Aby ste sa vyhli pokute: Kde môžete a kde nesmiete v Bratislave popíjať na verejnosti? Tu je zoznam konkrétnych miest

14.10.2019
0
Fľaše alkoholu na verejnosti

Zdroj: Marián Dekan

Páčil sa vám článok?

Popíjanie alkoholu na lavičkách či len tak na ulici nie je v Bratislave žiadnou výnimkou. Nerobia tak iba asociáli, ale bežne aj študenti či iní ľudia, ktorí buď nechcú za alkohol platiť priveľa, alebo jednoducho uprednostňujú pekný exteriér pred krčmou či barom. Viete však, kde si môžete dať napríklad plechovku chladeného piva a na ktorých miestach vám aj za radler hrozí pokuta?

Popíjanie na ulici rieši všeobecne záväzné nariadenie o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území Bratislavy. Jednak definuje všeobecne, kde si nemôžete dať alkohol, ale jeho príloha vymenúva aj konkrétne miesta, kde je požívanie alkoholických nápojov zakázané. Ak na nich budete piť alkohol (uvádzame ich v texte nižšie), hrozí vám pokuta až do výšky 33 eur. Na iných miestach teda piť môžete, samozrejme iba v prípade, že nerobíte neporiadok či hluk.

Vo všeobecnosti nesmiete piť alkohol:

- v blízkosti škôl a školských zariadení, cintorínov a zdravotníckych zariadení,
- v blízkosti kostolov, iných miest určených na vykonávanie náboženských obradov a univerzitných pastoračných centier,
- na detských ihriskách,
- na nástupištiach (zastávkach) mestskej hromadnej dopravy.

Ešte si povedzme, čo je podľa zákona alkoholický nápoj. Ide  o liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu. Nemôžete teda piť ani alkoholické pivo radler (obsahuje okolo 1,8 percenta alkoholu). Je pritom jedno, či dáte fľašu do sáčku alebo fľaše od nealka, ako môžete vidieť napríklad v amerických filmoch. Náš zákon rieši samotné požívanie alkoholu, nie jeho obal.

A toto sú konkrétne verejne prístupné miesta, na ktorých je v hlavnom meste zakázané požívanie alkoholických nápojov (na iných miestach, ak nespadajú do všeobecne definovaných zakázaných miest, je teda povolené): 

Čunovo:

1. Priestranstvo ohraničené ulicami Turistická a Hraničiarska
2. Priestranstvo pred sídlom Miestneho úradu mestskej časti na Hraničiarskej ulici 144

Devín:

1. Námestie práce
2. Rytierska ulica
3. Brigádnická ulica

Devínska Nová Ves:

1. Námestie Jána Kostru
2. Priestranstvo pred predajňou Terno na ulici Milana Marečka
3. Priestranstvo pred hypermarketom Tesco na Eisnerovej ulici

Dúbravka:

1. Priestranstvo pred obchodným domom Saratov na Saratovskej ulici
2. Trhovisko pri obchodnom dome Saratov na Saratovskej ulici
3. Priestranstvo pri predajných stánkoch na Saratovskej ulici
4. Čerpacia stanica Lukoil na ulici Schneidera Trnavského

Karlova Ves:

1. Námestie sv. Františka
2. Školské námestie
3. Priestranstvo pred predajňou Billa na Segnerovej ulici
4. Priestranstvo pred obchodným centrom na Borskej ulici
5. Oddychová zóna pri Karloveskom centre kultúry na Molecovej ulici
6. Vnútroblok s oddychovou zónou medzi ulicami Ľudovíta Fullu a Pribišova

Lamač:
1. Malokarpatské námestie
2. Priestranstvo pred hypermarketom Tesco na Lamačskej ceste

Nové Mesto:

1. Račianske mýto
2. Trnavské mýto
3. Partizánska lúka
4. Priestranstvo pred Zimným štadiónom Ondreja Nepelu ohraničené ulicami Kalinčiakova, Trnavská cesta, Pri starej prachárni
5. Priestranstvo pred Domom kultúry na Stromovej ulici
6. Priestranstvo pred Domom kultúry na Vajnorskej ulici
7. Areál Kuchajda

Petržalka:

