Staromestskí poslanci vydali vyhlásenie, vysvetľujú svoj postoj k parkovacej politike

15.5.2019
0
Operačné stredisko

Zdroj: Zastupiteľstvo.sk

Páčil sa vám článok?

Mimoriadny rozruch dnes vyvolalo hlasovanie zastupiteľstva v bratislavskom Starom Meste. Jeho poslanci totiž tesnou väčšinou hlasov odmietli návrh parkovacej politiky tak, ako ho predložil magistrát. Pochopiteľne, návrh podporovali poslanci z Teamu Vallo, ktorí staromestských poslancov následne skritizovali.

Na návrh poslanca Borisa Ažaltoviča (na fotografii) bol totiž prijatý pozmeňovací návrh (hlasovalo zaň 13 poslancov), v ktorom zastupiteľstvo žiada primátora zabezpečiť zverejnenie finančnej analýzy, ktorá bola použitá na na vypracovanie návrhu rozdelenia príjmov z výnosu, dopracovanie návrhu dodatku na základe pripomienkok mestských častí a verejnej diskusie a predložiť ho v dopracovanej verzii na opätovné pripomienkovanie mestským častiam a na verejnú diskusiu v septembri 2019. 

Členovia Staromestského klubu (9 poslancov z 25-miestneho zastupiteľstva) následne čelili za svoje konanie kritike, preto podpísali vyhlásenie, v ktorom svoje konanie vysvetľujú. Prinášame vám ho  v plnom znení:

"Parkovaciu politiku hlavného mesta považujeme za jednu z najväčších výziev tohto volebného obdobia. Uvedomujeme si to o to viac, že v Starom Meste zavádzame vyhradené parkovanie pre obyvateľov Starého Mesta už viac ako 10 rokov. Práve nespolupráca bývalého vedenia hlavného mesta zablokovala ich rozšírenie do ďalších častí Starého Mesta.

Uvedomujeme si potrebu zavedenia celomestskej parkovacej politiky a plne ju podporujeme. Odmietame však agresívny nátlak, odsúhlasiť tento návrh, v predloženom znení a hneď. My sme presvedčení, že Bratislavčania od nás žiadajú, aby sme zaviedli dobrú parkovaciu politiku, nie hocijakú parkovaciu politiku. Dovolíme si upozorniť, že parkovaciu politiku staromestskí poslanci neschvaľujú, iba dávajú stanovisko za obyvateľov Starého Mesta. Parkovaciu politiku schvaľujú mestskí poslanci, takže naše pripomienky a nesúhlas so súčasným znením VZN jej prípravu nijako neblokuje.

Odmietame tiež osobné osočovanie a politikárčenie. Všetky naše pripomienky sú vecné a v prospech obyvateľov Starého Mesta. Preto otvorene deklarujeme, že sme pripravení s mestom o našich pripomienkach rokovať a po ich vyriešení pripravení celomestskú parkovaciu politiku podporiť.

V schválenom uznesení žiadame:

  • v súlade so zásadou transparentnosti zverejniť všetky dokumenty, na základe ktorých bol návrh vypracovaný
  • v súlade so zásadou subsidiarity, aby mestské časti navrhovali zóny dočasného parkovania a táto ich kompetencia bola výslovne upravená v Štatúte Bratislavy
  • v súlade so zásadou dobrého hospodára, aby ani časť príjmov z dočasného parkovania neplynula pre Staré Mesto prostredníctvom Fondu mobility, ale priamo
  • v súlade so zásadou rovnakého prístupu k parkovaniu pre všetkých obyvateľov Starého Mesta zohľadniť existujúcu parkovaciu politiku BPS PARK, a.s. tak, aby obyvatelia centrálnej časti Bratislavy neboli znevýhodnení
  • v súlade so zásadou rovnakého prístupu k parkovaniu pre všetkých obyvateľov Starého Mesta, aby neboli znevýhodnení obyvatelia tých domov a bytov kde je v jednom dome alebo byte viac domácností
  • v súlade so zásadou dobrého správcu, aby sme poznali predpokladaný dopad parkovacej politiky pred jej schválením."

Vyhlásenie podpísali Boris Ažaltovič, Ľubomír Boháč, Ondrej Dostál, Halka Ležovičová, Peter Osuský, Milan Remiš, Viera Satinská, Martina Uličná, Tomáš Ziegler. 

Viac o hlasovaní a búrlivej debate nájdete tu:

​(ms) Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.