VIDEO: Matúš Vallo priznal, že mesto mohlo eliminovať inváziu komárov, ak by na to bolo skôr pripravené...

13.6.2019
Matúš Vallo

Zdroj: Marián Dekan

Páčil sa vám článok?

AKTUALIZOVANÉ Bratislavský primátor Matúš Vallo dnes zverejnil svoje stanovisko k premnoženiu komárov, ktoré v týchto horúcich dňoch najmä po večeroch štípu a pijú krv väčšine obyvateľov nášho hlavného mesta. Magistrát sa rozhodol pre biologické prípravky, nakoľko chemické postreky pokladá za škodlivé látky pre prírodu, zvieratá, ale v konečnom dôsledku aj pre samotných ľudí...

"Pýtate sa na to, akým spôsobom zakročí mesto proti komárom? Nevydáme sa cestou chemického postreku, ktorý má negatívne dopady aj na zdravie človeka a ostatných živočíchov. Voči chemickému postreku sa v minulosti aj dnes stavia významná časť verejnosti a nie je možné, aby sme proti ich vôli striekali mesto chemickými látkami. Mesto má vysúťaženého dodávateľa na aplikáciu biologického dezinsekčného prípravku proti komárom (BTi), ktorý je účinný proti larvám komárov, ale na rozdiel od chemického postreku ide o šetrný, nechemický spôsob, ktorý nie je rizikom aninpre zdravie ľudí ani pre ostatných živočíchov," napísal na sociálnu sieť bratislavský primátor Matúš Vallo. 

​"Bratislavský samosprávny kraj túto metódu prvýkrát práve aplikuje. Hlavné mesto vykonáva plošný monitoring potenciálnych liahnísk komárov, aby sme tiež mohli aplikovať tento biologický dezinsekčný prípravok. Aplikáciu prípravku potrebujeme vykonávať časovo a metodicky koordinovanie aj s rakúskou stranou, keďže komáre, samozrejme, hranice nepoznajú. A napokon, na to, aby sme vedeli túto metódu použiť aby mala väčší efekt, potrebujeme dostať výnimky na aplikácie v jednotlivých chránených územiach s vyššími stupňami ochrany. Totiž ani aplikáciu tohto biologického prípravku nie je možné používať v 4. a 5. stupni ochrany územia v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny (sem patria aj územia v okolí vodných tokov, ktoré bývajú zaplavované a kde sú liahniská komárov). Použitie prípravku v týchto chránených územiach je možné len v prípade udelenia výnimky príslušného orgánu ochrany prírody. Avšak aj vzhľadom na to, že ide o šetrnú metódu, komunikujeme s orgánom ochrany prírody, aby sme mohli aplikovať tento prípravok aj v štvrtom stupni ochrany," uvádza sa ďalej v stanovisku Matúša Valla.

"V prípade, že by došlo ku kalamitnému stavu premnoženia a výskytu komárov na území hlavného mesta, o prípadnom chemickom postreku z hľadiska ochrany zdravia ľudí rozhodne Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Doteraz tak však nerozhodol," tvrdí primátor, ktorý tak trochu momentálnu komáriu kalamitu obhajuje, respektíve ju považuje v tomto období za prirodzenú. "Táto situácia v istých lokalitách nastáva pravidelne. Je preto tiež potrebné, aby sa individuálne chránili aj samotní obyvatelia. Mesto Bratislava bude systematicky pracovať na efektivite a plošnosti použitia biologickej metódy ako preventívneho selektívneho opatrenia, neohrozujúceho zdravie obyvateľstva a zdravie životného prostredia," uzavrel tému Vallo, ktorého sa v následnej diskusii pán Jozef Poruba opýtal, že prečo mesto neaplikovalo bio prípravok už skôr, aby sa predišlo momentálnemu stavu...

Na to primátor Matúš Vallo reagoval slovami: "Mesto síce malo vysúťaženého dodávateľa na aplikáciu tohto prípravku, ale nemalo spracovaný monitoring liahnisk, čo istý čas trvá." Bohužiaľ sa komáre tento rok stihli premnožiť, čo negatívne pociťuje veľa obyvateľov a návštevníkov nášho hlavného mesta hlavne vo večerných hodinách a na základe osobného kontaktu s nepríjemným hmyzom ľudia tvrdia, že toto leto sú komáre mimoriadne útočné a agresívne. Na druhej strane nám asi nezostáva nič iné, iba veriť, že počty komárov budú v nasledujúcich dňoch či týždňoch postupne klesať...

Na tento článok, ale i na diskusie čitateľov zareagoval na sociálnej sieti Bratislavských novín aj splnomocnenec magistrátu, ktorý je zodpovedný za túto oblasť - Andrej Kovarik - a dôvody, pre ktoré situácia nastala, upresnil. "Nastúpite do úradu, máte vysúťažených milión úkonov z času minulého vedenia, ktoré musíte prebrať a vysporiadať sa s nimi, aj keď sú zle nastavené. V tomto prípade bola vysúťažená firma aj na aplikáciu BTI bez toho, aby sa ktokoľvek zaoberal tým, čo má byť úplne samozrejmé a je nemysliteľné to vykonať bez monitoringu. Nikto sa tým nezaoberal, zmluva to nerieši, aj keď to samozrejme riešiť mala, lebo sú to spojené nádoby. Nikto ani neriešil, že na to, aby sa to efektívne alokovalo, treba požiadať o registráciu alebo povolenia na aplikáciu tam, kde to ozaj najviac treba. Všetky tieto procesy sme hneď, ako sme to zistili, naštartovali. Okrem toho nastala situácia, ktorá sa predtým nikdy neudiala a aj monitoring kraja to nestihol podchytiť. Po najdaždivejšom a najchladnejšom máji v histórii nastal opačný extrém - teplotne na hranici rekordov na opačnej strane. Z jedného extrému do druhého. Tato kombinácia, ktorá u nás ešte nebola zaznamenaná, viedla k extrémne rýchlemu vývinu lariev, na ktorý nestihol reagovať ani monitoring, ktorý už zachytil len kukly komárov, čiže stav, že všetko je zrazu vonku vyletené. Tento stav potrvá cca dva až tri týždne. Zopakujem, že len vyhlásenie mimoriadnej situácie by ospravedlňovalo škodlivú aplikáciu jedovatého cypermetrinu, nič také sa ale nedeje, ak by bola skutočná kríza, mimoriadna situácia sa vyhlási v zmysle zákona prakticky okamžite. Verím, ze prežijeme túto vlnu komárov, prežili sme aj ďaleko horšie a určite prežijeme zdravší bez toho, aby sme trávili všetko okolo vrátane seba..."

Zatiaľ  sa teda musíme chrániť sami a môžeme si akurát pustiť alebo zaspievať túto známu skladbu: 

(ars)

 

Páčil sa vám článok?