• Samospráva
  • 15.05.2019 21:00

Ružinov dáva návrhu parkovacej politiky zelenú, má ale pripomienky

0 0
Zdroj: tasr

Zavedeniu parkovacej politiky v hlavnom meste dáva zelenú aj bratislavský Ružinov. Vyplýva to z rozhodnutia miestnej komisie dopravy.

Na komisiu totiž miestne zastupiteľstvo delegovalo právomoc vypracovať pripomienky k mestskému návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) k parkovacej politike, ktorú chce presadiť bratislavský primátor Matúš Vallo.

"Komisia dopravy prijatie VZN podporila a zároveň uviedla niekoľko podmienok, ktoré žiadal pri jeho schvaľovaní zohľadniť," uviedla Tatiana Tóthová, riaditeľka komunikačného oddelenia ružinovského miestneho úradu. V súvislosti so zavádzaním parkovacej politiky je napríklad podľa nej dôležité vyriešiť aj majetkovo-právne vzťahy k niektorým pozemkom a spevneným plochám mimo miestnych komunikácií, či rozšíriť parkovacie kapacity na miestach, kde by boli nedostatočné.

"Parkovanie je v Ružinove problémom číslo jedna. Obyvatelia z Nív, najmä z oblasti 500 bytov, už roky tlačia na vytvorenie rezidentských zón. Ide o komplexný problém, ktorému musíme čeliť," zhodnotil starosta Ružinova Martin Chren (na fotografii). Okrem riešenia rezidentských zón bude podľa neho potrebné myslieť aj na parkovacie domy a kvalitnejšiu a rýchlejšiu MHD. K parkovacej politike sa vrátia miestni poslanci ešte 28. mája na mimoriadnom rokovaní.

Na utorkovom mimoriadnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto poslanci miestneho zastupiteľstva neprijali súhlasné stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta o dočasnom parkovaní a k dodatku štatútu hlavného mesta. Team Vallo vyjadril podozrenie, že starostka Zuzana Aufrichtová storpédovala svoj vlastný návrh.

​Mestská časť Ružinov sa tak pridala k Dúbravke, ktorej poslanci súhlasia s vnútromestskými legislatívnymi zmenami smerujúcimi k zavedeniu parkovacej politiky. Naopak, nesúhlasí Staré Mesto či Vrakuňa, ktorá žiada návrh zo strany magistrátu dopracovať. Vo štvrtok (16. 5.) sa k parkovacej politike budú vyjadrovať poslanci v Petržalke a Novom Meste.

Po stanoviskách mestských častí k návrhu magistrátu bude mať možnosť pripomienkovať návrh VZN aj verejnosť. Hlavné mesto zverejní v najbližších dňoch návrh VZN k pripravovanej parkovacej politike. Uskutoční sa aj verejné prerokovanie 22. mája o 17.30 h v bratislavskej Starej tržnici. Po 22. máji bude plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu Bratislavčania zasielať hlavnému mestu oficiálne pripomienky. O tom, kedy a za akých podmienok bude parkovacia politika prijatá, majú rozhodovať v júni bratislavskí mestskí poslanci.

Schváliť podobu parkovacej politiky, ktorá nič nevyrieši, si Bratislava nemôže dovoliť, mesto už premárnilo odkladaním problému s parkovaním celé roky. Magistrát tak reagoval aj na prvé výsledky rokovania zastupiteľstiev mestských častí o mestskom návrhu parkovacej politiky a o návrhu zmeny štatútu hlavného mesta.

​Spustenie parkovacej politiky v Bratislave sa očakáva v druhej polovici roka 2020. Magistrát navrhuje štyri tarifné pásma za hodinové parkovania, kde sa má platiť od 0,50 eura do dvoch eur za hodinu. Rezidenti si majú za parkovaciu kartu zaplatiť za prvé auto v domácnosti 49 eur za rok, za druhé 150 eur a za tretie 500 eur za rok.

(TASR) 


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.