Petržalka odpustí pre koronakrízu podnikateľom dlh z nájmu

21.5.2020
0

Zdroj: archív

Páčil sa vám článok?

BratislavskáPetržalka chce pomôcť podnikateľom, ktorých sa koronakríza dotkla v najväčšej miere. Fyzické a právnické osoby, ktoré majú prenajaté nebytové priestory od mestskej časti na podnikanie, môžu požiadať samosprávu o odpustenie dlhu z nájmu.

"Oprávneným žiadateľom je nájomca, ktorý v čase mimoriadnej situácie zaznamenal pokles tržieb v marci minimálne o desať a v apríli minimálne o 20 percent," informovala TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Požiadať o odpustenie dlhu z nájmu môžu podnikatelia prostredníctvom žiadosti, v ktorej sú povinní uviesť popis hlavnej činnosti v prenajatom priestore, počet dní uzavretej prevádzky podľa jednotlivých mesiacov, miesto prevádzky, percento poklesu tržieb a deň otvorenia prevádzky. "Žiadosť podnikateľ odošle spolu s čestným prehlásením, že spĺňa podmienky, ktoré mestská časť stanovila na odpustenie dlhu z nájmu," podotkla Halašková.

Podmienkou na odpustenie dlhu z nájmu je, že žiadateľ má uhradené nájomné do 29. februára, má splnené daňové povinnosti, respektíve má odklad, má splnené povinnosti odvodu preddavku na zdravotné a sociálne poistenie, nemá voči mestskej časti splatné finančné záväzky. Rovnako aj, že nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe, či nemá určený splátkový kalendár, nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru, nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie či trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie. Žiadateľ by nemal mať žiadny iný príjem od 13. marca z podnikateľskej, nepodnikateľskej i závislej činnosti a nie je ani poberateľom žiadneho dôchodku.

Výška odpustenej sumy z dlhu sa bude podľa petržalskej samosprávy odvíjať od kategórie podnikateľskej činnosti a od rozsahu obmedzenia vo fungovaní prevádzky. "Športové haly, fitcentrá 50 – 100 percent, reštauračné zariadenia v čase úplného zatvorenia 50 – 100 percent, reštauračné zariadenia v čase čiastočnej prevádzky do 50 percent, služby v čase úplného zatvorenia 50 – 100 percent,  služby v čase čiastočnej prevádzky do 50 percent, kancelárie v čase úplného zatvorenia 50 – 100 percent, kancelárie v čase čiastočnej prevádzky do 50 percent, občianske združenia do 50 percent a vzdelávanie do 50 percent," vymenovala hovorkyňa.

Žiadosť spolu s čestným prehlásením je potrebné zaslať do 5. júna na adresu petržalského miestneho úradu, prípadne emailom na adresu alzbeta.broszova@petrzalka.sk. Žiadosti bude posudzovať komisia správy majetku a miestnych podnikov a následne o nich budú rozhodovať poslanci na zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Kompletné informácie sú dostupné na webe mestskej časti.

(TASR)

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.