ROZHOVOR - Šéf mestskej polície o rýchlejšom riešení incidentov, papučiach na autách, aj o kontrole cyklistov

3.11.2021

Zdroj: MsP

Páčil sa vám článok?

Do funkcie náčelníka mestskej polície v Bratislave nastúpil pred necelým rokom a hovorí, že za tých pár mesiacov sa mu podarili najmenej tri veľké veci. Aké a čo ďalšie plánuje Miroslav Antal, aby sme sa cítili v našom meste bezpečne a policajta vnímali najmä ako ochrancu a pomocníka, nie „papučiara“?

Zmyslom reforiem, ktoré ste naplánovali na roky 2021 až 2026, je vybudovať modernú mestskú políciu. Čo si máme pod tým predstaviť?

Určite zmenu v mestskej polícii, a to nielen v technickom vybavení, ale tiež v prístupe k plneniu úloh pri zabezpečovaní verejného poriadku a v komunikácii s občanmi. Mestská polícia bola zriadená pred 30 rokmi a za ten čas sa vyvíjali potreby obyvateliek a obyvateľov Bratislavy rýchlejšie, ako samotná mestská polícia. Pritom mestským aj obecným políciám stále pribúdajú nové úlohy, kde si už nevystačíme s perom a papierom.

Máte na to aj financie, dostali ste od mesta viac?

Na tento rok nám vyčlenili zhruba 11,5 milióna, takže sme si jasne určili priority. Zámery, ktoré pokladáme za menej podstatné, presúvame do ďalších období. Musíme stáť nohami na zemi, vychádzať z možností, aké máme. Do budúceho roka však určite očakávam, že náš rozpočet bude vyšší. Minimálne preto, aby sme mali na platy aj pre novoprijatých policajtov, ktorých Bratislava veľmi potrebuje.

Koľko policajtov vám chýba?

Ideálny počet by bol 500 až 550 policajtov, tento stav by nám umožnil zabezpečiť službu v každej mestskej časti v rozsahu aspoň 5 dní v týždni. Dnes máme 282 rovnošatových policajtov. Časť z nich pracuje ako operátori alebo priestupkári, či velitelia jednotlivých útvarov, teda priamo do výkonu v uliciach sa zapája o niečo menej policajtov. Okrem nich máme 70 civilných zamestnancov, kde sme dali príležitosť aj 16 telesne postihnutých záujemcom a v najbližšom období plánujeme tiež zriadiť chránenú dielňu.

Zdroj: MsP

​Po prvej náborovej kampani pribudlo v uliciach 17 nových policajtov.

Čo viete ponúknuť záujemcom?

Fakt je, že práca mestského policajta je náročná, v službe sa nestretáva len so slušnými ľuďmi, neraz riskuje svoje zdravie, dokonca život a nie každý je ochotný podstúpiť takéto ohrozenie. Napriek tomu núdzu o záujemcov nemáme. Samozrejme, okrem záujmu musia splniť aj určité podmienky, predovšetkým je to vek najmenej 21 rokov, bezúhonnosť, dobrá fyzická kondícia aj zdravotná spôsobilosť, absolvujú tiež psychodiagnostické vyšetrenie a testy zo slovenčiny, keďže musia mať písomný prejav na úrovni.

Doteraz sme urobili dve veľké náborové kampane, tretiu spúšťame v novembri. Na základe prvej kampane sme vyslali do ulíc 17 nových policajtov, v druhom kurze, ktorý sa skončí v decembri, pribudne ďalších 23 policajtov. Čo sa týka platu, tak policajti, ktorí ešte len prechádzajú základnou odbornou prípravou, zarábajú počas prvých troch mesiacov v hrubom 720 eur. Po ukončení kurzu je však základ 900 eur mesačne a viac, ku ktorému treba prirátať príplatky za prácu v noci, cez víkendy, sviatky, za vedenie motorového vozidla plus výkonnostné či vernostné odmeny. Benefitom je príspevok na bývanie alebo poskytnutie ubytovne, bezplatná MHD a takisto náborový príspevok 2 000 eur, ktorý vyplácame na trikrát.

Zároveň konštatujete, že vaši policajti nemajú riadne oblečenie ani obuv...

Nielen to. Okrem obstarania nových rovnošiat z kvalitných materiálov a vyhovujúcej obuvi, bez čoho sa v službe nezaobídu, ich musíme vybaviť telovými kamerami a inštalovať GPS do služobných áut, ktoré tiež nepostačujú. V budúcom roku chceme obstarať najmenej 15 ďalších vozidiel, dnes ich máme k dispozícii 41. Avšak z nich je už veľa na pokraji životnosti a mali by byť vyradené. Dôstojné pracovné podmienky vrátanie slušného platového ohodnotenia policajtov pokladám za prioritu.

