Konflikt okolo VZN o dodržiavaní čistoty

6.2.2007
0
Páčil sa vám článok?

Staromestské miestne zastupiteľstvo po druhý raz za posledné tri roky odmietlo podporiť prijatie celomestského všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o dodržiavaní čistoty a poriadku na území hlavného mesta. Podobná reakcia na najnovšiu iniciatívu magistrátu sa očakáva aj od ostatných mestských častí.

Návrh VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku je podľa poslancov Starého Mesta v rozpore s platnou legislatívou, podľa ktorej vo veciach týkajúcich sa ochrany a tvorby životného prostredia mestskej časti, medzi ktoré patrí aj čistota a poriadok, rozhoduje miestne zastupiteľstvo. Ukladať pokuty za nedodržiavanie čistoty a poriadku je splnomocnený starosta. Tieto kompetencie prisúdil mestským častiam aj Štatút hlavného mesta v roku 1991.

Magistrát argumentuje veľkým počtom sťažností na stav čistoty a poriadku v Bratislave. V súčasnej situácii ich nemôže riešiť inak, ako odvolávaním sa na príslušné mestské časti. Primátor nemá kompetenciu udeľovať pokuty za nedodržiavanie čistoty a poriadku, pokutovať môže iba za nedodržiavanie VZN. Preto magistrát predkladá návrh nového VZN, ktorým chce primátorovi a mestskej polícii umožniť sankcionovať tých, ktorí narušujú vzhľad a prostredie mesta.

Staré Mesto schválilo svoje VZN už v roku 1991. Od roku 1996 sa na svojom území stará o čistotu a poriadok nielen na zverenej zeleni a komunikáciách III. a IV. triedy, ale aj na nezverených hlavných komunikáciách I. a II. triedy, za ktoré je na ostatnom území Bratislavy zodpovedný magistrát. Ročne mestská časť vynaloží na čistenie a odstraňovanie odpadu vyše 100 miliónov korún, jednou štvrtinou jej prispieva hlavné mesto.

Zatiaľ čo v roku 1997 bývalý primátor Peter Kresánek návrh na základe tlaku starostov mestských častí z rokovania stiahol, teraz sa predpokladá, že odpor mestských častí sa mestské zastupiteľstvo pokúsi prekonať trojpätinovou väčšinou pri hlasovaní.

(miv)
Páčil sa vám článok?