Rok od volieb: Čo sa podarilo a nepodarilo bratislavským starostom?

14.12.2019
Letecký pohľad na Bratislavu

Zdroj: Polícia

Páčil sa vám článok?

Oslovili sme všetkých bratislavských starostov, aby zhodnotili plusy a mínusy, čo sa imm za rok vo funkcii podarilo. Pochváliť sa svojimi výsledkami neprejavili starosta Petržalky Ján Hrčka.

Zuzana Aufrichtová, starostka Staré Mesto:

+: Po nástupe do funkcie som deklarovala záujem, aby úrad pracoval absolútne transparentne, aby bol nulový priestor pre korupciu. A to sa nám podarilo. Bola realizovaná I. etapa blumentálskej cyklotrasy, zaoberáme sa podporou škôl, zmodernizovali sme učebne tunajších škôl (zatiaľ ZŠ Dubová, ZŠ Milana Hodžu, ZŠ Mudroňova, ZŠ Vazovova) a plánujeme v tom pokračovať a ďalej. Veľkú radosť mám aj z nového Námestia T. G. Masaryka, ktoré vzniklo v priestore pred Slovenským národným múzeom.

-: V rámci zámeru kontinuálneho zlepšovania života v Starom Meste sme v oblasti údržby verejného priestoru zatiaľ ešte nedospeli do bodu, v ktorom by sme si mohli povedať, že máme hotovo. Intenzívne pracujeme na tom, aby údržba verejných priestorov bola bezproblémová. Ďalšia vec, na ktorej ešte budeme pracovať, je zjednodušenie systému správy a údržby verejného priestoru. O správu a údržbu verejného priestoru sa v meste delí Hlavné mesto Bratislava, mestská časť Staré Mesto a ďalší vlastníci.

Martin Zaťovič, starosta Dúbravky:

+: Spolu s tímom poslancov pokračujeme v obnovách, rekonštrukciách. Ide napríklad o revitalizáciu parku v starej Dúbravke pri Horanskej studni, investície do renovácie školských budov a objektov, rekonštrukcie detských ihrísk,  vybudovanie parkovacích miest, opravy ciest a komunikácií, schodiska na Bazovského a starostlivosť o životné prostredie. Teší ma, že sa ujalo sadenie záhonov kvetov vo viacerých lokalitách, novinkou v tomto roku sú kvitnúce kvetináče. Postupne modernizujeme miestnu knižnicu, pribudlo multifunkčné, workoutové ihrisko a nové petangové ihrisko v Parku na Pekníkovej.

-: Ide o Harmincovu ulicu - spolu s magistrátom aktívne pracujeme na jej rozšírení, brzdou sú však nevysporiadané pozemky a neprimerané finančné nároky jedného z vlastníkov. Niektoré projekty ako napríklad park Pod záhradami či pešia zóna sme museli odložiť, dôvodom je podfinancovanie samospráv. Nakoľko nám pribudli nové úlohy a finančné záväzky, s ktorými sa musíme vysporiadať. Spomeniem napríklad obedy „zadarmo“ či rekreačné poukazy, zimná údržba chodníkov.

Dana Čahojová, starostka Karlovej Vsi:

+: Za najvýznamnejšie považujeme naše úspešne ukončené investície do športovísk. Lodenica má nielen lokálny ale celomestský význam, o význame bazéna sa snáď ani netreba rozširovať. Zároveň sa podarilo obnoviť futbalové ihrisko položením špičkového povrchu na celoročné využitie. Viditeľne sa začalo s oživovaním centrálnej pešej zóny na Dlhých dieloch a to isté čaká Jurigovo námestie. Potešila kvalitná a estetická rekonštrukcia chodníkov na karloveskom cintoríne.

-: Máme rozbehnuté prípravné práce na vybudovanie nových parkovacích miest, ktoré sme vzhľadom na zdĺhavosť procesov nestihli realizovať v tomto roku.  Veľmi náročná z hľadiska príprav aj objemu financií je aj nevyhnutná modernizácia školskej kuchyne. Úspešnosť prvej komunitnej záhrady nás inšpiroval, ale ďalšie sme už zrealizovať jednoducho nestihli.

Jozef Uhler, starosta Jaroviec:

+: Úspechom sú najmä dobré vzťahy na úrade, s poslancami, s miestnymi organizáciami a aj so všetkými obyvateľmi, ktorí očakávajú našu pomoc a riešenie problémov. Bez vážnejších problémov realizujeme projekty, ktoré sme ľuďom pred voľbami sľúbili. Obnovujeme cesty, športoviská, zeleň, udržujeme čistotu a poriadok. Pripravujeme novú materskú školu a roky chýbajúce cyklochodníky.

 -: Zatiaľ sa nám nedarí s telocvičňou v základnej škole, ktorá nám chýba. Vlastné prostriedky na to nemáme a hľadáme investora, ktorý by telocvičňu zafinancoval a využíval mimo vyučovacích hodín.

