Na čerpacej stanici mal tankovať priemerne 600 až 900-krát mesačne bez vedenia evidencie jázd

21.9.2023
Plán postaviť v petržalke pumpu musí prejsť procesom eia - benzinova_pumpa
Páčil sa vám článok?

Kontrolóri finančnej správy (FS) odhalili podvodné praktiky podnikateľa, ktorý v snahe optimalizovať výsledok hospodárenia deklaroval fiktívny nákup pohonných látok. Na neďalekej čerpacej stanici mal tankovať priemerne 600 až 900-krát mesačne bez vedenia evidencie jázd a evidencie normohodín na používaných strojoch. Výsledkom kontroly bolo zníženie vykázanej straty o sumu takmer 100 000 eur, informovala vo štvrtok hovorkyňa daniarov Martina Rybanská.

"Kontrolórov finančnej správy "neprekabátil" podnikateľ zaoberajúci sa lesníctvom a ťažbou dreva v Bratislavskom kraji, ktorý v daňových priznaniach dlhodobo vykazoval iba stratu. Pri výkone kontroly dane z príjmov ich zaujal neprimerane vysoký podiel pokladničných dokladov za nákup pohonných látok. Tie tvorili podstatnú časť celkových nákladov a boli vystavené elektronickou registračnou pokladnicou, ktorá bola používaná čerpacou stanicou vzdialenou od miesta výkonu prác 15 kilometrov," priblížila hovorkyňa.ň

Kontrolóri zistili, že daňovník deklaroval nákup pohonných látok do strojov a zariadení s počtom tankovaní aj 30-krát za jeden deň. V mesiacoch február a marec tak podľa predložených pokladničných dokladov tankoval približne 600-krát mesačne, v auguste a decembri dokonca takmer 900-krát za mesiac. Podnikateľ pritom neviedol evidenciu jázd ani evidenciu normohodín na používaných strojoch.

Z dôvodu nereálnosti deklarovaného množstva pohonných látok v časových intervaloch uvedených na pokladničných dokladoch a bez preukázania ich použitia na vykonávanie podnikateľskej činnosti tak FS podnikateľovi časť výdavkov na nákup pohonných látok vylúčila z daňových výdavkov. "Aktívnemu podnikateľovi bola znížená vykázaná strata o sumu takmer 100 000 eur," vyčíslila Rybanská.

V piatok sa začína festival fjúžn, najväčšie multižánrove podujatie o cudzincoch

Nadácia Milana Šimečku pozýva na 18. ročník festivalu [fjúžn], ktorý sa bude konať v dňoch 22. – 29. septembra v Bratislave. Hlavnou témou je Porozumenie. Bohatý program tvorí viac ako dvadsať podujatí, ktoré pripravili v spolupráci s cudzineckými komunitami a organizáciami. Na koncertoch, komunitných akciách, výstavách, divadelných predstaveniach či aktivitách pre deti predstavia účinkujúcich z mnohých krajín sveta.

​(ivk)

Páčil sa vám článok?