V Petržalke idú rátať autá, pripravuje sa zavedenie rezidenčného parkovania

11.1.2019
0

Zdroj: Bal

Páčil sa vám článok?

Bratislavská Petržalka vypísala súťaž na zber dát o všetkých autách parkujúcich v tejto mestsskej časti. Pôjde o kompletné a viacnásobné spočítanie áut vybavených EČV, stojacich na verejne prístupných komunikáciách alebo iných verejne prístupných plochách v Petržalke.

„Našim cieľom je zozbierať čo najviac dát o parkovaní áut v Petržalke, aby sme pred zavedením rezidenčného parkovania presne vedeli, kde máme v Petržalke najväčší problém s parkovaním a akým spôsobom ho budeme riešiť. Chceme dosiahnuť, aby po zavedení rezidenčného parkovania pocítil každý Petržalčan s trvalým pobytom v našej mestskej časti, že sa situácia s parkovaním výrazne zlepšila,“ povedal starosta Petržalky Ján Hrčka.

Detailná analýza podľa Hrčku ukáže aj to, koľko áut v Petržalke v noci reálne parkuje, v akých oblastiach sa jednotlivé autá pohybujú a koľko parkuje v tejto mestskej časti mimobratislavských značiek. „Prvú rezidenčnú zónu plánujeme spustiť 1. júla a postupne budeme pridávať ďalšie. Cieľom je mať do štyroch rokov zavedené rezidenčné parkovanie na väčšine územia Petržalky, v ideálnom prípade na celom jej území,“ vyhlásil Hrčka.

Petržalský starosta očakáva, že zavedenie rezidenčného parkovania zvýši aj motiváciu ľudí prihlásiť si v tejto mestskej časti trvalý pobyt. Nechce však diskriminovať ľudí, ktorým to ich nájomcovia neumožnia, preto im mestská časť umožní prihlásiť si trvalý pobyt na nehnuteľnosť mestskej časti. „V Petržalke žije oveľa viac ľudí, ako to vyplynulo zo sčítania obyvateľstva z roku 2011, podľa ktorého dostávame od štátu peniaze, pričom každých 10 000 ľudí navyše je približne milión eur pre mestskú časť. Za tieto dodatočne získané peniaze budeme problém s parkovaním riešiť oveľa efektívnejšie, napríklad výstavbou parkovacích domov,“ doplnil Hrčka.

Mapa plánovaných parkovacích zón v Petržalke:

Zdroj: MÚ Petržalka

​Zber dát by mal prebiehať 79 dní, v období od 4.2.2019 do 23.4.2019.  Celkovo prebehne spočítavanie áut sedemkrát a jeho súčasťou bude vždy dátum a čas, GPS súradnice a EČV vozidla. Jedno kompletné spočítavanie definovaných zón (oblastí) bude zrealizované v čase jarných prázdnin v Bratislavskom kraji, ďalšie v čase veľkonočných sviatkov. Spočítavanie áut bude prebiehať vždy v čase od 21:00 jedného dňa do 6:00 nasledujúceho dňa.

Spočítavať sa bude celá mestská časť Bratislava-Petržalka, ktorá bude rozdelená do ucelených zón: 1. zóna - Dvory V, VI a Stará Petržalka, 2. zóna - Dvory IV, 3. zóna - Dvory I, II a III, 4. zóna - Haje I, 5. zóna - Haje II a III, 6. zóna - Luky I, II a III, 7. zóna - Luky IV a V, 8. zóna - Luky VI, VII a oblasť Antolská, 9. zóna - Lúky VI oblasť Starhradská, 10. zóna – Slnečnice, 11. zóna - Južné mesto, 12. zóna - Oblasť Kopčany, 13. zóna - oblasť Viedenskej cesty a Starého mosta, 14. zóna - oblasť Ekonomickej univerzity.

(ts, ms)

Páčil sa vám článok?