Jakub Mrva: Očakával som debatu o faktoch a nie ultimátne vyhlásenie, že Bratislava priprav sa platiť

26.3.2019

Zdroj: Archív J. Mrva

Páčil sa vám článok?

Odborníci a aj komunálni politici vyzývajú štát, aby obmedzil ťažbu dreva vo svojich lesoch, ktoré susedia s bratislavskými mestskými lesmi. Ide o Devínskú Kobylu, lužné lesy a oblasť okolo potoka Vydrica. Lesy, ktoré patria hlavnému mestu, sú už po schválení novej zonácie prioritne určené na rekreáciu. Poslanec mesta Jakub Mrva zostal v šoku z vyjadrení ministerky Matečnej, ktorá sa položila otázku, koľko sú Bratislavčania ochotní platiť za rekreáciu. Viac nám prezradil v rozhovore.

Bratislava má už schválenú zonáciu svojich lesov. Vás zaujímajú aj lesy, ktoré patria spoločnosti LESY SR a sú priľahlé k bratislavskému lesoparku. Čo navrhujete štátnym lesom? Znížiť ťažbu alebo chcete, aby si Bratislava tieto lesy prenajala?

Základom je, aby lesy na Devínskej Kobyle alebo vzácne lužné lesy neslúžili primárne na ťažbu dreva a generovanie zisku (ako je tomu teraz), ale aby tu dominovala rekreačná funkcia v súlade s ohranou prírody. Jednoznačne podporujem výrazné zníženie ťažby dreva, ako aj oveľa citlivejší prístup k lesu a rekreačnej infraštruktúre. Riešení je viacero, takúto zmenu v prístupe k lesom môžu priamo realizovať štátne lesy (spadajúce pod ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka), alebo sa môžu tieto lesy dostať do majetku alebo do správy mesta Bratislavy, ktoré by mohlo samo podporovať rekreáciu tak, ako to robí v lesoch v majetku mesta – v bratislavskom lesoparku, kde je ťažba výrazne utlmená a veľká časť územia je po novom úplne bez ťažby.

Čo hovoríte na vyjadrenia pani ministerky Matečnej, ktorá sa vyjadrila, že je otázka na našu samosprávu, koľko je ochotná zaplatiť za rekreáciu v lese?

Musím sa priznať, že som ostal rozčarovaný zo slov pani ministerky a vedenia LESOV SR a takéto vyjadrenia znehodnotili dobrý dojem zo štúdie, ktorú vypracovala Technická univerzita vo Zvolene. Nemôžeme sa na les pozerať ako na zdroj zisku pre štátny podnik alebo štát. Znížením ťažby by síce vznikla nejaká strata z predaja dreva, na druhej strane je jasné, že by výrazne vzrástla kvalita rekreácie, ochrany prírody a som presvedčený, že benefity v podobe ochrany vôd, vzduchu, pozitívnych dopadov na klímu v meste by výrazne prevýšili nejakú stratu zo zníženej ťažby. Očakával som debatu o týchto faktoch a nie ultimátne vyhlásenie, že Bratislava priprav sa platiť. Som z tohto prístupu veľmi sklamaný.

Myslíte si, že je reálne, aby naše hlavné mesto zo svojho rozpočtu platilo ročne peniaze ministerstvu za prenájom, aby lesy v okolí Bratislavy slúžili na rekreáciu a nie na ťažbu?

Myslím, že takýto model nie je správny. Po prvé sa domnievam, že ak LESY SR majú viac ako milión eur na zbytočnú mediálnu kampaň, ak majú státisíce eur na zbytočné letecké postreky dubových lesov na západnom Slovensku, mali by mať zdroje aj na podporu rekreácie, o ktorú majú obyvatelia obrovský záujem. Po druhé, myslím, že mesto Bratislava by nemalo platiť nejaké nové „dane“ štátu za majetok, ktorý mu nepatrí, ktorý nespravuje, na ktorého manažment nemá dosah.

Štát má na stole verejnú objednávku zo strany verejnosti, zo strany mesta, mestských častí či Bratislavského samosprávneho kraja na výrazne iný prístup k lesom v okolí Bratislavy. Teraz dostal štát na stôl odbornú štúdiu, ktorá potvrdzuje, že súčasný režim  zo strany LESOV SR je v rozpore rekreačnou funkciou. Logicky očakávam, že štát bude počúvať svojich obyvateľov, však v Bratislave žije, pracuje, študuje viac ako pol milióna ľudí, pre ktorých sú tieto lesy dôležité.

Viete vyčísliť, koľko by to ročne Bratislavčanov stálo?

Je viacero navrhnutých modelov, ktoré opisujú, akým spôsobom a v akom rozsahu by prišlo k podpore rekreácie na úkor zníženej ťažby dreva. Ak by sa štát chcel priblížiť na úroveň bratislavského lesoparku, išlo by o cca 220 000 eur ročne.  

Je reálne, aby LESY SR prenajali svoje lesy v okolí bratislavského lesoparku hlavnému mestu a zastavila, či obmedzila sa v nich ťažba?

Ja som optimista. Napriek vyhláseniam pani ministerky urobím všetko pre to, aby sme viedli konštruktívny dialóg a naozaj rozobrali všetky „pre a proti“ riešenia, v ktorom by tieto lesy boli priamo v správe hlavného mesta. Z môjho pohľadu by išlo o najoptimálnejší model z dlhodobého pohľadu.

Má mesto kapacity, aby sa staralo nielen o svoj lesopark, ale aj o prenajaté lesy?

Mesto Bratislava má svoju príspevkovú organizáciu Mestské lesy v Bratislave, ktorá má skúseností s oveľa šetrnejším režimom spravovania prímestských lesov. Samozrejme, bolo by potrebné navýšiť kapacity tejto organizácie, avšak som presvedčený, že by to za to stálo.

(lb) 

Páčil sa vám článok?