Zdroj: MsP

​Mestskí policajti potrebujú aj lepšie oblečenie a obuv.

Na čo ste hrdý, čo sa vám podarilo za uplynulých desať mesiacov vo funkcii?

Spomeniem tri najväčšie veci, ktoré ma tešia. Ako prvé sme zjednodušili riadiace procesy, z niekoľkostupňového riadenia sme prešli na najzákladnejšie trojstupňové, je oveľa efektívnejšie. V rámci neho som vytvoril aj nové oddelenie kontroly, ktoré patrí priamo do mojej kompetencie. Jeho úlohou je riešiť najzávažnejšie podnety občanov, smerujúce k práci mestskej polície a konkrétnych zamestnancov. Zriadili sme tiež školiace stredisko v Dúbravke, kde si sami vzdelávame svojich policajtov, doteraz sa totiž museli na výkon služby pripravovať v Nitre. No našou najväčšou pýchou je nové operačné stredisko, čím sme sa stali prvou mestskou políciou na Slovensku, ktorá je súčasťou integrovaného záchranného systému - v reálnom čase dokáže spolupracovať s policajným, hasičským aj záchranným zborom. Ide o špičkové a moderné pracovisko, hodné hlavného mesta, v rámci ktorého sme vybudovali aj kamerové pracovisko. Keď som nastúpil do mestskej polície, vnímal som skepsu mnohých ľudí z toho, že sa veci neposúvajú. Teraz sú hrdí, že konečne pracujú s novými technológiami. Často hovorievam, že sme im vzali pero a papier... To je aj súčasťou môjho reformného plánu.

Zdroj: MsP/Peter Borko

​Miroslav Antal v novom operačnom stredisku v Dúbravke.

Ako fungovali operátori doteraz?

Mali sme jeden centrálny dispečing a ďalších päť v rámci veliteľstiev, teda dohromady šesť pracovísk. Po zavolaní na linku 159 nasledoval zdĺhavý proces prepájania na jednotlivé veliteľstvá podľa okresu, kde občan musel znovu opakovať svoje hlásenie. Teraz sme ich zintegrovali do jednotného operačného strediska, ktoré riadi hliadky v rámci celej Bratislavy. V tých najzávažnejších prípadoch by sme chceli v budúcnosti pristúpiť aj k spätnej väzbe, aby sa občan dozvedel, ako sme vybavili vec, na ktorú upozornil. Napríklad  krátkym telefonátom alebo zaslaním SMS.

Čiže sa už nestane, že si operátori budú „prehadzovať“ volajúceho z jedného pracoviska na druhé?

Po novom sa každé volanie na linku 159 vybavuje na jednom mieste, pričom operátor doň môže zapojiť ďalšie záchranné zložky. Ak zistí, že vec patrí hasičom alebo zdravotnej službe, jedným klikom ich pripojí do hovoru. Ďalšou výhodou je, že naši operační pracovníci konečne vidia na mape, kde sa v danej chvíli nachádzajú hliadky. Pri ohrození zdravia alebo života okamžite posielajú na miesto hliadku, ktorá je najbližšie, bez ohľadu na to, či sa podnet týka prvého, druhého alebo tretieho bratislavského okresu. V minulosti to museli často zdĺhavo zisťovať, pričom dochádzalo aj k nedorozumeniam a predovšetkým, strácal sa cenný čas.

Policajtov však máte o takmer polovicu menej, ako potrebujete. Keď vás napríklad požiadajú o pomoc ľudia z okolia problémového Pentagonu, viete zareagovať rýchlo?

Policajtov je stále málo, ale napriek tomu spoločne so štátnou políciou venujeme tomuto priestoru zvýšenú pozornosť, priestor navštevujú naše hliadky minimálne šesťkrát denne.

Stačí to?

Nestačí, hoci v porovnaní s minulosťou sa tam situácia predsa len mierne zlepšila. Aj preto hlavné mesto, teda i mestská polícia v spolupráci s MČ Vrakuňa pracujeme na tom, aby sme mali v tejto lokalite stálu stanicu mestskej polície. Má to aj významný psychologický efekt. Ak všetko pôjde dobre, stanica by mohla vzniknúť už v prvom polroku 2022. Pripravujeme tiež rozšírenie mestského kamerového systému v rámci celej Bratislavy, najmä na miestach, ktoré sú z bezpečnostného hľadiska rizikové. Okrem Pentagonu je to napríklad Obchodná ulica v centre mesta či Kopčianska v Petržalke.

Práve na Obchodnej už dva roky funguje stála stanica mestskej polície. Plní svoj účel?

Určite áno, aj podľa ohlasov ľudí vieme, že sa tam cítia bezpečnejšie. Stanica pracuje nonstop, sídlo v nej má Útvar zásahovej jednotky a kynológie. Zásahovú jednotku a kynológov využívame tiež pri kontrole prevádzok, keď preverujeme napríklad dodržiavanie otváracích hodín a prípadné porušenia potom oznamujeme mestskej časti.

