Polícia vzniesla obvinenie v súvislosti s výstavbou cesty v Jarovciach

23.1.2023
0
Výstavba obchvatu

Zdroj: TASR

Páčil sa vám článok?

Polícia vzniesla obvinenie voči právnickej osobe so sídlom v Bratislave za neoprávnené nakladanie s odpadmi pri výstavbe cesty v katastri obce Jarovce. Celkový rozsah zisteného protiprávneho konania polícia vyčíslila na viac ako 3,6 milióna eur. Informuje o tom na sociálnej sieti.

"Vyšetrovanie preukázalo, že právnická osoba pri výkone svojej podnikateľskej činnosti v období rokov 2018 až 2019 na dvoch lokalitách v katastrálnom území obce Jarovce v rozpore s príslušnými právnymi predpismi zhodnocovala odpady v objeme viac ako 140.000 kubických  metrov. Tento odpad napriek vedomosti o protiprávnosti jeho použitia zapracovala do výstavby násypu cestného telesa komunikácie," uviedla polícia.

Dodala, že takto zapracovaný odpad, ktorý nespĺňal vlastnosti vhodného stavebného materiálu pre tento druh stavby, ponechala spoločnosť v násype v rozpore s vydaným stavebným povolením.

V tejto súvislosti polícia upozorňuje, že nakladanie s odpadmi je prísne regulované, keďže takýmto konaním dochádza k ohrozovaniu a poškodzovaniu environmentálnych a ekonomických záujmov spoločnosti.

(TASR)

Páčil sa vám článok?