VIDEO - Dočkali sme sa: Do Karlovej Vsi opätovne premáva električka

19.12.2019
0

Zdroj: BSK

Páčil sa vám článok?

Na koniec Karlovej Vsi sa opäť odveziete električkou. Bratislavský samosprávny kraj dnes vydal hlavnému mestu rozhodnutie na predčasné užívanie zmodernizovanej električkovej trate Karlovesko-Dúbravskej radiály. Spustená bola zatiaľ jej prvá etapa po obratisko v Karlovej Vsi. Oddnes však platí aj nová organizácia dopravy a trasovanie liniek.

„Dnes bola spustená dlhoočakávaná prevádzka električky po zmodernizovanej trati. Otvoreným zostáva spustenie električky do Dúbravky, ktorej momentálne bráni v prevádzke spor so zástupcami  vlastníkov pozemkov pod meniarňou v Dolných Krčacoch. Pre nezákonné konanie vlastníkov pozemkov nie je možné v tomto úseku vykonávať všetky technické skúšky potrebné pre spustenie električky," informoval primátor Matúš Vallo.

„Rekonštrukcia tejto radiály bola nevyhnutná, ak by k nej mesto nepristúpilo, hrozilo by jej kompletné odstavenie," dodal Vallo a zároveň sa všetkým obyvateľom ospravedlnil za komplikácie a zdržanie, ktoré stavbu sprevádzali.

Starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová ocenila najmä fakt, ako sa novému vedeniu mesta podarilo počas prác zabezpečiť náhradnú dopravu a dostatok autobusov, z čoho mala najprv veľké obavy.

Zdroj: BSK

​ „Povolenie na predčasné užívanie vydala župa v expresných, no zákonných lehotách. Nakoľko ide o významný dopravný projekt, bolo dôležité, aby trať mohla slúžiť verejnosti čo najskôr, ale zároveň jej užívanie neohrozovalo bezpečnosť ani zdravie ľudí,“ povedal bratislavský župan Juraj Droba.

​Bratislavský samosprávny kraj ako špeciálny stavebný úrad pre mestské dráhy na základe žiadostí Hlavného mesta SR Bratislavy pokračuje zároveň v kolaudačnom konaní na predčasné užívanie 2. etapy Karlovesko-dúbravskej radiály. Vymedzená je úsekmi od obratiska Karlova Ves po Hanulovu. Ústne pojednávanie so všetkými zainteresovanými stranami sa uskutočnilo 18. decembra 2019. Výsledkom je zistenie, že trať nie je dostatočne stavebne a technologicky pripravená a chýbajú aj potrebné doklady k vydaniu rozhodnutia. Po splnení všetkých podmienok vydá Bratislavský samosprávny kraj povolenie na predčasné užívanie čo najskôr.

Zdroj: BSK

​„Modernizácia električkovej trate v Karlovej Vsi a Dúbravke je veľmi dôležitý dopravný projekt. Po jej dokončení bude cestovanie oveľa komfortnejšie. Okrem kompletnej výmeny koľají a trakčného vedenia sa môžu cestujúci tešiť na nové bezbariérové zástavky, moderný mobiliár, či elektronické tabule. Zásadnú zmenu predstavuje aj vybudovanie dvoch prestupných uzlov – Molecova a Damborského. Úplnou novinkou bude zelený povrch trate,“ spresnil Droba.

Ako však vidno, nadchody v Karlovej Vsi sa stále dorábajú:

Zdroj: ms

Počas modernizácie trate, ktorá sa začala koncom júna 2019, boli komplet odstránené staré koľajnice a trolejové vedenie, odstránený koľajový zvršok a následne odťažený aj starý koľajový spodok. Vybudovalo sa nové podložie, osadili nové stĺpy trakčného vedenia, položených bolo 9520 metrov nových koľajníc, natiahnutých 4860 metrov nového trolejového vedenia, vyliatych 3500 kubíkov betónu na pevnú jazdnú dráhu. Osadený bol nový mobiliár s USB portami na lavičkách. Väčšina trate bude pokrytá zeleným kobercom zo sukulentov rodu sedum (rozchodník), ktorý zníži hladinu hluku a zároveň bude tlmiť prehrievanie mesta. V čase najväčšieho nasadenia bolo denne na stavbe 250-300 pracovníkov.

Popri prevádzke linky budú ešte pokračovať niektoré dokončovacie práce. Na niektorých zastávkach chýbajú časti kovového zábradlia, nie je kompletne vyznačené trvalé dopravné značenie a funkčná svetelná signalizácia. Dokončovať sa budú aj vegetačné úpravy a na zastávke Karlova Ves (po novom Kútiky) sa bude ešte pracovať na osadení výťahov. Lávka pre chodcov Nad Lúčkami sa bude dokončovať na budúci rok. Jej stav bol totiž horší, ako predpokladal projekt rekonštrukcie. Všetky tieto dokončovacie práce sa budú robiť v januári a v prípade vegetácie a komunikácií na jar, hneď, ako to umožní počasie. Platí však, že tieto dokončovacie práce už nebudú mať negatívny vplyv na funkčnosť električiek.

Nová organizácia dopravy a trasovanie liniek

Spolu so spustením zmodernizovanej radiály v Karlovej Vsi posilňuje DPB, a.s. kapacity električkovej dopravy v celom meste. Nové trasovanie liniek potrvá až do ukončenia budúcoročných rekonštrukcií električkových tratí v septembri 2020: rekonštrukcia časti račianskej električkovej radiály, na Blumentáli a Americkom námestí a ďalšie etapy modernizácie Dúbravsko-Karloveskej radiály.

Najvýznamnejšie zmeny v organizácii MHD sú:

  • Do Karlovej Vsi budú premávať linky 4 a 9, po otvorení druhej etapy do Dúbravky predĺžia linku 4.
  • Do spustenia prevádzky električky do Dúbravky dvojnásobne posilnia náhradnú autobusovú linku X5.
  • Linku 1 do Petržalky nahradí linka 3 kvôli potrebe presunúť všetkých 30 obojsmerných električiek, ktorými disponuje DPB, na obsluhu úseku počas plánovanej rekonštrukcie električkovej trate v Rači.
  • Medzi ktorýmikoľvek zastávkami električiek bude stačiť maximálne jeden prestup.

Ďalšie podrobnosti o trasovaní električiek nájdete tu:

Po spustení týchto električkových zmien budú cestujúcej verejnosti počas prvého týždňa na vybraných zastávkach nápomocní informátori, ktorí odpovedia na otázky a poskytnú informačný leták obsahujúci popis zmien a nové schémy MHD. Veríme, že vám plánované zmeny prinesú komfortnejšie cestovanie verejnou dopravou.

(ms)

Páčil sa vám článok?