne je aj obnova ďalších električkových tratí na území Bratislavy a ak sa včas nepríde na príčinu vzniku nepríjemných zvukov a dunenia, tak reálne hrozí, že tento sprievodný jav bude znepríjemňovať život aj obyvateľom v iných mestských častiach, cez ktoré vynovené električkové trate povedú.

Bratislavské noviny oslovili aj bratislavský magistrát, aby sme sa kompetentných opýtali, čo všetko sa chystajú v rámci svojich možností podniknúť, aby bola hlučnosť na trati znížená.... "Pre určenie príčiny dunenia v úseku Molecova – obratisko sa odborníci mesta, zhotoviteľa a projektanta dohodli na technických úpravách koľajového zvršku. Na vybraných doskách pevnej jazdnej dráhy, medzi zastávkami Nad lúčkami a Nám. sv. Františka, sa odstránil vrchný kryt (rozchodník a štrk) a 24 metrové dosky sa rozrezali na dĺžku 6 m. Okrem toho sa v niektorých detailoch odstránili vibračné mosty na prejazde a priechode. Budúci týždeň prebehne brúsenie koľajníc a ich reprofilácia. Medzi jednotlivými úpravami a po vykonaní všetkých navrhnutých úprav sa zrealizuje meranie počas prejazdu skúšobnej nízkopodlažnej električky, ktorá bola privezená na obratisko Kútiky. Po vyhodnotení výsledkov meraní sa pristúpi k ich vyhodnoteniu a k prijatiu ďalších opatrení za účelom odstránenie dunivého hluku pri prejazde električkou," uvádza sa v aktuálnom stanovisku mesta.

(ars)

Páčil sa vám článok?