1. Kežmarské námestie
2. Muchovo námestie
3. Námestie Hraničiarov
4. Námestie Jána Pavla II
5. Námestie Republiky (ohraničené ulicami Jiráskova, Markova, Tupolevova, Chorvátske rameno)
6. Nobelovo námestie
7. Ovsištské námestie
8. Vlastenecké námestie
9. Fedinova ulica
10. Kopčianska ulica vymedzená ulicami Rusovskou a Údernickou
11. Prokofievova ulica
12. Rovniankova ulica vymedzená ulicami Romanova, Kutlíkova a Chorvátske rameno
13. Mlynarovičova ulica priestor miestneho trhoviska s priľahlými parkovacími plochami
14. Vymedzený priestor medzi Beňadickou ulicou, Šášovskou ulicou, Vígľašskou ulicou a Jantárovou cestou (parkoviská a verejná zeleň)
15. Parkoviská a priestranstvá pred nákupnými centrami AUPARK a DANUBIA
16. Parkoviská a priestranstvá pred obchodnými centrami a predajňami spoločností BILLA, COOP Jednota, LIDL, KAUFLAND, TERNO,
vrátane Moja Samoška a TESCO
17. Sad Janka Kráľa

Podunajské Biskupice:

1. Trojičné námestie
2. Ulica Padlých hrdinov
3. Priestranstvo pred predajňou Moja Samoška na Biskupickej ulici
4. Priestranstvo pred predajňou Moja Samoška na Latorickej ulici
5. Priestranstvo pred predajňou Billa na Uzbeckej ulici
6. Priestranstvo verejnej zelene s asfaltovým ihriskom za predajňou Billa na Podzáhradnej ulici
7. Priestranstvo pred hypermarketom Tesco na Dudvážskej ulici/Hornádskej ulici
8. Priestranstvo pred obchodným centrom Jantár na Bieloruskej/Lotyšskej ulici
9. Priestranstvo pred predajňou Lidl na Vrakunskej ulici
10. Verejná zeleň vo vnútroblokoch na Lotyšskej, Bieloruskej a Estónskej ulici
11. Park na Podzáhradnej ulici

Rača:

1. Priestranstvo pred obchodným domom Kaufland na Púchovskej ulici
2. Priestranstvo pred obchodným domom Jednota na Peknej ceste
3. Priestranstvo pred predajňou Lidl na Peknej ceste
4. Priestranstvo pred predajňou Billa na Rustaveliho ulici
5. Park J. M. Hurbana na Detvianskej ulici

Ružinov:

1. Dulovo námestie
2. Radničné námestie
3. Priestranstvo pred Domovom dôchodcov na Pažítkovej ulici
4. Priestranstvo pred Ružinovským domovom seniorov na Sklenárovej ulici
5. Priestranstvo pred Autobusovou stanicou Mlynské Nivy
6. Priestranstvo pred predajňou Tesco expres na Martinčekovej ulici
7. Priestranstvo pred hypermarketom Tesco Zlaté Piesky
8. Budovateľská ulica - vnútroblok
9. Bulharská ulica Rapošov park
10. Park na Bystrého ulici
11. Park na Daxnerovom námestí
12. Park na ulici Dr. V. Clementisa
13. Park medzi Jégého ulicou a Palkovičovou ulicou
14. Park Mierovej ulici
15. Park – vnútroblok na Muškátovej ulici
16. Park na Ostredkovej ulici
17. Park na Vietnamskej ulici
18. Park Andreja Hlinku na Ružinovskej ulici
19. Park - vnútroblok Miletičova ulica a Ružová dolina
20. Vnútroblok – Staré záhrady
21. Park medzi Záhradníckou ulicou a trhoviskom Miletičova
22. Kukorelliho park na Svätoplukovej ulici
23. Areál Radosť Štrkovec
24. Priestranstvo na Rumančekovej ulici (terasa)
25. Areál Zlaté Piesky počas konania verejných kultúrnych a športových podujatí

Staré Mesto:

1. Mierové námestie
2. Námestie Slobody
3. Námestie Alexandra Dubčeka
4. Primaciálne námestie
5. Hlavné námestie
6. Kamenné námestie
7. Námestie SNP
8. Námestie Eugena Suchoňa
9. Hviezdoslavovo námestie
10. Námestie Franza Liszta
11. Radničné námestie
12. Mikulášska ulica
13. Medická záhrada

Vajnory:

1. Roľnícka námestie pred Zdravotným strediskom
2. Roľnícka ulica od križovatky s ulicou Pri Mlyne po križovatku s ulicou Kúkoľová
3. Park Pod lipami
4. Park Ferdiša Jurigu na Skuteckého ulici
5. Park medzi ulicami Zátureckého, Na doline a Za farou

Vrakuňa:

1. Priestor pred zdravotným strediskom na Bebravskej ulici
2. Poľnohospodárska ulica – pešia zóna

Záhorská Bystrica:

1. Námestie Rodiny
2. Námestie sv. Petra a Pavla

(ms, in)

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.