Vallo priznáva: Električky nebudú po Karloveskej radiále jazdiť do konca októbra

27.8.2019
0

Zdroj: ms

Páčil sa vám článok?

Návrat električiek na Karloveskú radiálu 27. septembra je definitívne pasé. Primátor Bratislavy Matúš Vallo dnes zverejnil nový termín, dokedy sa ľudia budú musieť po Karlovej Vsi prepravovať náhradnou autobusovou dopravou.

Rekonštrukcia električkovej trate vedúcej z centra mesta do Dúbravky prebieha v dvoch etapách, pričom prvá etapa mala byť ukončená 27. septembra. V praxi by to znamenalo, že električky by od tohto termínu jazdili z mesta až po obratisko v Karlovej Vsi, čo sa však nestane. Druhá etapa je rekonštrukcia trate od spomínaného obratiska až po zastávku Damborského v Dúbravke, tá má byť hotová do konca roka.

V Karlovej Vsi sa však práce zdržali. "Po odkopaní celého koľajového spodku radiály sa našli nové inžinierske siete, ktorých správcovia neboli známi. Táto situácia mala dopad aj na zmenu projektov rekonštrukcie, ktoré podliehajú schvaľovaciemu procesu a tým pádom mala dopad aj na následnosť ostatných vykonávaných činností," vysvetlil na sociálnej sieti Vallo.

Robotníci sa preto presunuli najmä na úsek električkovej trate, ktorý od obratiska smeruje do Dúbravky. "Keďže naším cieľom je ukončiť celú rekonštrukciu radiály od Molecovej po Damborského v tomto roku, po dohode s dodávateľmi stavby sme bolí nútení aktualizovať harmonogram prác. Oproti pôvodnému plánu sa začalo skôr pracovať na úseku od obratiska po Harmincovu, aby stavebné mechanizmy ani pracovníci neboli viazaní zdržaním prác v Karlovej Vsi a aby sme včas identifikovali možné problémy s neznámymi inžinierskymi sieťami, aké sa vyskytli v prvej etape. Zároveň však musíme posunúť aj termín spojazdnenia obratiska. Maximálne zdržanie prvej etapy bude do konca októbra tohto roku, o presnom dátume spustenia naďalej s dodávateľmi rokujeme a budeme sa o jeho skoršie otvorenie snažiť aj počas samotných stavebných prác. Len vďaka posunutiu ukončenia prác v prvej etape a zároveň aj skoršieho začiatku prác na druhej etape sa nám podarí dodržať stanovený termín realizácie celej rekonštrukcie, do konca roka," dodal primátor.

Vallo ďalej tvrdí, že pokiaľ by neprišlo zo strany zhotoviteľov k dodržaniu dohodnutých termínov, mesto je pripravené voči nim vyvodiť dôsledky, konkrétne uplatniť zmluvnú pokutu alebo žiadať náhradu peňazí viazaných na zabezpečenie náhradnej autobusovej dopravy za každý deň zdržania. V prípade, že omeškanie a nedostatky stavby budú kvalifikované ako závažné porušenie profesijných povinností dodávateľa, mesto bude pripravené zvážiť aj aplikáciu ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, ktoré umožňujú obmedziť účasť členov konzorcia v jeho budúcich súťažiach.

"Súčasné dopravné obmedzenia v Karlovej Vsi teda potrvajú dlhšie, ako sme plánovali, čo nás vôbec neteší, lebo ide o zníženie komfortu cestujúcich a obyvateľov obidvoch mestských častí. Na druhej strane však náhradná autobusová doprava funguje dostatočne a nezaznamenávame výraznejšie komplikácie ani pri individuálnej automobilovej doprave. Vyvinieme však maximálne úsilie, aby to tak aj pri vyššom nápore cestujúcich v rannej aj popoludňajšej špičke po skončení prázdnin zostalo," zakončil primátor.

(ms)

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.