Neohlásená návšteva: Ombudsman sa vybral na kontrolu policajných staníc, v ktorých zadržiavajú ľudí

28.1.2023
0

Zdroj: FB Verejný ochranca práv

Páčil sa vám článok?

Neohlásený monitoring troch náhodne vybraných policajných staníc v Bratislave neukázal podľa Kancelárie verejného ochrancu práv (KVOP) žiadne nedostatky formálneho charakteru. V rámci stredajšej (25. 1.) kontroly sa ombudsman Róbert Dobrovodský spoločne s Andreou Bachovou zo sekcie ochrany základných práv a slobôd KVOP zameral na ľudskoprávne a zákonné štandardy v celách policajného zaistenia a v určených priestoroch.

"Zisťovali sme existenciu takzvaných vyhradených priestorov, ktoré sú dnes ilegálne a nesmú sa už vyskytovať," priblížil ombudsman. Rovnako sa zameriavali aj na to, či obmedzenie osobnej slobody fyzickej osoby a jej následného umiestnenia do uvedených priestorov bolo v súlade so zákonom.

Neohlásený monitoring uskutočnila KVOP v rámci dvoch obvodných oddelení Policajného zboru v Petržalke a tiež na Krajskom riaditeľstve Policajného zboru v Bratislave. "Do ruky sme vzali záznamy osoby, ktorú približne tri minúty pred naším príchodom eskortovala polícia z oddelenia policajného zaistenia na Račianskej ulici v Bratislave," poukázal Dobrovodský.

V rámci neohlásených výjazdov kontrolovali aj priestory a materiálne podmienky ciel policajného zaistenia a určených priestorov. KVOP zároveň zaujímal postup polície a policajnej praxe pri umiestňovaní osôb obmedzených na osobnej slobode do takýchto priestorov. Rovnako kontrolovali evidenciu záznamov, všímali si napríklad, či bola osoba pred umiestnením do cely o svojich právach riadne poučená. "A či jej bolo umožnené vyrozumieť o zaistení niektorú z blízkych osôb," doplnil ombudsman.

(TASR)

Páčil sa vám článok?