Starostovia kritizujú návrh dodatku štatútu mesta

6.6.2009
0
Páčil sa vám článok?

Starostovia mestských častí majú vážne výhrady voči návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým magistrát reaguje na novelu zákona o hlavnom meste, zákon o sociálnych službách a niektoré ďalšie zákony.

Ako agentúru SITA informoval Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, na rozpory medzi návrhom štatútu a zákonom poukázali starostovia v piatok na rokovaní Regionálneho združenia mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy.

Návrh dodatku štatútu napríklad mestským častiam určuje zodpovednosť aj za činnosti, ktoré sú už od začiatku tohto roka v kompetencii mesta. Týka sa to nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, zberu a prepravy objemných odpadov, zásobovania vodou obyvateľov v lokalitách, ktoré nie sú napojené na verejný vodovod či nakladania s odpadovými vodami zo žúmp.

Primátor žiada, aby sa zastupiteľstvá k návrhu dodatku štatútu vyjadrili do 10. júna. Vzhľadom na to, že väčšina zastupiteľstiev bude rokovať až po tomto termíne, pripomienky k nemu uvedie regionálne združenie v liste adresovanom primátorovi. Podľa hovorkyne Alžbety Klesnilovej bude združenie žiadať, aby bol návrh dodatku štatútu upravený podľa jeho pripomienok.

V súvislosti so štatútom mesta sa starostovia zaoberali aj prerozdeľovaním finančných prostriedkov medzi mestskými časťami v roku 2010 a v ďalších rokoch. Zhodli sa na tom, že aj v budúcnosti by sa mal uplatňovať princíp solidarity štyroch veľkých mestských častí Petržalky, Ružinova, Starého Mesta a Nového Mesta so siedmimi malými Čunovom, Devínom, Jarovcami, Lamačom, Rusovcami, Vajnormi a Záhorskou Bystricou.

Prítomní starostovia štrnástich mestských častí súhlasili s príspevkom veľkých mestských častí malým sumou vo výške troch percent z finančného balíka, ktorý by mali dostať po prerozdelení peňazí medzi mesto a mestské časti. Ako povedal predseda regionálneho združenia a starosta Nového Mesta Richard Frimmel, ide už len o to, či mesto bude tento návrh akceptovať, alebo či poslanci mestského zastupiteľstva budú opäť vytvárať prekážky ako pri rozdeľovaní peňazí v rámci princípu solidarity na rok 2009.

Na zasadnutí Regionálneho združenia mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy sa diskutovalo aj o prevode majetku mesta na mestské časti ako sú budovy materských a základných škôl, kultúrnych centier, knižníc či sídla miestnych úradov. Nový zákon o hlavnom meste prevod tohto majetku umožňuje a primátor ho starostom sľúbil, dodnes však všetko ostáva po starom. Regionálne združenie sa preto na návrh starostu Petržalky Milana Ftáčnika rozhodlo iniciovať stretnutie s primátorom so zámerom prerokovať termín a spôsob odovzdávania majetku. Skupina štyroch starostov sa chce stretnúť s primátorom už v najbližších dňoch.

(sita)

Páčil sa vám článok?