V Bratislave už funguje metropolitný inštitút. Ako by mal zlepšiť život obyvateľov?

2.4.2019
0
Matúš Vallo a Zuzana Stanová

Zdroj: ms

Páčil sa vám článok?

Metropolitný inštitút Bratislavy (nová príspevková organizácia hlavného mesta) je od pondelka, kedy oficiálne vznikol, realitou. Jeho hlavnou úlohou je strategické plánovanie a príprava podkladov na dôležité rozhodnutia dlhodobého významu. Inštitút má byť podľa magistrátu centrom inovácií, hnacou silou tvorivosti a nových prístupov, a teda aj kľúčovým nástrojom na reálnu zmenu Bratislavy. 

Mestá sa neustále vyvíjajú. "Vývoj je taký rýchly, že mu mesto nestíha – zlyháva príprava územnoplánovacích podkladov a dokumentov, strategických politík, rozvojových dokumentov. A práve to bude úlohou metropolitného inštitútu," vysvetľuje magistrát. 

"Model oddeleného inštitútu s takýmto zameraním je dlhoročnou zahraničnou praxou vo väčšine európskych metropol, ako sú Brusel, Paríž, Amsterdam, ale aj v mestách, ktoré sú blízko a zdieľame s nimi podobné výzvy – Praha a Brno," uviedol dnes primátor Matúš Vallo.

Ďalšou dôležitou funkciou  inštitútu bude zber a spracúvanie dát. "Kým inde vo svete berú dáta a ich vyhodnocovanie ako každodennú potrebu mesta, pre Bratislavu akoby táto vec neexistovala. Hoci je jasné, že zhromažďovanie a najmä vyhodnocovanie dát za účelom šetrenia finančných prostriedkov alebo hľadania najlepších riešení je dôležitým atribútom, ako sa starať o mesto. Práve získavanie, sumarizácia a analýza dát ako podkladov na prípravu rozhodnutí bude taktiež významnou úlohou metropolitného inštitútu," popisuje magsitrát.

Dočasným vedením metropolitného inštitútu Bratislavy poverili mestskí poslanci Zuzanu Stanovú (na fotografii solu s primátorom Matúšom Vallom). Zastávať túto pozíciu bude do vymenovania riaditeľa organizácie, ktorý vzíde z riadneho výberového konania, čo musí byť najneskôr do 6 mesiacov.

​Medzi ďalšie úlohy organizácie bude patriť aj vzdelávanie, participácia a komunikácia, aby sa obyvatelia zapojili do rozvoja mesta. "Občania sa zaujímajú o svoje okolie stále viac. Už dávno nestačí skúmať ich názor na rozvoj mesta v rámci formálneho procesu predpísaného v legislatíve. Mesto musí vedieť ľudí reálne zapojiť do svojho rozvoja a vytvoriť nástroj, ako im dovoliť na ňom participovať od začiatku," vysvetľuje nové vedenie mesta.

Metropolitný inštitút má byť nástrojom zmeny nielen pre vedenie mesta a jeho obyvateľov, ale aj pre mestským poslancov a napokon aj pre mestské časti – bude poskytovať dáta, ako aj vzdelávanie a workshopy na to, aby sme všetci mohli robiť lepšiu komunálnu politiku.

Model oddeleného inštitútu s takýmto zameraním je dlhoročnou zahraničnou praxou vo väčšine európskych metropol, ako Brusel, Paríž, Amsterdam, ale aj v mestách, ktoré sú blízko a zdieľame s nimi podobné výzvy – Praha a Brno.

Budovanie MIB bude postupné a je rozdelené do troch fáz do konca roka 2020. Na jeho činnosť je v rozpočte pre tento rok vyčlenených vyše 1,4- milióna eur, čo zahŕňa náklady na platy nových aj dočasne pridelených zamestnancov. V sume je aj príprava podmienok pre architektonické súťaže pre Námestie SNP, Kamenné námestie, kúpele Grössling, Komenského námestie, ale tiež príprava na zvýšenie fondu nájomných bytov a podpora rozvoja dostupného bývania v hlavnom meste. Ďalších cca 106-tisíc eur je určených na obstarávanie a prípravu projektových dokumentácií pre menšie investičné projekty v oblasti verejných priestorov, dopravy či životného prostredia.

(ms)

Páčil sa vám článok?