S pekným počasím pribúda e-kolobežkárov, mestskí policajti zintenzívňujú ich kontroly

11.4.2024
0

Zdroj: FB Karlova Ves

Páčil sa vám článok?

S rastúcou popularitou e-kolobežiek pribúdajú prípady, kepri ktorých dochádza k ohrozovaniu chodcov. Bratislavskí mestskí policajti preto zintenzívňujú kontroly kolobežkárov.

"Je pre nás veľmi dôležité, aby ľudia v prvom rade vedeli, akými pravidlami sa musia počas jazdy na elektrokolobežke riadiť a poznali aj zásady bezpečnosti, aby chránili nielen seba, ale aj ľudí okolo nich. V prvých mesiacoch tohto roka sme preto pristúpili najmä k preventívnym krokom a mestské policajtky a policajtov bolo v meste vidieť na viacerých miestach, kde v teréne edukovali e-kolobežkárov, ale napríklad aj cyklistov o zásadách bezpečnosti," informovala nás hovorkyňa mestskej polície Barbora Krajčovičová.

V intenzívnejších kontrolách budú policajti pokračovať aj v nasledujúcich týždňoch. Tie sa dotknú nielen e-kolobežkárov, ale aj cyklistov. Za porušenie pravidiel môže byť priestupca v blokovom konaní riešený do výšky 50 eur.

E-kolobežky v peších zónach?

"Neustále pripomíname všetkým vodičom a šoférkam, ale napríklad aj cyklistom, že pešie zóny patria chodcom. Keďže kolobežky s pomocným motorčekom sú považované za malé elektrické vozidlá, aj ľudia jazdiaci na nich sú motoristami, ktorí v peších zónach nemajú čo robiť, ak im to neumožňuje príslušná dopravná značka," vysvetlila Krajčovičová.

Pri vstupe do niektorých peších zón si môžete všimnúť napríklad symbol elektrokolobežky, bicykla alebo elektrobickyla. V takom prípade môžu do nej vstúpiť aj ľudia na týchto dopravných prostriedkoch.

Ľudia využívajúci klasické kolobežky bez pomocného motorčeka, čiže tie, ktoré sa pohybujú vďaka odrážaniu nohou, sú považovaní za chodcov. Rovnako sú podľa zákona chodcami aj osoby, ktoré bicykel, elektrobicykel alebo kolobežku s pomocným motorčekom tlačia.

Zásady bezpečnej jazdy na e-kolobežke

Na elektrokolobežke smú po ceste jazdiť len osoby staršie ako 15 rokov. Mladší na nej môžu jazdiť len na cyklocestách, poľných a lesných cestách ako aj v obytných zónach.
Smie sa na nej jazdiť aj po chodníku, cestičke pre chodcov alebo priechode pre chodcov, však len po pravej strane, pričom kolobežkár nesmie ohroziť a obmedziť chodcov. Zároveň nesmie prekročiť rýchlosť chôdze.

Kolobežkár môže jazdiť aj vo vyhradenom jazdnom pruhu pre cyklistov, po cestičke pre cyklistov alebo priechode pre cyklistov taktiež len po pravej strane a nesmie svojou jazdou ohroziť a obmedziť cyklistov.

V prípade, ak kolobežkári idú v skupine, môžu jazdiť len jednotlivo za sebou.
Počas jazdy je každý kolobežkár povinný držať riadidlá oboma rukami.

Počas jazdy na e-kolobežke nesmie viesť alebo prepravovať psa ani iné zviera. Rovnako nesmie ťahať predmety, ktoré by mohli sťažiť vedenie kolobežky.
Na e-kolobežke je povolená jazda len jednej osobe. V žiadnom prípade sa na nej nesmú viezť naraz dvaja alebo viacerí ľudia.
Jazdiť na e-kolobežke môžete len triezvy.
Odporúčame ochranné a reflexné prvky
(ms)

Páčil sa vám článok?