Čerstvá šéfka metropolitného inštitútu Zuzana Stanová: Ľudia nás uvidia, ako pracujeme

2.4.2019
0
Zuzana Stanová

Zdroj: ms

Páčil sa vám článok?

Právničku Zuzanu Stanovú možno poznáte ako zvieraciu ombudsmanku. Roky však profesionálne pôsobí v samospráve a aktuálne ju mestskí poslanci poverili dočasným vedením novej organizácie - Metropolitného inštitútu Bratislavy. Zuzany Stanovej sme sa spýtali, aké budú jej prvé kroky vo funkcii . Prezradila však i niečo zo svojho súkromia.

Ako ste sa dostali k metropoluitnému inštitútu?

Skúsenosti, ktoré mám zo samosprávy, ale aj s projektami z verejného priestoru, napríklad so získavaním mimorozpočtových zdrojov na realizáciu takýchto investičných zámerov vo verejnom zámere sú dohľadateľné a k dispozícii už desať rokov dozadu. Je to napríklad Prüger-Wallnerova záhrada, park na Belopotockého, Pisztoryho palác, rozvoj verejných priestorov v rámci integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí a mohla by som menovať ďalšie.

Mal som skôr na mysli, či vás konkrétne v tomto prípade oslovil primátor Vallo...

Pán primátor a jeho tím ma poznajú práve z pôsobenia vo verejnej správe, medzitým som bola dvakrát na materskej dovolenke. To bola moja pauza v samospráve, počas ktorej som sa mohla venovať jednak svojim charitatívnym aktivitám a jednak som začala pôsobiť v Novej Cvernovke, kde sa už dva a pol roka venujem oblasti fundraisingu a stratégií rozvoja verejného priestoru. Nová Cvernovka je kultúrne a kreatívne centrum nadmestského významu, v ktorom pôsobia architekti, urbanisti, dizajnéri, umelci a množstvo nespochybniteľných odborníkov.

Máte už predstavu, aké budú vaše prvé kroky vo funkcii?

Riešenie tohto priestoru (Archa v budove Primaciálneho paláca zo strany Uršulínskej - poznámka redakcie), ktorý má slúžiť dočasne ako priestor MIB-u, nastavenie značky, aby dokázala komunikovať s občanmi, to znamená vytvorenie webovej stránky a jej naplnenie obsahom, vhodné označenie priestoru. Tento priestor bude otvorený, ľudia budú môcť vidieť, ako sa tu pracuje. Naším cieľom je, aby to nebola nejaká zašitá inštitúcia, ktorá budí dojem, že sú to experti pracujúci sami pre seba.

Koľko vás je teraz?

Momentálne som na MIB-e iba ja ako delegovaný pracovník, pripravujú sa výberové konania. Všetky pozície sa realizujú na základe výberových konaní.

Koho budete teraz hľadať?

Aktuálne sa to týka predovšetkým dvoch útvarov, ktoré započnú prvé úlohy. To je útvar verejných priestorov a útvar architektonických súťaží. Majú pôsobiť v korelácii, lebo konečná podoba verejných priestorov, ako je napríklad Kamenné námestie, Námestie SNP či kúpeľov Grössling má vzísť z odborných architektonických súťaží.

Do šiestich mesiacov má byť vybratý nový riaditeľ MIB-u. Máte ambíciu sa ním stať?

Nie.

Prečo?

Ako človek so skúsenosťami zo samosprávy som vnímala ako deficit, že skladba úradov a charakter ich činností limitovali podmienky na rozvoj mesta a že samosprávy by potrebovali takýto inštitút, ktorý by bol vytvorený špeciálne na to, aby kreoval nové verejné politiky a vytváral podmienky na zlepšenie života obyvateľov. Z tohto pohľadu vnímam vznik inštitútu veľmi pozitívne a myslím, že verejná súťaž vygeneruje kvalitnejších expertov, ako som v tejto chvíli ja. Ja mám na magistráte implementačné úlohy, teda uvedenie týchto nových verejných politík do života, aby sme ich skutočne pocítili. Navyše uchádzanie sa o funkciu z pozície dočasných šéfov je vylúčené na základe pravidiel, ktoré sme prijali.

V Bratislave už funguje metropolitný inštitút. Ako by mal zlepšiť život obyvateľov?

Metropolitný inštitút Bratislavy (nová príspevková organizácia hlavného mesta) je od pondelka, kedy oficiálne vznikol, realitou. Jeho hlavnou úlohou je strategické plánovanie a príprava podkladov na dôležité rozhodnutia dlhodobého významu. Inštitút má byť podľa magistrátu centrom inovácií, hnacou silou tvorivosti a nových prístupov, a teda aj kľúčovým nástrojom na reálnu zmenu Bratislavy. 

V ktorej časti Bratislavy bývate?

V Starom Meste.

A ktoré lokality máte najradšej?

Takých miest je viac. Veľmi rada chodím do horského parku. S ním susedí aj historická Prüger-Wallnerova záhrada, ktorá je momentálne zavretá. Mám veľmi rada Palisády, to je taká moja srdcová záležitosť a uličky pod hradom. Aj starú Petržalku. Už ako dieťa ma veľmi zaujímali zvyšky podhradia ešte predtým, ako boli takmer úplne asanované. Ešte ako dieťa ma zaujali tri schátrané objekty takpovediac na zbúranie a kreslila som si projekty, ako by sa mohli rekonštruovať. To bola Žigrayova kúria, Sklad číslo 7 vedľa dnešnej Eurovey a podhradie, ktoré by som si predstavovala inak, ako vyzerá v súčasnosti.

(ms)

 

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.