Rozhorčený Bratislavčan: Pre garážou mi bežne parkujú autá a polícia je bezmocná. Je to normálne?

27.5.2021
0

Zdroj: in

Páčil sa vám článok?

„Pred mojou garážou na Kupeckého parkovalo celý deň auto. Polícia sa nevedela dopátrať k majiteľovi, vyriešila to papučou, ale moju situáciu to nevyriešilo. Mal som ísť na vyšetrenie do nemocnice, musel som ísť taxíkom. Toto je tu na dennom poriadku. Je to normálne?“ napísal nám rozhorčený čitateľ Ivan Vlk. Je pre majiteľa garáže jediným riešením tejto situácie zmieriť sa s ňou a čakať, kým sa majiteľ vozidla rozhodne miesto pustiť? „Bohužiaľ áno, zo strany MsP mu nemôžeme pomôcť stále,“ reagoval Michal Mikula z kancelárie sťažností Mestskej polície.

Obyvatelia žijúci pri vnútrobloku, kde nájdete slávnu fontánu pre Zuzanu, sú už niekoľko rokov zúfalí z dopravnej situácie v tejto oblasti. Autá zo Záhradníckej odbočia na Kupeckého, pretože je to povolené, po 10 metroch však zistia, že vošli do jednosmernej ulice, jediná šípka ich naviguje rovno do vnútrobloku k fontáne pre Zuzanu. Keď ho obídu celý, na jeho konci sa kvôli iným zaparkovaným autám komplikovane otáča. Vo vnútrobloku tak nie je kľud, ale premávka.

Jednosmerka však spôsobila aj to, že keď si uviaznuté autá všimnú, že Šumavská ulica, po ktorej už môžu ísť, je vzdialená sotva tridsať metrov, vrhnú sa do protismeru. Kým tam neosadili kolíky, cestu si skracovali aj cez prejazd ku garážam. Katastrofálna dopravná situácia, ktorej riešenie obyvatelia už roky žiadajú, sa nerieši. Autá stoja popri ceste, na chodníku, obracajú sa pri garážach a niekto tam rovno zostanú. „Autá nám už parkujú aj pred garážami a polícia s tým nevie nič urobiť. Policajti mi odporučili riešiť to na miestnom úrade alebo na magistráte. Ale to ja ako bežný občas sa mám roky dožadovať zmeny? Nemala by vyjsť aktivita aj od policajtov, ktorí tu denne riešia priestupky?“ pýta sa zúfalý obyvateľ.

O vyjadrenie sme požiadali Mestskú políciu.
„Prešetrením Vášho podania aj s prílohami ako aj z podaného vyjadrenia od Expozitúry MsP Bratislava II a lustráciou v prístupných informačných systémov MsP bolo zistené, že dňa 13.04.2021 na základe požiadavky Policajného zboru SR, Krajského dopravného inšpektorátu Bratislava sa hliadka MsP dostavila na ul. Kupeckého v Bratislave a v čase o 13.18 h osadila technický prostriedok na zabráneniu odjazdu motorového vozidla na vozidle zn. Mercedes. Dňa 14.04.2021 v čase o 11.08 h bol hliadkou MsP demontovaný uvedený technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla a vodičovi vozidla zn. Mercedes bola uložená bloková pokuta vo výške 50 Eur za spáchanie priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,“ potvrdil Michal Mikula z kancelárie sťažností Mestskej polície.

Je toto štandardné riešenie podobných situácií zo strany mestskej polície, resp. ako podobné situácie mestská polícia rieši?

