Podunajské Biskupice neodporučili schváliť mestský návrh parkovacej politiky. Tu sú ich dôvody

20.5.2019
0
Zastupiteľstvo v Podunajských Biskupiciach

Zdroj: FB Zoltán Pék - starosta Podunajských Biskupíc

Páčil sa vám článok?

Miestne zastupiteľstvo v bratislavských Podunajských Biskupiciach neodporučilo bratislavským mestským poslancom schváliť mestom predložený návrh parkovacej politiky. Informuje o tom starosta Podunajských Biskupíc Zoltán Pék na sociálnej sieti.

Jeho zástupca Pavol Kubiš spresnil, že sa mestská časť po hlasovaní mestského zastupiteľstva rozhodne, či počas dvoch rokov pristúpi k parkovacej politike, alebo nie.

Kubiš na sociálnej sieti uviedol, že Podunajské Biskupice neodporučili tento návrh parkovacej politiky aj preto, že zástupcovia mesta, prítomní na diskusii, nedokázali vysvetliť či odpovedať na základné otázky. "Jediné, čo má predkladateľ vymyslené, je výber peňazí. Mesto neplánuje najprv výstavbu parkovacích domov. MHD je nedostatočná na to, aby obyvatelia prestúpili z áut do MHD. Predkladateľ nedokázal odpovedať na otázku, z akej analýzy hustoty automobilov vychádzal. Parkovacia politika vôbec nemá vyjasnené, ako sa bude správať k podnikateľom," argumentoval. Ako však tvrdí, neodporučením tohto návrhu parkovacej politiky sa však nevzdávajú diskusie a možnosti ho pripomienkovať.

Primátor Bratislavy Matúš Vallo deklaruje, že mesto je otvorené pripomienkam k návrhu parkovacej politiky, či už zo strany mestských častí, mestských i miestnych poslancov, obyvateľov i odborníkov. "My sme nedali von materiál, o ktorom by sme povedali - toto je on a koniec," podotkol primátor. Priblížil, že mu na mailové adresy či prostredníctvom sociálnych siete prišlo viac ako 2000 otázok a podnetov k parkovacej politike. "My ich vyhodnocujeme a postupne zapracúvame," uviedol.

V procese pripomienkovania plánovanej parkovacej politiky prijali z najväčších mestských častí návrh hlavného mesta v Ružinove a Petržalke, v oboch prípadoch s podnetmi na dopracovanie návrhu. Naopak, v Novom Meste a Starom Meste magistrátny návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o parkovacej politike a zmeny v štatúte hlavného mesta neodsúhlasili, sformulovali pripomienky. Návrh pravidiel - ako ich pripravila radnica - dostal s pripomienkami zelenú v Karlovej Vsi, Rači, Dúbravke i v Devínskej Novej Vsi, vo Vrakuni zatiaľ nie, žiadajú dopracovať materiál.

Spustenie parkovacej politiky v Bratislave sa v prvých zónach očakáva od roka 2021. Magistrát v apríli zverejnil návrh, podľa ktorého sa má v štyroch tarifných pásmach za parkovanie platiť od 0,50 eura do dvoch eur za hodinu. Rezidenti si majú za parkovaciu kartu zaplatiť za prvé auto v domácnosti 49 eur za rok, za druhé 150 eur a za tretie 500 eur za rok. Abonenti od 500 až po 1500 eur za rok. Mesto pripúšťa, že sa návrh cien a podmienok parkovacej politiky môže ešte zmeniť. Po pripomienkovaní samospráv sa od 22. mája bude môcť k návrhu VZN počas desiatich dní oficiálne vyjadriť aj verejnosť. O tom, kedy presne a za akých podmienok bude parkovacia politika prijatá, majú rozhodovať v júni bratislavskí mestskí poslanci.

(TASR)

Páčil sa vám článok?