Zdroj: Magistrát

​Stanica mestskej polície na Obchodnej ulici.

Spolupracujete užšie aj s nočným primátorom, ktorý je poradcom primátora pre bezpečnosť?

Spolupracujeme veľmi úzko, dá sa povedať, že na dennej báze, ak sa aj nestretneme osobne, tak aspoň telefonicky. Nočný primátor sa napríklad zúčastňuje na našich akciách, ako sú kontroly prevádzok alebo problémových lokalít, a pomáha nám nastavovať niektoré procesy z hľadiska vnímania magistrátu.

Na bezpečnosť sa teraz pozrime inak: cyklisti na cestách sa cítia byť ohrození agresivitou vodičov, chodci zas bezohľadnosťou cyklistov a kolobežkárov. Kontrolujete aj tu dodržiavanie predpisov?

Monitorujeme situáciu a pravidelne robíme akcie, kde kontrolujeme pohyb cyklistov a kolobežkárov, hoci sa mestská polícia dostáva medzi dva mlynské kamene. Jedni nám vyčítajú, že sa málo venujeme autám, iní, že až príliš, ďalší sa sťažujú, že postihujeme cyklistov a kolobežkárov, keď sa preferuje individuálna osobná doprava... Platí však, že každý musí dodržiavať pravidlá, čo kontrolujeme v rámci našich kapacitných možností. No priznávam, že nedokážeme byť na každej ulici, na každom chodníku či promenáde nonstop.

Aké pokuty ukladáte za bezohľadnú jazdu? Koľko priestupkov ste zachytili povedzme za toto leto?  

Keďže u cyklistov a kolobežkárov ide často o mladistvých, policajt nie vždy uloží pokutu. Okrem toho, musí prihliadať aj na závažnosť priestupkov, mnohé vybaví len napomenutím, a snažíme sa pôsobiť tiež preventívne, teda upozorňovať dotyčných na správnu jazdu. Samozrejme, vnímame, že najmä elektrických kolobežiek v meste pribúda a nie všetci na nich jazdia ohľaduplne a bezpečne. Počas letnej sezóny, teda v júli a auguste, sme riešili takmer 130 porušení pravidiel, ktorých sa dopustili práve jazdci na e-kolobežkách. Najčastejšie išlo o jazdu viacerých ľudí na jednej kolobežke a prekročenie rýchlosti chôdze počas jazdy na chodníku. Sankcia môže byť v blokovom konaní až 50 eur.

Zdroj: ms

Papúč na autách výrazne ubudne, pokuta príde poštou.

V súvislosti so zavedením celomestskej parkovacej politiky, ktorá má odštartovať v januári 2022, bude mať aj mestská polícia viac práce. Ste už na to pripravení?

Pravda je, že všetky úlohy navyše nám pri rovnakom počte ľudí spôsobujú trochu starosť, ako ich zorganizovať. Na spustenie celomestskej parkovacej politiky sa pripravujeme spoločne s magistrátom, a to najmä z hľadiska uplatňovania objektívnej zodpovednosti, ktorú môžu v rámci statickej dopravy využívať aj obecné a mestské polície. Čiže sa snažíme nastaviť napríklad to, koľko asi ľudí budeme potrebovať na kontrolu správneho parkovania, a ako technicky riešiť delikty v rámci objektívnej zodpovednosti.

Papuče na autách už budú minulosť?

To netvrdím, ale väčšina deliktov by sa mala riešiť práve cez inštitút objektívnej zodpovednosti, kedy sa konanie prenesie do administratívnej podoby a významne sa urýchli. To znamená, že priestupok zadokumentujeme priamo na mieste a vodič dostane do niekoľkých dní rozkaz o uložení pokuty poštou alebo e-mailom. Ak ju v určenej lehote nezaplatí, nasleduje vymáhanie v rámci exekučného konania. Motivácia, aby pokutu neignoroval, by mala byť dostatočná: do 15 dní zaplatí len dve tretiny sumy, čo je 52 eur, neskôr už musí uhradiť plnú sumu vo výške 78 eur.

(ac)

VIDEO: Polícia varuje Bratislavčanov - takto si zlodeji značkujú byty, ktoré chcú vykradnúť...

V priebehu uplynulého obdobia polícia informovala o náraste prípadov krádeží vlámaním do bytov, ku ktorým dochádza bez zjavného porušenia vchodových dverí. Prípady sa udiali na viacerých miestach Bratislavy, pričom v súvislosti s týmito skutkami policajti tretieho bratislavského okresu vzniesli v priebehu tohto roka obvinenie jednej osobe – štátnemu príslušníkovi Gruzínska. Ten je v súčasnosti stíhaný väzobne...

Páčil sa vám článok?