V uvedenom prípade išlo o mimoriadnu situáciu a to v tom, že hliadka MsP založila technický prostriedok na zabráneniu odjazdu motorového vozidla na vozidle zn. Mercedes na základe požiadavky PZ SR Krajského dopravného inšpektorátu Bratislava. Uvedenú situáciu riešila na mieste hliadka PZ, ktorú mohol váš čitateľ osloviť ohľadom zistenia kontaktu na vlastníka vozidla a pravdepodobne aj tak urobil. Aj keby hliadka PZ zistila vlastníka vozidla, v evidencii telefónnych čísiel sa nemusí podariť dopátrať na jeho aktuálny telefónny kontakt. Podobné situácie MsP rieši každú s individuálnym prístupom.

Je v Bratislave viac podobných miest, kam sa odťahovka nedostane a ľudia s autami v garážach sú v podstate bezmocní ako v tomto prípade?

Samotné odťahy, uskladnenie a vydanie vozidiel na území hl. m. SR Bratislavy v súčasnej dobe sú vykonávané prevádzkovateľom odťahovej služby, ktorým je spoločnosť Mestský parkovací systém, s.r.o. so sídlom Biela 6, 811 01 Bratislava. Odťahová služba vykonáva na území Bratislavy odťahy vozidiel iba z komunikácií I. a II. triedy, ktorých správcom je Magistrát hl. m. SR Bratislavy, na komunikáciách III. a IV. triedy sa odťah nevykonáva. Ak vozidlo priestupcu sa nachádza na mieste, kde sa vozidlo odťahovej služby vzhľadom na jeho rozmery a charakter miesta nedostane, žiaľ fyzicky vozidlo priestupcu nie je možné odstrániť.

V čom je problém, že sa polícia nevie dopátrať k majiteľovi auta?

Príslušníci MsP vo svojich evidenciách vedia zistiť iba držiteľa vozidla a nemajú prístup do databázy telefónnych čísiel jednotlivých operátorov, takýto prístup majú iba príslušníci Policajného zboru SR. Aj keby hliadka PZ zistila vlastníka vozidla, v evidencii telefónnych čísiel sa im nemusí podariť dopátrať na jeho aktuálny telefónny kontakt.

Zdroj: Google Maps

Pohľad z ulice. 

Je pre majiteľa garáže jediným riešením tejto situácie zmieriť sa s ňou a čakať, kým sa majiteľ vozidla rozhodne miesto pustiť?

Bohužiaľ áno, zo strany MsP mu nemôžeme pomôcť stále. Niekedy sa stane, že vodič takéhoto vozidla vidí hliadku MsP a dostaví sa k svojmu vozidlu. Prípady keď nie je možné vozidlo možné odstrániť sa stávajú, túto situáciu je možné riešiť umiestnením technického prostriedku na zabráneniu odjazdu motorového vozidla.

Čo by ste poradili majiteľovi garáže, ktorému na tomto mieste bežne parkujú vozidlá?

Odťah môže požadovať každý, ak mu niekto bráni pri vjazde či výjazde, státím pred garážou či prekáža v premávke MHD. Pre nahlásenie vozidla, ktoré tvorí prekážku v doprave a vyžaduje odťah je potrebné kontaktovať Policajný zbor SR (PZ SR, 158) alebo Mestskú políciu (MsP, 159). O odťahu vždy musí rozhodnúť príslušník MsP alebo PZ SR. Taktiež uvedenú situáciu v cestnej doprave môže takýto majiteľ garáže riešiť na Miestnom úrade príslušnej mestskej časti Bratislavy, oddelenie dopravy, ako správcom cesty v prípade, že sa to týka komunikácií III. a IV. triedy, alebo na Magistráte hl. m. SR Bratislavy, oddelenie dopravy v prípade, že sa to týka komunikácií I. a II. triedy.

Všetci dúfame, že podobné situácie pomôže vyriešiť celomestská parkovacia politika, ktorej štart je aktuálne naplánovaný na október tohto roka. Zmena absurdnej dopravnej situácie, kedy dopravné značky navádzajú autá zo Záhradníckej rovno do jednosmerky alebo vnútrobloku by sa však mala riešiť hneď.

(in)

Páčil sa vám článok?