Bratislava dostala obrovskú pokutu za zimnú údržbu

25.3.2019
0

Zdroj: lb

Páčil sa vám článok?

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) skonštatoval porušenie zákona pri obstaraní zimnej údržby Bratislavy, ktoré zabezpečovalo predchádzajúce vedenie mesta. Pokuta bola úradom vyčíslená na 388.006,60 eur s tým, že pokiaľ mesto bude súhlasiť so všetkými zistenými skutočnosťami, pokuta sa v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní zníži o 50% na sumu 194.003,30 eur.

"O zazmluvnení zimnej údržby existovali pochybnosti už od začiatku. Verejné obstarávanie, ktoré predchádzalo spornému rokovaciemu konaniu neskončilo, keďže jediný uchádzač pre pochybnosti o priebehu obstarávania odmietol podpísať zmluvu s mestom a sám podal námietku. V časovej tiesni, aby bola vôbec zabezpečená nejaká zimná údržba, predchádzajúce vedenie mesta následne zvolilo rokovacie konanie, z ktorého vybralo dve firmy, ktoré v súčasnosti pre mesto zimnú údržbu zabezpečujú. Vzhľadom na pochybenia v predmetom rokovacom konaní sa súčasné vedenie mesta rozhodlo rešpektovať rozhodnutie ÚVO a  uprednostní zaplatenie nižšej pokuty," informoval nás dnes súčasný hovorca magistrátu Peter Bubla.

"Zároveň chceme verejnosť informovať, že na letnú aj zimnú údržbu pre tento rok už mesto spustilo nový efektívnejší spôsob jej obstarania. Ide o dynamický  nákupný systém, ktorý  umožňuje  vyhlásenie viacerých menších súťaží dostupných pre väčší počet uchádzačov. Okrem iného umožňuje vyhlásiť tiež samostatné súťaže pre jednotlivé lokality aj jednotlivé služby. Súčasne stále pracujeme na zriadení Mestského komunálneho podniku, ktorý prevezme na seba letnú aj zimnú údržbu, čím úplne predídeme vzniku podobných situácií," dodal Bubla.

Bývalý primátor Bratislavy dnes argumentoval, že zabezpečenie letnej a zimnej údržby komunikácií je zákonnou povinnosťou hlavného mesta. "Všetky úkony smerujúce k splneniu tejto povinnosti boli realizované odbornými útvarmi magistrátu v zmysle príslušných právnych predpisov. O postupe bol podrobne informovaný aj novozvolený primátor Vallo," uviedol Nesrovnal. Ako podotkol, predpokladá, že mesto bude brániť svoje oprávnené záujmy.

Vec je podľa predsedu ÚVO Miroslava Hliváka právoplatne ukončená. Rozhodnutie úradu nadobudlo právoplatnosť dňom jeho doručenia, čo bolo 24. marca. "Hlavné mesto má zaplatiť pokutu do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia úradu. Keďže verejný obstarávateľ súhlasil so všetkými skutočnosťami, ktoré úrad zistil v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy, úrad v konaní aplikoval inštitút zníženia výšky pokuty, ktorý od januára zaviedla novela zákona o verejnom obstarávaní," povedal Hlivák.

Tento novelizačný bod podľa jeho slov sleduje verejný záujem, keď priznaním sa k porušeniu zákona verejný obstarávateľ šetrí verejné zdroje vynaložené na splatenie pokuty a kontrolná činnosť úradu sa zároveň zefektívňuje. Po priznaní sa k porušeniu zákona už totiž nie je možné voči rozhodnutiu úradu podať odvolanie. "Hlavné mesto porušilo zákon o verejnom obstarávaní, keď nepreukázalo splnenie zákonných podmienok pre použitie postupu priameho rokovacieho konania v danej zákazke," spresnil šéf ÚVO.

 (ts, ms, tasr)

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.