Mesto vysúťažilo stavebný dozor pre modernizáciu Karloveskej radiály za vyše 800-tisíc eur

14.1.2020
0

Zdroj: BSK

Páčil sa vám článok?

Mesto Bratislava podpísalo koncom decembra 2019 zmluvu s firmou SGS Czech republic, ktorá bude poskytovať stavebný dozor pre projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály.

Magistrát s firmou podpísal kontrakt za 837.564 eur s DPH. Firma vzišla z verejnej súťaže, ktorú magistrát vyhlásil ešte v apríli 2018. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

V rámci stavebného dozoru má firma kontrolovať dokumentáciu zhotoviteľa prác a zabezpečiť, že vykonané stavebné práce sú plne v súlade so zmluvou. Bude dohliadať na to, aby projektová dokumentácia bola v súlade so zmluvou na realizáciu prác, dozerať na súlad metód a postupov vykonávania prác so zásadami bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, priebežne kontrolovať kvalitu výrobkov, materiálov a vykonaných prác.

Kontrolovať má aj správnosť inštalácie a funkčnosť zabudovávaných technických zariadení, ktoré sú súčasťou stavby, vhodnosť uskladnenia stavebných materiálov a ich vhodnosť na účel, na ktorý majú slúžiť. Taktiež bude zodpovedať za súlad priestorového umiestnenia stavebných prvkov s projektovou dokumentáciou, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek realizácie stavebných prác a za súlad s platnými územnými rozhodnutiami či stavebnými povoleniami. Rovnako aj dávať podnety na odstraňovanie chýb v projektovej dokumentácii a realizovaných stavebných prácach. "Poskytovanie služieb bude počas realizácie diela a po ukončení realizácie," spresňuje sa v oznámení.

Pôvodne hlavné mesto pri vypísaní tendra na tento stavebný dozor predpokladalo celkovú cenu zákazky 1.765.123 eur bez DPH. Súťažou sa podarilo túto hodnotu znížiť na sumu 697.970 eur bez DPH (837.564 eur s DPH).

Dlhoočakávaná rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály za 65,1 milióna eur s DPH sa začala 22. júna 2019. Realizuje ju vysúťažené konzorcium firiem DK Radiála. V rámci stavebných prác sa doteraz zrealizovali dve etapy, a to od zastávky Molecova po obratisko Kútiky a od Molecovej po Záluhy (Damborského). Od 19. decembra premáva električka do Karlovej Vsi, zatiaľ však len po obratisko Kútiky. Spusteniu premávky električiek až do Dúbravky bráni spor o vstup na pozemky pod elektrickou stanicou – meniarňou Dolné Krčace. V roku 2020 sa má v rámci obnovy Karlovesko-dúbravskej radiály modernizovať najdlhší a najhlavnejší úsek trate, a to od tunela po Molecovu. Termín spustenia týchto prác bude od 2. mája a práce majú trvať do jesene.

(TASR)

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.