• Samospráva
  • 29.01.2016 08:11

Karlova Ves ako prvá zareagovala na petardy, chystá referendum o zákaze pyrotechniky

0 0
Karlova ves ako prvá zareagovala na petardy, chystá referendum o zákaze pyrotechniky - petarda

Používanie pyrotechniky od polovice decembra do polovice januára je problém, na ktorý už začínajú reagovať aj samosprávy. Tlačia ich k tomu samotní občania, ktorí tvrdia, že používanie pyrotechniky by malo dostať jasné pravidlá.

„Uvedomujeme si, že ide o beh na dlhú trať, ale je potrebné s tým niečo urobiť. Už o pár rokov sú vianočné sviatky nie sviatkami pokoja, ale petardovým obdobím,“ tvrdí napríklad čitateľ Peter Kočvara.

Podnety od občanov

Ako prvá samospráva zareagovala na problém Karlova Ves. Jej zastupiteľstvo sa rozhodlo pre referendum o zákaze používania petárd. V prípade kladného hlasovania obyvateľov mestská časť prijme všeobecné záväzné nariadenie (VZN) v zmysle zákazu používania pyrotechniky. „V súvislosti s nedávnymi oslavami príchodu nového roka a prijatou novelou tzv. banského zákona, ktorá umožňuje obciam na svojom území regulovať použitie zábavnej pyrotechniky, sme dostali podnety vyzývajúce na prijatie takého všeobecného záväzného nariadenia,“ povedal hovorca Karlovej Vsi Branislav Heldes. Spresnil, že samotná mestská časť mala negatívne skúsenosti s používaním petárd a podnety na toto referendum dostali od občanov. Nepriaznivé reakcie sú najmä od starších ľudí a majiteľov domácich zvierat. Referendum v Karlovej Vsi je vo fáze príprav a zostavovania otázok. „V prípade, že poslanci zaradia do referenda aj otázku o zákaze používania pyrotechniky a obyvateľ poruší všeobecne záväzné nariadenie, bude sa to klasifikovať ako priestupok,“ tvrdí Branislav Heldes.

Problémom kontrola

Z ďalších mestských častí sa nebráni všeobecnému záväznému nariadeniu o zákaze používania petárd ani Ružinov. Hovorkyňa mestskej časti Marianna Šebová však pripomína, že rovnako dôležité je zabezpečiť aj kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia. Hoci podľa slov hovorkyne mestskej časti Staré Mesto Nory Gubkovej zatiaľ nezaznamenali sťažnosti od občanov, uvedomujú si, že neregulované používanie petárd spôsobuje obyvateľom nepríjemné pocity.

Používaniu pyrotechniky by sa chceli vyhnúť v Novom Meste. Hovorca samosprávy Marek Tettinger však vidí problém nielen v petardách, ale aj v kontrole či v prípadných sankciách pri ich používaní v prípade porušenia VZN. „Sme tiež proti používaniu petárd, zároveň si však uvedomujeme obťažnosť kontroly a prípadných sankcií pri porušení takéhoto VZN, inak povedané - človek, ktorý hodí petardu, asi nebude čakať na danom mieste, kým príde polícia.“

Divoko bolo počas dní okolo Silvestra aj v Petržalke, hovorkyňa samosprávy Michaela Platznerová však uviedla len toľko, že v mestskej časti je zakázané narúšať verejný priestor obťažujúcimi zvukmi prípadne svetelnými efektmi v čase medzi 22.00 až 6.00 h. Všeobecné záväzné nariadenie k tomuto problému môže podľa ich názoru vydať len mesto... Hovorkyňa Dúbravky Lucia Marcinátová uviedla, že mimoriadne sťažnosti od obyvateľov neevidovali, iba ak v čase vianočných a silvestrovských osláv. Dúbravka nechystá všeobecne záväzné nariadenie týkajúce sa petárd, pripravujú však pre obyvateľov anketové otázky, kde jednou z tém bude aj pyrotechnika.

Dvojaké skúsenosti

Hovorca mestskej polície Peter Pleva prezradil, že hlavné mesto zatiaľ takéto všeobecne záväzné nariadenie nemá, jeho nové znenie sa však pripravuje. V súvislosti s reakciami obyvateľov spomína kladné aj záporné skúsenosti.

Na jednej strane stojí radosť obyvateľov z pyrotechniky počas predvianočného a predsilvestrovského obdobia, na druhej strane opäť nespokojní majitelia domácich zvierat a starší ľudia. Medzi negatíva patrí aj nedodržiavanie návodov pri používaní petárd a z nich vyplývajúce zranenia či predaj pyrotechniky deťom.

Čo sa týka samotného magistrátu, reakciu poslala hovorkyňa Ivana Skokanová: „Začiatkom decembra 2015 nadobudol účinnosť zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii, ktorý umožňuje obciam z dôvodu ochrany verejného poriadku formou VZN obmedziť alebo zakázať používanie pyrotechniky. Mesto preto začalo pripravovať nové všeobecné záväzné nariadenie. V súčasnosti preto stále platí záväzné nariadenie z roku 1999. K pripravovanému novému zneniu sa nebudeme vyjadrovať, kým ho neposúdia jednotlivé odborné oddelenia magistrátu.“

Všetko je o ľuďoch

Oslovili sme aj predajcov pyrotechniky, ktorí sa zhodujú v tom, že za jej nevhodné používanie môžu najmä nedisciplinovaní občania. „Mnohí používajú pyrotechniku bez rozmyslu, a to na miestach, kde zásadným spôsobom rušia svojich spoluobčanov nielen večer, v noci, ale aj cez deň, teda mimo vyhradeného nočného pokoja. Je to hlavne v zastavaných oblastiach v blízkosti obytných domov, nemocníc, škôl a podobne,“ prezradil Matúš Kovalovský, výkonný riaditeľ jednej zo spoločnosti.

Majiteľ ďalšej firmy Tomáš Medveď chápe potrebu riešiť problémy s používaním pyrotechniky. Nie je si však istý, či je práve zákaz správnym riešením. „Dôležitá je v tomto prípade výchova rodičov, aby mladí ľudia vedeli, čo nie je najlepšie, čo môžu urobiť a tiež ochota predajcov takéto petardy predávať.“

Marta Šeborová
Dušan Blaško


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.