Zoltán Pék, starosta Podunajských Biskupíc:

+: Zriadili sme oficiálnu facebookovú stránku mestskej časti a spustili vynovenú webstránku www.biskupice.sk ako aj mobilnú aplikáciu pre občanov. Zriadili sme tiež register projektovej dokumentácie Podunajských Biskupíc, ktorého cieľom je maximálne zefektívniť zákonné postupy v stavebných konaniach. Do platnosti sa dostalo aj VZN o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov a na dopravu k lekárovi alebo do denného stacionára. V Podunajských Biskupiciach pribudlo v roku 2019 100 ks oceľových smetných košov, 65 ks lavičiek a 200 ks mladých stromov.

-: Problém s ľuďmi bez domova a drogovo závislými je celospoločenským problémom, ktorý si vyžaduje komplexné riešenia. Inicioval som intenzívnejšiu spoluprácu s Mestskou políciou, občianskym združením Odyseus i s organizáciami zaoberajúcimi sa s ľuďmi bez domova. Prvým krokom bude nainštalovanie bezpečnostných kamier v okolí NC Hron a zvýšenie hliadkovej a monitorovacej činnosti v rizikových lokalitách.

Michal Drotován, starosta Rače:

+: Podarilo sa vybudovať športové ihrisko vrátane tartanovej bežeckej dráhy na Tbiliskej, rekonštruovať MŠ Cyprichová, či rozšíriť počty tried v základných školách. Tiež sme vytvorili občiansku radu pre rozpočet, automaticky umožnili obyvateľom vystúpiť na zastupiteľstve či začali zverejňovať všetky materiály. Verím, že sa nám podarí dohodnúť investora do dlhoročne chátrajúcej budovy na Plickovej a tiež v najbližšej dobe doriešiť pozemky železníc na Východnom.

-: Žiaľ nepodarilo sa stále dokončiť stavbu MŠ Novohorská, čo považujem za najväčší problém. Verím, že sa ju nasledujúce mesiace podarí dokončiť. 

Jozef Krúpa, starosta Záhorskej Bystrice:

+: Dokončili a otvorili multifunkčnú športovú halu, ktorá slúži  ako školská telocvična v dopoludnajších časoch a poploudní pre naše športové kluby. Využívajú ju hlavne naši  florbalisti, futbalisti, stolný tenisti, ale aj ostatní záujemcovia. Dokončili sme nadstavbu našej materskej škôlky. Pribudli 2 nové triedy a nová jedáleň. Začali sme spolu s farnosťou rekonštrukciu domu smútku a v spolupráci s magistrátom sme dokočili výmenu asfaltu na hlavnej Bratislavskej ulici smerom na Stupavu a  začali sme rekonštruovať chodník na Gbelskej ulici.

Mínusy: Nepodarilo sa nám zrekonštruovať všetky plánované cesty a chodníky, kedže sme museli presunúť financie na nepredpokladané. Podobne sme nezrealizovali niektoré retardéry a prechody pre chodcov.

Martin Kuruc, starosta Vrakune:

+: V spolupráci s magistrátom sme dosiahli opravu povrchov chodníkov a obrubníkov na Hradskej ulici. Taktiež sa mi podarilo opraviť povrch komunikácie, chodníkov a zastávok MHD na Dvojkrížnej ulici. Mestská časť vybudovala 1. Etapu Malodunajskej cyklotrasy v dĺžke 1,2 kilometra. V súčasnosti sa pripravujeme na pokračovanie realizácie 2.etapy cyklistických trás vo Vrakuni. Ďalej  bolo vybudovaných 110 nových parkovacích miest. V našom lesoparku sme osadili nové hracie prvky. -: Z veľkých plánov stále čakáme a rokujeme s magistrátom o rozšírení kruhového objazdu. Magistrát spracoval projektovú dokumentáciu, ktorú predložil na územné konanie. Tým sa realizácia posúva z roku 2019 na rok 2020, avšak verím, že sa nám to podarí zrealizovať v budúcom roku. Taktiež situácia v okolí obytného komplexu známeho ako "Pentagón" nie je úplne podľa mojich predstáv, no snažíme sa nájsť úspešné riešenia.

Martin Chren, starosta Ružinova:

+: Spúšťame prvú časť rezidenčného parkovania. Ružinov dostane novú električkovú trať. Podarilo sa nám získať od ministerstva zdravotníctva pozemky pri jazere Rohlík a mnoho ďalších, najmä vo vnútroblokoch. Vybudovali sme niekoľko nových tried v škôlkach, zvládli sme zimnú údržbu aj kosenie a konečne sa začala riešiť aj Hirošima.

-: Komplikovanejšie je zverovanie pozemkov pod detskými ihriskami.  problémom, ktorý sme zdedili na celomestskej úrovni, sú cesty a chodníky, ktoré nemajú vlastníka, a teda nemôžeme investovať do ich rekonštrukcií. Veľkým problémom sú aj obrovské stavby, ako napríklad pokračovanie Jégého aleje, ktoré už majú nezrušiteľné povolenia z minulosti a napriek tomu, že sú v rozpore s územným plánom, nedokážeme ich efektívne zastaviť.

Dárius Krajčír, starosta Devínskej Novej Vsi:

+: Za úspech považujem najmä zlepšenie komunikácie s obyvateľmi Devínskej Novej Vsi. Ku každému z ich podnetov pristupujeme promptne a zodpovedne. Zároveň sme rozbehli dohľadové centrum kamerového systému, vďaka čomu sme na dobrej ceste stať sa jednou z najbezpečnejších mestských častí v Bratislave. V záujme zveľaďovania sme rekonštruovali chodníky, cesty, lavičky a iné verejné priestranstvá.-: Mrzia nás najmä nepríjemné prieťahy v povoľovaní výstavby Vyhliadkovej veže na Devínskej kobyle. Dôvodom je, že sme sa zrejme nestretli s rovnakým zanietením pri výstavbe novej dominanty Devínskej Novej Vsi u kolegov z iných verejných inštitúcií, ako v našom prípade.

Gabriela Ferenčáková, starostka Čunova:

+: Po 12-tich rokoch sa podarilo dotiahnuť všetku potrebnú  dokumentáciu na rekonštrukciu kaštieľa  a  získať právoplatné  stavebné povolenie  na jeho prestavbu na ekocentrum. Z dotácie BSK sme rekonštruovali  historickú studňu v centrálnej časti,  detské  ihrisko na Petržalskej ul., ktoré  bolo doplnené o nové hracie prvky. Do konca roka bude ukončený sklad materiálno technického zabezpečenia pre dobrovoľných hasičov a obstarali sme vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu základnej školy.-: Prebieha rekonštrukcia objektu Okál, ktorý bude slúžiť ako knižnica. Zrekonštruované  pivničné  priestory chceme využiť pre potreby detí a dôchodcov. Napriek tomu, že ukončenie prác bolo plánované v roku 2019 sa nám z dôvodu neočakávaných problémov  nepodarilo rekonštrukciu v tomto roku ukončiť.   Rudolf Kusý, starosta Nového Mesta+: Vybudovali sme nové detské ihrisko v Dimitrovke, úspešne sme absolvovali rekonštrukciu škôlok na Jeséniovej a Na Revíne. Investovali sme do jedální na základných školách. Veľa investujeme do školy na Sibírskej, v škole na Kalinčiakovej majú nové ihrisko.-: Takmer dva roky sa pripravujeme na to, aby sme vybudovali novú škôlku na Teplickej. Najväčším problémom sú administratívne záležitosti.  Ľubica Kolková, starostka Devína+: Otvorenie novej triedy MŠ, ktorá sa podarila zriadiť v opravených priestoroch Žigrayho kúrie (bola v havarijnom stave).-: Ukončiť režim nútenej správy v Devíne, zaviesť likvidáciu komárov prostredníctvom BTI, opraviť zosúvajúcu sa Štítovú ulicu a umožniť tam vjazd. A tiež vyriešiť otázku bezpečnosti prechodu popod Devínsky hrad, naďalej je tam vyhlásená mimoriadna situácia.

Lucia Tuleková Henčelová, starostka Rusoviec:

+: Podarilo sa nám spustiť mobilnú aplikáciu SOM (Správy o meste), pravidelne zverejňujeme podstatné informácie aj na fb stránke mestskej časti. Z investičných aktivít by som rada spomenula kompletnú rekonštrukciu našej hasičskej zbrojnice a telocvične v základnej škole.-: Mojou prioritou bola reorganizácia miestneho úradu. Potrebovali sme obsadiť nové pracovné pozície, ktoré do vtedy na úrade absentovali a tiež spracovať audit aktuálnosti prijatých VZN či interných dokumentov. Keďže som striedala môjho predchodcu po takmer 20-tich rokoch, nebolo ľahké fungovanie úradu prenastaviť a celý proces ešte stále nie ukončený.Michal Vlček, starosta Vajnôr+: V oblasti územného rozvoja Vajnor je to orientácia na spracovanie územných plánov zón a urbanistických štúdií rozvojových oblastí s ohľadom na celkový rozvoj Vajnor pri zachovaní ich dedinského rázu. Podarilo sa nám zamerať aj na koncepciu rozvoja zelene. Pripravili sme dlhodobý plán výsadby a obnovy zelene, ktorú postupne realizujeme. Pracujeme na revitalizácií kontajnerových stojísk triedeného odpadu. Kľúčovou témou je aj sociálna oblasť, pokračujeme v príprave obnovy sociálneho domu pre seniorov, podarilo sa nám otvoriť univerzitu 3 veku a pre sociálne zraniteľnejších poskytujeme právnu pomoc a poradenstvo. -: Náš neúspech pri žiadosti o získanie dotácie z programu IROP pre výstavbu Senior domu. Intenzívne pracujeme na alternatívnom riešení, aby sme tento zámer úspešne zrealizovali. Kapacita mestských policajtov v našej časti je stále nepostačujúca. Lukáš Baňacký, starosta Lamača+: Náš úrad výrazne zvýšil štandard aj kvalitu poskytovaných služieb a že sa nám podarilo rozbehnúť aj nové služby.  

-: Digitalizácia úradu je cieľ, ktorý si „prenášame“ do budúceho roka.

(lb)

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.